Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні характеристики ланцюга поставок

Формування ланцюга поставок, визначення його структури зіштовхується з обґрунтуванням його основних характеристик – протяжності тобто довжини, ширини і потужності.

1. Довжина ланцюга поставок залежить від кількості рівнів постачальників і споживачів. Іншими словами, довжина ЛП визначається кількістю посередників через яких матеріали проходять від початку її виробництва (добування) до місця призначення тобто до кінцевого споживача.

На практиці в залежності від політики розподілу виробника ланцюги поставок можуть бути короткими або довгими. Короткі ланцюги поставок у своїй структурі вміщають, наприклад тільки виробника і споживача: письменник → Інтернет, фермер → городянин, кар'єр, де добувається пісок → будівельний майданчик і т. д.

Довгі ланцюги поставок окрім виробника і безпосередньо споживача включають деяку множину посередників. Наприклад, це ланцюги поставок ТПГ "Іспанський дім" (поставка кофе "Еспрессо" на ринок України) і компанії Levi (поставка джинсів у магазини та торгові майданчики міст Москви чи Києва). Продукція означених організацій як і багатьох фірм і компаній проходить через постачальників сировини та їх посередників, виробників, операції по доведенню, логістичні центри, склади, операторів-посередників, транспортно-експедиційні підприємства (компанії), оптовиків, ритейлерів та інших операцій і учасників. Інколи ланцюг поставок не закінчується на кінцевому споживачеві, а додатково охоплює етап переробки і наступного використання матеріалів.

 • 2. Ширина ланцюга поставок – це число паралельних маршрутів, за якими може переміщатися продукція. Дональд Уотерс наводить такі приклади ланцюгів поставок відомих "шоколадних" компаній:
  • • Cadbury's має широкий ланцюг поставок: це означає що шоколад, що виробляється на підприємстві компанії можна купити в багатьох роздрібних торгових точках;
  • • у Thornton ланцюг поставок більш вузький, так як більша частина її шоколаду продається через власні магазини цієї компанії;
  • • Pigalle et Films має зовсім вузький ланцюг поставок – свій шоколад вони продають тільки у двох магазинах, що знаходяться в Бельгії.

З вище наведеного можна зробити висновок, що ланцюги поставок класифікуються на короткі і довгі. У свою чергу довгі ЛП поділяються на вузькі, помірної ширини і широкі (табл. 4.3).

Цікавим є питання формування довгих широких ланцюгів поставок. Такі ланцюги поставок, як правило, покривають велику територію, де реалізвується продукція тієї чи іншої організації. Довгі широкі ЛП є свідченням того, що організація проводить політику експансії ринків, утримання їх досить тривалий час. Що ж треба враховувати при створені довгого широкого ланцюга поставок?

Кращий вибір довжини і ширини ЛП залежить від великої кількості факторів. Однак, найбільший вплив мають наступні:

 • • ступінь контролю над логістикою в межах ланцюга поставок;
 • • витрати;
 • • якість послуг, що надаються кінцевим клієнтам, і обслуговування.

Таблиця 4.3. Типи і види ланцюгів поставок

Тип ЛП

Вид ЛП

Учасники

Короткий

Виробник – споживачі

Вузький

Постачальник сировини, матеріалів – виробник – посередник – споживачі

Довгий

Помірної

ширини

Постачальник сировини, матеріалів – виробник – оптовики – рітейлери – споживачі

Широкий

Постачальники сировини та їх посередники – виробник – організація, де здійснюються операції по доведенню продукції – логістичні центри – склади – оператори-посередники – транспортно- експедиційні підприємства (компанії) – оптовики, рітейлери та інші учасники – споживачі.

Щодо останнього фактора можна зазначити, шо зарубіжні компанії приділяють йому досить велику увагу. На користь вказаного свідчать дані табл. 4.4.

