Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сучасні підходи до побудови логістичних систем

Вивчення досвіду створення логістичних систем як європейськими, так і американськими компаніями вказує, принаймні, на три підходи до побудови логістичних систем:

  • 1) функціональний (можна його назвати ще як фазовий, тобто побудова ЛС за фазами періщення матеріального потоку);
  • 2) галузевий;
  • 3) організаційний.

Функціональний підхід побудований на основі виділення і формалізованого опису послідовних чи рівнобіжних функцій, необхідних для одержання заданого результату.

Найчастіше функціонування логістичних систем будують як сукупність або забезпечувальних процесів, або основних процесів.

Такий підхід деякою мірою може розглядатися як найбільш доступний і відносно надійний. Найчастіше функціональний підхід використовують як первинну чи навіть тимчасову конструкцію логістичної системи. На практиці за умови відсутності необхідна інформації у повному її обсязі варто будувати логістичні системи у прямій послідовності від попередніх і підготовчих функцій до результативних. У даному випадку логістичну систему можна будувати за аналогією, використовуючи вже наявні моделі логістичних систем. Такий підхід страхує від занадто серйозних помилок і втрат, але в той же час обмежує можливості підйому ефективності логістичної системи.

Функціональний підхід у створені логістичних систем дає змогу в наочній формі реалізовувати методику "вхід–вихід".

Функціональний підхід посідає особливе місце в ряді інших підходів формування логістичних систем ще й тому, що на його основі можна формувати більш витончені, адекватні й адаптивні логістичні системи.

Галузевий підхід припускає, що логістичні системи будуються на підставі максимального обліку і відображення галузевої специфіки діяльності.

Головний критерій формування галузевої логістичної системи – це критерій керованості основною технологією. Цей підхід більш ризикований, тому що він істотно підвищує потенційні втрати від хибних рішень, але й сприяє істотному підвищенню ефективності керування процесами виконання логістичних активностей. Наочний приклад галузевого підходу – логістичні системи управління матеріальними потоками в галузях з безперервним виробничим циклом, на машинобудівних підприємствах.

Галузева логістична система, з одного боку, максимально прив'язана до конкретних технологій і логістичних операцій і тому дуже ефективна, але, з іншого, вона не допускає змін і тому не є адаптивною. Отже, така логістична система вимагає обов'язкових зовнішніх операційних демпферів.

Організаційний підхід допускає, що технічні, функціональні та галузеві чинники вже враховані у вигляді деяких операційних констант. З використанням цих операційних блоків будується система, що уможливлює оптимізування і відбір процесів підготовки інформації і прийняття логістичних рішень.

Організаційний підхід є найбільш адекватним і гнучким, оскільки налагоджує керування процесами виконання логістичних активностей, виходячи з власне інформаційних критеріїв ефективності керування, але все це допустимо тільки при безумовному врахуванні операційних констант.

Ці три підходи при уважному розгляді не є альтернативними. Розумна побудова логістичного менеджменту передбачає послідовне застосування функціонального, галузевого й організаційного підходів.

Дана класифікація підходів до побудови логістичних систем є незавершеною і відкритою, поява принципово інших підходів цілком імовірна у зв'язку з інформатизацією логістичних технологій і процесів управління діяльністю логістичних систем.

 
<<   ЗМІСТ   >>