Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка енергетики

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості формування собівартості енергії на ТЕС, котельнях, АЕС та в транспортних енергосистемах

Собівартість енергії на ТЕС і котельнях

Основним елементом витрат у структурі собівартості енергії, що виробляється на ТЕС і котельнях, є витрати на паливо. У паливній складовій витрат враховується вартість палива, спаленого в котлах для виробництва необхідної кількості пари. Витрати на паливо розраховують на основі його ціни і транспортного тарифу. Річні витрати на паливо (), тис. грн/рік, розраховують за такою формулою:

(5.12)

де – річна витрата умовного палива, т/рік; 7000 – теплота згоряння умовного палива, ккал/кг; 4,19 – коефіцієнт переведення, кДж/ккал; – середньозважена нижча теплота згоряння використаного в розрахунковому періоді палива за його видами і марками, кДж/кг; – середньозважена прейскурантна ціна натурального палива з урахуванням знижок (надбавок за якість), грн/т; – вартість транспорту натурального палива, грн/т; – втрати палива під час перевезення, вантажно-розвантажувальних робіт і збереження, %.

Приклад 10

Визначити річні витрати на паливо для теплоелектростанції , якщо річна витрата умовного палива становить 1000т/рік, середньозважена нижча теплота згоряння використаного в розрахунковому періоді палива за його видами і марками – 20000 кДж/кг; середньозважена прейскурантна ціна натурального палива з урахуванням знижок (надбавок за якість) – 5800 грн/т, вартість транспорту натурального палива – 200 грн/т; втрати палива під час перевезення, вантажно-розвантажувальних робіт і збереження -3 %.

Розв'язання

Відповідно до формули (5.12):

Амортизацію основних фондів розраховують як суму відрахувань залежно від середньорічної вартості основних виробничих фондів та норм амортизаційних відрахувань:

(5.13)

де – норма амортизації для 1-ї групи основних фондів; – балансова вартість основних виробничих фондів і-ї групи.

Витрати на заробітну плату із нарахуваннями на соціальні потреби містять заробітну плату всього промислово-виробничого персоналу підприємства за винятком персоналу допоміжних цехів і служб. Їх розраховують, виходячи зі штатного розкладу, на базі якого визначається фонд заробітної плати. Додаткова заробітна плата містить здебільшого премії та оплату відпусток.

Витрати на допоміжні матеріали складаються з вартості купівельних матеріалів і відшкодування зносу інструментів та пристроїв. До номенклатури допоміжних матеріалів належать мастильні та обтиральні матеріали, олія, купована вода тощо. Також до даного виду витрат належать витрати на підготовку води (хімічні реагенти, фільтрувальні матеріали тощо).

Елемент послуги містить витрати на роботи та послуги, що виконуються сторонніми організаціями і власними ремонтними службами. До таких робіт та послуг належать охорона, випробовування, транспортування тощо. Сюди також належать витрати з перевезення палива, вивезення золи і шлаку.

Витрати на поточний ремонт містять вартість проведення цього виду ремонтів основних фондів усіх виробничих цехів. До цієї статті належать заробітна плата ремонтників, вартість матеріалів для проведення ремонту, послуг допоміжних служб і сторонніх організацій, що виконують ремонт.

Інші витрати містять усі витрати, не віднесені до жодного з попередніх елементів, наприклад орендна плата, відрядні витрати, вартість втрат палива, витрати на опалення приміщень цехів тощо.

Витрати на енергію, спожиту на власні потреби електростанції, як самостійний елемент витрат не розраховуються. Однак собівартість одиниці енергії розраховують не на вироблену, а на відпущену із шин станції 1 кВт•год, що позначається на собівартості одиниці енергії.

Таким чином, собівартість виробництва 1 кВт•год енергії ТЕС (с/ввідп), κ./кВт год, визначається за формулою

(5.14)

де – сума витрат, тис. грн/рік; – кількість відпущеної із шин станції електроенергії, кВт год; – кількість виробленої енергії, кВт год; – енергія, спожита на власні потреби, кВт год.

Принципово аналогічним чином розраховують собівартість енергії, що виробляється районними і промисловими котельнями.

Приклад 11

Розрахувати собівартість 1 кВт год електроенергії, що виробляється на ТЕС, якщо річний обсяг витрат на паливо становить 3530 тис. грн; витрати на допоміжні матеріали – 20 тис. грн/рік; витрати на послуги сторонніх організацій – 25 тис. грн/рік; витрати на поточний ремонт – 150 тис. грн/рік; інші виграти – 75 тис. грн/рік. Річний фонд заробітної плати підприємства дорівнює 2200 тис. грн, додаткова заробітна плата становить 30% від основної. Соціальні нарахування – 37 %. Балансова вартість основних фондів становить 12 млн грн, середньовиважена річна норма амортизації – 15 %. ТЕС виробляє 32 тис. МВт електроенергії на рік, споживаючи на власні потреби 10 % виробленої електроенергії.

Розв'язання

Відповідно до формули (5.14):

 
<<   ЗМІСТ   >>