Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Логістична система: визначення, структура

Одним із базових у логістиці є поняття логістична система, яку по праву можна розглядати як одну із самих ранніх серед створених людиною різного роду систем.

Логістична система – це складна, організаційно завершена (структурована) економічна система, що складається з елементів (ланок), взаємопов'язаних у єдиному процесі управління матеріальними і супутніми їм потоками. Іншими словами, логістична система – це система, що складається з декількох підсистем, виконує логістичні функції і має розвинені зв'язки із зовнішнім середовищем, тобто з ринком (споживачами, постачальниками, партнерами, посередниками).

Для вивчення об'єкту типу "логістична система" необхідно, насамперед, виходити з аналізу складу логістичної системи, тобто підсистем, що формують систему, її властивостей і зв'язків.

До основних підсистем (елементів Мs) логістичної системи (ЛС) у класичному її варіанті відносяться наступні дев'ять (рис. 3.2): М1 закупівля, М2 – склади (складське господарство), М3 – запаси, М4 – транспорт, М5 – виробництво, М6 розподіл, М7 – збут, М8 – інформація, М9 – кадри.

Конфігурація класичної логістичної системи

Рис. 3.2. Конфігурація класичної логістичної системи:

–► – матеріальний потік, -► – напрямок дії підсистеми на процес переміщення матеріального потоку

Згідно із функціональним поділом логістики на базову та забезпечуючу слід, розподілити вказані вище підсистеми на підсистеми:

 • а) що виконують базові функції логістики;
 • б) що виконують забезпечуючі функції логістики.

До підсистем, що виконують базові функції логістики відносять наступні:

Закупівля (М1) – це виділена підсистема, що забезпечує ЛС матеріальним потоком у вигляді сировини, матеріалів і т. п. безпосередньо від першоджерела.

Виробництво (М5) _ забезпечує трансформацію (переробку) матеріального потоку у затребувану ринком продукцію з мінімальними витратами і заданою якістю.

Розподіл (М6) – підсистема, що забезпечує вибуття матеріального потоку з підсистеми виробництва і надходження його через логістичні канали і ланцюги з мінімальними витратами до місць можливого споживання.

Збут (М7) – підсистема, що інтегрована з маркетингом. Основне призначення її – це своєчасна реалізація готової продукції споживачам із супутнім логістичним сервісом у потрібному місці й у призначений час.

Запаси (М3) – є своєрідним показником життєздатності ЛC. Це "кров" логістичної системи. Наявність запасу гарантує системі високу адаптивність до ринкової ситуації, що змінюється. У той же час це одна з витратних ланок логістичної системи. Економічність J1C залежить від економічно обґрунтованої оптимальної величини запасу.

До підсистем, що виконують забезпечуючі функції логістики належать наступні.

Склади2) – є підсистемою ЛС, що представлена споконвічно складськими площами у вигляді будівель, споруд, площадок, а також необхідними технічними засобами для переміщення і переробки матеріального потоку в межах "складського простору". Основне призначення складів – розміщення і зберігання матеріального потоку, перетвореного в запас, його переробка на складі і формування в необхідний для споживачів "формат" для більш зручного транспортування.

Транспорт (М4) – зв'язує певні підсистеми ЛС (закупівлю, склади, виробництво, збут) транспортним процесом, забезпечуючи одночасно безперебійність і своєчасність її функціонування.

Інформація (М8), а точніше, інформаційна підсистема – є однією з основних підсистем, що забезпечують діяльність ЛС. Дана підсистема підтримує інформаційний зв'язок між всіма підсистемами ЛС, одночасно підтримуючи функцію управління і контролю.

Кадри (М9) – важлива підсистема логістичної системи, що задіяна при виконанні логістичних активностей і яка забезпечує цілеспрямовану діяльність логістичної системи.

Економічними цілями функціонування підсистем логістичної системи є наступні:

 • 1) закупівля (М1) повинна забезпечити мінімізацію витрат на закупівлю сировини, матеріалів і т. п.;
 • 2) склади (М2) – діяльність даної підсистеми спрямована на мінімізацію витрат на зберігання запасів і супутню вантажопереробку їх у межах "складського простору";
 • 3) ланка логістичної системи "запаси (M3)" за рахунок використання раціональних методів управління запасами відповідає за оптимізацію їх обсягів у логістичній системі;
 • 4) транспорт (М4) – мінімізація витрат на транспортування матеріального потоку;
 • 5) виробництво (М5) – мінімізація витрат на виготовлення продукції за рахунок організації матеріального потоку для проходження в межах внутрішньовиробничої логістичної системи;
 • 6) розподіл (М6) – мінімізація витрат на розподіл продукції і просування її в логістичних ланцюгах або каналах;
 • 7) збут 7) – мінімізація витрат на реалізацію продукції і супутній логістичний сервіс у точках її продажів;
 • 8) інформація 8) – мінімізація витрат на зберігання, переробку і передачу інформації;
 • 9) кадри (М9) – оптимізація виконання логістичних функцій системи.

Кожна з підсистем ЛC запрограмована на виконання наступних завдань:

 • • закупівля (М1) – на організацію і управління закупівлями;
 • • склади 2) – на організацію складського господарства і управління вантажопереробкою усередині "складського простору";
 • • запаси (М3) – на управління запасами;
 • • транспорт (М4) – на організацію і управління транспортним процесом;
 • • виробництво (М5) – на організацію і управління виробничим процесом;
 • • розподіл (М6) – на організацію і управління розподілом матеріальних потоків;
 • • збут (М7) – на організацію і управління збутом товарної продукції;
 • • інформація (М8)- на організацію і управління інформа ційними потоками;
 • • кадри (М9) – на організацію і управління процесом виконання логістичних активностей.
 
<<   ЗМІСТ   >>