Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка енергетики

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Собівартість енергії в системах транспортування

Річні витрати з передачі енергії в ПЕМ розраховують за тими самими елементами витрат, що й на електростанціях, за винятком витрат на паливо. Крім того, окремо розраховуються загальномережні витрати, оскільки розрахунок статей калькуляції з метою рознесення витрат між двома видами енергії тут не здійснюється. Річні витрати виробництва на ПЕМ (Вмер) можна розрахувати як

(5.17)

де – річні витрати на експлуатацію, що дорівнюють сумі витрат на заробітну плату , допоміжні матеріали , вартості послуг , витратам на поточний ремонт , іншим і загальномережним витратам .

Елемент "витрати на заробітну плату" містить витрати на основну та додаткову заробітну плату, виплату премій, відрахування до фонду соціального страхування експлуатаційного і чергового ремонтного персоналу мережних ділянок і служб.

Допоміжні матеріали містять витрати на мастильні, прокладні та інші види матеріалів, трансформаторне масло, масло для вимикачів, реактиви, купівельну воду для охолодження, малоцінні й швидкозношувальні предмети.

Послуги поєднують витрати з оплати робіт, що виконуються своїми допоміжними службами, зокрема з перевезення матеріалів, випробування устаткування та ін.

Витрати на поточний ремонт є комплексною статтею і поєднують витрати на заробітну плату ремонтного персоналу, вартість матеріалів і запасних частин тощо.

Загальномережні та інші витрати містять витрати з управління ПЕМ, утримання й амортизації основних фондів загальномережного призначення.

Вартість втрат енергії в калькуляції собівартості не виділяється окремою статтею, а враховується непрямо шляхом віднесення суми витрат виробництва за мережею до кількості енергії, корисно відпущеної споживачам. Таким чином, собівартість передачі електроенергії (Snep), грн/кВт год, визначають за формулою

(5.18)

де – корисний відпуск електроенергії споживачам, дорівнює різниці кількості електроенергії, відпущеної із шин електростанції , і втрат електроенергії в мережах .

Приклад 14

Розрахувати собівартість передачі 1 кВт•год електроенергії, якщо обсяг її передачі за період становить 20 тис. МВт•год. Амортизаційні витрати становлять 220 тис. грн, фонд основної заробітної плати – 160 тис. грн, витрати на допоміжні матеріали – 10 тис. грн, на послуги та поточний ремонт – 30 тис. грн, загальномережні виграти – 57 тис. грн. Додаткова заробітна плата дорівнює 20 %, відрахування на соціальні потреби – 37 %. Втрати електроенергії в мережах становлять 12 %.

Розв 'ячання

Відповідно до формул (5.17) визначимо річні витрати виробництва на ПЕМ:

Вмср = 220 + (160 + 160 0,2) 1,37 + 10 + 30 + 57 = 580040 грн.

Відповідно до формули (5.18)

Snep = 5800040 / (20000000 – 0,12 • 20000000) = 3,3 к./ кВт год.

Принципово аналогічно визначають собівартість теплоти, відпущеної споживачам підприємствами теплових мереж.

Повні витрати виробництва електроенергії в енергосистемах складаються із 3 складових: виробничих витрат електростанцій, що входять до системи ΣBe.ст; витрат на передачу і розподіл енергії ΣΒмер і загальносистемних витрат В3.сист•. Отже, повна собівартість енергії в енергосистемі (Sn) визначається так:

(5.19)

Приклад 15

Визначити собівартість енергії в енергосистемі, якщо відомо, що виробничі витрати електростанцій, які входягь до системи, становлять 5000 грн; витрати на передачу і розподіл енергії – 2000 грн, загальносистемні витрати – 2100 грн. Кількість електричної енергії, відпущеної із шин електростанції, становить 30 МВттод, втрати електроенергії в мережах – 10 %.

Розв'язання

Відповідно до формули (5.19)

Sп = (5000 + 2000 + 2100) / (30000 – 0,1 30000) = 33,7 к./ кВт•год.

 
<<   ЗМІСТ   >>