Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Узагальнений алгоритм вибору місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури

На практиці врахування великої кількості факторів істотно ускладнює проблему вибору місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури на логістичному полігоні. Тому дотепер практично не існує розробок, що в комплексі враховували б усю багатоманітність факторів, котрі впливають на місце розташування ОЛІ.

Аналіз сучасної літератури з досліджуваного питання показав, що формування алгоритмів щодо вибору місця розташування інфраструктурних об'єктів ведеться з використанням двох процедур. Перша процедура містить у собі побудову і використання функції суб'єктивної корисності обраного варіанта місцезнаходження конкретного інфраструктурного об'єкту. Друга – спирається на врахування тільки найважливіших факторів, що впливають на розміщення конкретного інфраструктурного об'єкта.

Та яку б процедуру не було обрано для вирішення завдання вибору доцільного місця розташування ОЛІ, вона не буде працювати ізольовано. Отже, слід рекомендувати одну з наведених процедур використовувати як основну, а іншу – обов'язково, як додаткову. Розміщення інфраструктурних об'єктів завжди є досить клопітким процесом, а тому безпосереднім виконавцям необхідно використовувати для аналізу всі можливі підходи, процедури і методи. І тільки після цього розпочинати відпрацювання рішення щодо вибору місця розташування конкретного інфраструктурного об'єкту, що структурно входить до логістичної системи чи ланцюга поставок.

Як практичну пораду можна рекомендувати до використання формалізовану процедуру вибору місця розташування ОЛІ, що описана алгоритмом, який наведено на рис. 2.6.

За умови здійснення вибору доцільного місця розташування ОЛІ слід враховувати ще одну важливу обставину, а саме: щоб ієрархія рішень (див. рис. 2.3), що приймаються, відповідала логістичній стратегії організації. Тобто, якщо логістична стратегія має за основне завдання досягнення мінімального часу доставки продукції, то об'єкти інфраструктури повинні розміщуватися так, щоб це завдання було вирішене. А якщо стратегія передбачає низькі витрати, то більшість об'єктів інфраструктури повинні бути централізованими. Виконання цієї вимоги дозволить отримати логістичній компанії економію на масштабах.

Алгоритм пошуку доцільного місця розташування ОЛІ

Рис. 2.6. Алгоритм пошуку доцільного місця розташування ОЛІ (Джерело: Сумець О. М. Логістично інфраструктура: теоретичний аспект: препринт/О. М. Сумець, Т. Ю. Бабенкова. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – С. 40)

За умови, що ланцюг поставок уже спроектований або функціонує деякий термін часу, прийняття рішення щодо розміщення конкретного об'єкта інфраструктури може бути виконано за наведеним на рис. 2.7 алгоритмом.

Алгоритм вибору місця розташування логістичного об'єкта в межах ланцюга поставок

Рис. 2.7. Алгоритм вибору місця розташування логістичного об'єкта в межах ланцюга поставок

(Джерело: Сумець О. М. Логістично інфраструктура: теоретичний аспект: препринт / О. М. Сумець, Т. Ю. Бабенкова. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – С. 41)

Узагальнюючі висновки

Прийняття рішення щодо розміщення об'єктів логістичної інфраструктури завжди пов'язано зі стратегічними рішеннями організації, оскільки воно впливає на довгострокову її діяльність.

На вибір рішення щодо розміщення ОЛІ впливає велика кількість факторів, а тому сам процес прийняття такого рішення має ієрархічну структуру, яка складається із чотирьох рівнів. Послідовність прийняття рішення щодо вибору місця розташування ОЛІ повинна виконуватись бездоганно. Для вибору кращого місця розташування зазвичай використовуються такі підходи: підхід за принципом нескінченної кількості можливих варіантів і підхід, що враховує реально припустимі варіанти. Перший підхід дозволяє визначити попередньо географічну точку (країну, регіон) доцільного розташування ОЛІ, а другий – дозволяє конкретизувати обрану точку розміщення до вказівки конкретного населеного пункту.

Пошук місця розташування ОЛІ повинен бути тісно пов'язаний зі стратегічними планами організації та планами її щодо розвитку логістики.

 
<<   ЗМІСТ   >>