Таблиця 4.4. Показники якості послуг і обслуговування

Показник

Значення

Компанія

Своєчасність доставки замовлень

98%

ЗМ

Ідеальне замовлення: своєчасність × комплексність × оплата

90%

Procter&Gamble

Вимога до постачальників: поставка точно вчасно (JIT)

99,5%

Philips Sem.

98%

Sequent Comp.

Досконале замовлення:

точність х повнота х безпомилковість

98%

Hewlett-Packard

Гарантований час поставки (UK)

доба

RS Components

Забезпеченість технічними засобами реалізації процесу постачання

бали

Sun Microsystems

Перелічені фактори діють комплексно. Не можна при створені чи розвитку ЛП робити наголос тільки на одному з них. Обґрунтовується це наступним. Наприклад, виробник, що постачає свою продукцію кінцевому споживачеві, має, як правило, короткий і вузький ланцюг поставок. Це дає змогу виробникові здійснювати повний контроль над логістикою в межах всього ланцюга поставок. Однак, при цьому йому доволі тяжко забезпечити і високу якість обслуговування клієнтів, і низькі витрати.

Подовження і розширення ланцюга поставок призводить до підвищення якості обслуговування клієнтів, але в той же час і супроводжується зростанням витрат і зниженням контролю над логістикою зі сторони виробника.

Вибір довгого і вузького ЛП може призвести до появи посередників і до скорочення витрат. При цьому виробник частково втрачає контроль над логістикою в межах ланцюга постачання, а обслуговування клієнтів не покращується.

Одночасове подовження і розширення ланцюга поставок дозволяє забезпечити більш якісне обслуговування клієнтів, але в цьому випадку виробник втрачає контроль над логістикою ще в більшій мірі.

Вище наведене вказує на дійсну проблемність у виборі характеристик ланцюга поставок. Доволі часто рішення даної проблеми базується на аналізі загальних витрат на доставку продукції кінцевому споживачеві і часу, що є необхідним для виконання замовлення. Такий аналіз паралельно може враховувати і такі суттєві фактори як ефективність ланцюга поставок або ступінь задоволення споживачів. Дональд Уотерс стверджує, що на сьогодні "нажаль, єдиного кращого рішення не існує, і в кінцевому рахунку приходиться обирати компромісний варіант, що в найбільшій мірі відповідає заданим цілям логістичної стратегії організації".

Аналіз діяльності відомих фірм і компаній Європи і Америки вказує на той факт, що нині спостерігається явно виражена тенденція – прагнення до більш коротких ланцюгів поставок. Короткі ланцюги поставок дозволяють знизити витрати на доставку продукції кінцевому споживачеві з паралельним підвищенням якості обслуговування споживачів за рахунок більш швидкого переміщення продукції.

3. Потужність ланцюга поставок – це максимальний обсяг матеріального потоку, що може пройти через нього за визначений проміжок часу.

Загальна потужність ланцюга поставок визначається тією її частиною (тим фрагментом), в якій найнижча пропускна можливість, тобто сама найнижча потужність. Саме це місце (фрагмент) і визначає "вузьке місце" ланцюга поставок і воно є визначальним в його діяльності. Таким чином, одним із способів підвищення потужності ланцюга поставок є підвищення потужності в її "вузькому місці". Додавання ресурсів в інших місцях ні до чого не приведе, а тільки збільшить час незадіяння фрагментів ЛП і знизить коефіцієнт використання ланцюга.

Загальна потужність ланцюга поставок в ідеалі повинна відповідати ринковому попиту на визначений продукт. Однією із умов ефективної роботи ЛП є рівномірність проходження матеріального потоку через всі її ланки (фрагменти). А тому кожна ланка (фрагмент) ланцюга повинен мати необхідну для визначеного часу потужність. Для цього логісти безперервно відслідковують проходження матеріального потоку в межах ЛП, відпрацьовують можливі заходи по регулюванню (збільшенню або зменшенню) його потужності. Більш проблемним моментом у цьому плані роботи логістів є підвищення ринкового попиту на продукцію. За цих умов необхідно збільшувати потужність ланцюга.

 
<<   ЗМІСТ   >>