Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні види логістичної діяльності в межах ланцюга поставок

Логістика як основний інструмент управління відповідає за пересування і збереження матеріальних потоків у процесі їх проходження в межах ланцюга поставок. А тому, якщо прослідкувати за пересуванням матеріального потоку, то можна виокремити наступні основні види логістичної діяльності – постачання або закупівлі, транспортування, приймання, складування матеріалів, що надходять від постачальника, контроль запасів, комплектація замовлень, вантажопереробка, упакування, розподіл готової продукції, переробка, повернення продукції, що була піддана рекламації.

Початком класичного ланцюга поставок є закупівля первинних матеріалів, сировини у постачальника, тобто отримання матеріального потоку з першоджерела. А тому першим видом діяльності в межах ЛП є постачання або закупівлі. В процесі такої діяльності проводиться пошук більш вигідного постачальника, узгоджується ціна на матеріали і умови поставок, організовується доставка на склади виробника. При цьому виконується також низка робіт, що є вкрай необхідними для забезпечення поставок вчасно і в необхідних обсягах тих матеріалів, сировини і т. п., що потрібні виробникові для виробництва продукту.

Діяльність, що зв'язана з транспортуванням матеріального потоку є найбільш трудомісткою і відповідальною. Обгрунтовується це тим, що в межах логістичного ланцюга питома доля виконання операцій з транспортування сировини, матеріалів, готових виробів досить висока. Такі операції присутні при пересуванні матеріального потоку від первинного постачальника до посередника, від посередника до виробника, від виробника до споживача-посередника, від споживача-посередника до кінцевого споживача. Відповідальність такого виду діяльності відома – це забезпечення своєчасної доставки і збереження вантажу при його транспортуванні. Цей вид діяльності передбачає правильний вибір типу і виду транспортних засобів для транспортування матеріального потоку, організації транспортування, проектування раціонального маршруту, вибору перевізника, контроль і експедирування вантажу, що транспортується і т. д.

Приймання – цей вид діяльності передбачає:

  • а) встановлення відповідності матеріального потоку, що надходить до споживання, замовленню;
  • б) відправлення підтвердження постачальнику про його отримання;
  • в) розвантаження;
  • г) сортування перед направленням до збереження на склад. Складування: в ході цього виду діяльності матеріальний потік відправляється на збереження в означені зони складу, переробка його в межах складського простору, створення необхідних для збереження матеріального потоку умов.

Контроль запасів передбачає, насамперед:

  • а) догляд за номенклатурою та характером запасів;
  • б) встановлення відповідності між обсягами замовлення і наявними запасами на складі;
  • в) відслідковування часу виконання замовлень і відповідності його установленому договором.

Комплектація замовлень є одним із основних процесів складської переробки матеріального потоку, що перетворився на запас у межах складського простору. Ця діяльність зв'язана з підготовкою виконання замовлення, тобто готова продукція, що зберігається в межах складського простору формується у визначений формат в кількісному і якісному видах для відправлення замовнику.

Такий вид діяльності як вантажопереробка зв'язаний з переміщенням матеріалів, сировини, напівфабрикатів, готової продукції та ін., що виконується на складі, у виробничій зоні, на оптових базах, у терміналах і т. д. Метою вантажопереробки є забезпечення ефективного пересування матеріального потоку завдяки застосуванню високопродуктивного устаткування та технологічного оснащення.

Упакування спрямоване на створення засобів захисту матеріального потоку в процесі його пересування і транспортування. Таким засобом захисту виступає різного роду упаковка, що виготовляється для конкретного продукту і умов транспортування та збереження.

Діяльність з розподілу передбачає управління доставкою готової продукції від виробника безпосереднім споживачам.

Діяльність з переробки, повернення продукції, що була піддана рекламації, відноситься до області так званої реверсивної логістики. При цьому основним завданням є організація зворотної доставки продукції чи то бракованої, чи то зіпсованої в процесі транспортування назад виробнику для її повторної переробки.

У залежності від типу і виду ланцюга поставок, його структури, від типу продукції та вимог споживачів, від ринкової кон'юнктури можуть виконуватися й інші види логістичної діяльності. Наприклад, логістичне прогнозування, диспетчеризація на виробництві, управління обслуговуванням споживачів, комунікації і т. ін.

 
<<   ЗМІСТ   >>