Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фактори впливу на розміщення об'єктів логістичної інфраструктури

При формуванні логістичної інфраструктури досить відповідальним етапом є вибір місця розташування логістичних об'єктів на логістичному полігоні, що будуть задіяні на виконанні конкретних логістичних активностей. Тобто, тут мова йде про вибір географічної точки, більш вигідної в економічному плані для розміщення, наприклад, складу, розподільного центру, транспортного підрозділу й т. д.

Дональд Уотерс вказує, що існує ряд причин, які пояснюють, чому організаціям необхідно так уважно і всебічно розглядати вибір місця розміщення об'єктів логістичної інфраструктури. До такого списку причин Дональд Уотерс відносить наступні:

 • • припинення лізингу споруд, будівель, що задіяні у виконанні логістичних активностей;
 • • вихід у нові географічні зони;
 • • зміна місць розміщення замовників або постачальників;
 • • зміни у процесах операцій, що виконуються;
 • • модернізація споруд, наприклад, для впровадження нових технологій;
 • • зміна транспортних засобів, що задіяні у виконанні логістичного процесу;
 • • зміни в транспортних мережах;
 • • злиття структур бізнесу, в результаті чого виникає необхідність виключення операцій, що дублюються.

За висновком Дональда Уотерса вибір місця розташування ОЛІ тісно зв'язаний з прийняттям ієрархії рішень:

 • 1) спочатку приймаються масштабні рішення, що пов'язані з вибором географічного регіону, де планується вести логістичну діяльність;
 • 2) проводиться оцінка місцевих особливостей окремих країн або географічних територій в межах обраного регіону і приймається рішення щодо конкретної географічної точки, де планується вести логістичну діяльність;
 • 3) виконується аналіз і вибір доцільних населених пунктів у межах обраної країни або географічної території, де планується вести логістичну діяльність;
 • 4) приймається рішення щодо вибору конкретного місця розташування ОЛІ в межах обраного населеного пункту. Наведений алгоритм ієрархії рішень щодо вибору місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури Дональд Уотерс формалізував схемою, що наведена на рис. 2.3.

Ієрархія рішень тісно пов'язана з наявністю і дією різних факторів, що можуть бути класифіковані на групу факторів глобальної дії і групу факторів локальної дії. За умови вирішення питання вибору географічних районів і конкретно країни, де доцільно розміщувати об'єкти логістичної інфраструктури слід враховувати групу факторів глобальної дії, а при виборі конкретних населених пунктів і індивідуальних місць – групу факторів локальної дії.

Ієрархія рішень, що приймаються при виборі місця розміщення об'єктів інфраструктури

Рис. 2.3. Ієрархія рішень, що приймаються при виборі місця розміщення об'єктів інфраструктури

(Джерело: Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок [Текст]: [пер. с англ.]/ Д. Утере. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – с. 168)

 
<<   ЗМІСТ   >>