Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка енергетики

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЕНЕРГЕТИКА В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Сучасні тенденції розвитку світової енергетики Особливості енергетичної галузі та основні показники енергетичного розвитку країни ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В ЕНЕРГЕТИЦІ Економічна сутність, класифікація та структура основного капіталу Зміст нематеріальних і довгострокових фінансових активівНематеріальні активиДовгострокові фінансові інвестиції Методи оцінки основних фондів Зношення і відтворення основних фондів Амортизація основних фондів Інтенсифікація та показники використання основних фондів Виробнича потужність енергетичного підприємства Відтворення основних фондів ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ В ЕНЕРГЕТИЦІ Склад, структура та кругообіг оборотного капіталу енергетичного підприємства Нормування обігових коштів Показники оборотності обігових коштів Напрямки прискорення оборотності обігових коштів ТРУДОВІ РЕСУРСИ В ЕНЕРГЕТИЦІ Поняття трудових ресурсів. Класифікація та характеристика кадрів (персоналу) енергетичних підприємств Підготовка та перепідготовка кадрів Розрахунки чисельності працюючих Продуктивність праці та резерви її підвищення Визначення заробітної плати Генеральна, галузева угоди, колективний договір СОБІВАРТІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Поняття про собівартість енергетичної продукції Характеристика кошторису витрат в енергетиці. Групування витрат на виробництво енергії за статтями калькуляції Класифікація статей калькуляції Особливості формування собівартості енергії на ТЕС, котельнях, АЕС та в транспортних енергосистемахСобівартість енергії на ТЕС і котельняхСобівартість енергії на АЕССобівартість енергії в системах транспортування Розрахунок нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики Методи обліку та калькулювання фактичної собівартості виробництва енергії на ТЕЦ. Шляхи зниження собівартості енергетичної продукції ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ Основні положення формування ціни на ринку Формування цін на паливно-енергетичні ресурси Тарифи на електроенергію Прибуток та рентабельність в енергетиці ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ В ЕНЕРГЕТИЦІ Поняття про ефект та ефективність Методичні підходи до вибору інструментарію техніко-економічного обґрунтування господарських рішеньЦільова настанова рішень, що приймаютьсяБаза порівняння показників ефективностіЕфективність і життєвий цикл виробу Показники економічної ефективності Визначений економічної ефективності капітальних вкладень в енергетичні об'єктиІнтегральні показникиЕлементарні показники Особливості оцінки економічної ефективності витрат на природоохоронні заходи в енергетиці СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ Органи державного регулювання енергетичною галуззю України Методи державного регулювання енергетики Енергетичний баланс країни як інструмент державного регулювання Шляхи економії паливно-енергетичних ресурсів. Державна політика енергозбереження в Україні ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ Поняття енергоринку, його учасники та принципи організації Досвід побудови і функціонування енергоринків Західної Європи та УкраїниЕнергоринки Західної Європи Системи договірних відносин на оптовому ринку електроенергіїОсобливості укладання договорів на енергоринкуПорядок взаєморозрахунків на енергоринку ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ "ЗЕЛЕНОЇ" ЕНЕРГЕТИКИ "Зелена" енергетика та її технології Розвиток відновлювальної енергетики в Європейському СоюзіВітроенергетикаГідроенергетикаБіоенергетика Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії: практика Європейського СоюзуПідвищення енергоефекиввності у будівельному секторі ЄСЗростання енергоефективності в енергетиціПідвищення енергоефективності в інших секторах європейської економіки Сучасні тенденції і потенціал розвитку "зеленої" енергетики в Україні Державне управління розбудовою відновлювальної енергетики в Європейському Союзі Економічні механізми стимулювання розвитку "зеленої" енергетики в Україні"Зелений" тарифПодаткові й митні пільги Стимулювання вітчизняного виробництва оснащення та комплектуючих для об'єктів BE ПРОГНОЗУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ Основні поняття та етапи прогнозування Види енергетичних прогнозів Методи прогнозування ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Надійність електропостачання: основні поняття, критерії та задачі забезпечення Нормативно-правові аспекти забезпечення надійності електропостачання Оцінка економічного збитку від ненадійності електропостачання Економічні критерії підвищення надійності електропостачання Організаційно-економічні заходи та інструменти забезпечення надійності електропостачання ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСОБИ її ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Економічна значущість якості електроенергії та критерії її забезпечення Реактивна потужність як причина зниження якості електроенергії Техніко-економічні наслідки погіршення якості електроенергії Винуватці, джерела та причини погіршення якості електроенергіїЕнергопостачальні організаціїСпоживачі електроенергії Техніко-економічні проекти з покращання якості електроенергіїКомпенсація реактивної потужності (КРП)Зниження втрат напругиБалансування фалВИСНОВКИ
 
>>