Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Встановлення оптимальної тривалості життєвого циклу логістичної системи

У процесі створення будь-якої системи досить важливим питанням є встановлення (або хоча б прогнозування) оптимального терміну служби її. Застосуємо економіко-математичне моделювання для постановки і вирішення завдань щодо вибору оптимальної тривалості життєвого циклу логістичної системи. Для спрощення припустимо, що такі вартісні показники як витрати на створення логістичної системи (), експлуатаційні витрати на підтримку функціонування логістичної системи за період життєвого циклу (), витрати на добір і підготовку персоналу () і прибуток від діяльності логістичної системи (П) є безупинно диференційними функціями часу t і, відповідно,

терміну служби T, після завершення якого логістична система підлягає ліквідації або зміні місця дислокації, або переорієнтації на виконання іншого виду діяльності. Виняток зробимо для функції , яка може мати "стрибок" у точці . Даний "стрибок" враховує суму прямих і непрямих витрат внаслідок досягнення системою граничного стану (за якого контролюється і такий параметр системи, як поточна ефективність (E) див. рис. 3.12). Ця величина може включати також і ліквідаційні витрати. Значення параметра Т безпосередньо до і після стрибка позначимо, відповідно, і (рис. 3.13).

Графічна інтерпретація залежності Вжц (Т)

Рис. 3.13. Графічна інтерпретація залежності Вжц (Т)

Для визначення логістичної системи можна без особливих ускладнень використовувати такий критерій як витрати утримання логістичної системи за її життєвий цикл – Представимо даний критерій оптимізації у наступному вигляді:

(3.16)

Відзначимо одну важливу обставину: якщо функція BF (7) має розрив за , то значення буде визначатися з умови:

(3.17)

де sup – точна верхня межа вартості життєвого

циклу логістичної системи.

У випадку, якщо критерій застосований до безперервної сфери залежності , то .

На практиці для визначення оптимального життєвого циклу різних об'єктів, до яких можна віднести і логістичні системи, використовується метод, заснований на критерії мінімально припустимої рентабельності. Для розбору даного методу введемо поняття граничного рівня рентабельності, за досягнення якого подальша експлуатація системи буде просто недоцільна. Позначимо його через R. Оскільки R зручно вимірювати в безрозмірних одиницях, віднесемо його до досягнутого значення . Тоді раціональний термін службивизначимо з рівняння:

(3.18)

або

(3.19)

Використані поняття представлені в графічній інтерпретації на рис. 3.14, де показана типова залежність Вжц(Т) і нанесені значення , За маємо, що:

У разі виконання даної умови можна вважати, що практично за всіх можливих випадків:

Рівність же одержуємо, коли R = 0.

Що стосується співвідношення між і, то воно залежить, крім інших чинників, від різниці:

(3.20)

Таким чином, справедливим буде висновок про те, що за досить малих R й неповноти інформації про складові функції , використання критерію є більш ефективним.

Отже, якщо логістичне рішення щодо системи обране, критерії , і R дають змогу вибрати оптимальну або раціональну тривалість життєвого циклу логістичної системи. Однак дані критерії можуть мати більш широку галузь застосування у проектуванні й оптимізації логістичних систем.

 
<<   ЗМІСТ   >>