Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Українська етносоціологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Лекція 1. Чинники актуалізації етнонаціональної проблематики Глобальний погляд Вступні міркування Поширення норм рівності Процеси деколонізації Розпад держав-етноконгломератів Глобальне поширення міграційних процесів Україна: Етнічний ренесанс. – Ідея жертовності. – Права людини “Етнічний ренесанс” по-українськи: міграційний ракурс Специфіка сучасних демографічно-міграційних процесів в Україні Україна еміграційна Україна імміграційна Україна етнічна: ренесанс чи декаданс?ВисновкиЛекція 2. Етнічна соціологія як наука і навчальна дисципліна Етнічна соціологія як наука Назва, об'єкт, предмет, основні завдання і функції етнічної соціології Місце і роль етнічної соціології у структурі соціологічного знання Зв'язок етнічної соціології з іншими науками Визначення етнічної соціології як науки Етнічна соціологія як навчальна дисципліна Становлення та сучасний стан Специфіка Мета та основні завдання Предметне полеВисновки Раціональний зміст етнічного й національного Етнічна свідомість Національна свідомість Феномен етнонаціональної свідомості Етнонаціональні самосвідомість та самоідентифікаціяЛекція 3. Теоретичний рівень етнонаціональної свідомості Головна проблема етнонаціонального теоретизування Етнос: погляди на природу та визначення поняття Конструктивістський погляд Об'єктивістський погляд Конструктивний погляд Визначення поняття “етнос” Етногенеза Визначення поняття та проблема можливості єдиної концепції Складність процесу етногенези Розмивання етнічної специфіки та маргіналізація Від етнофора-індивіда до етнофора-індивідуальності Раси людини Поняття “народ” Феномен нації та визначення її поняття Проблема визначення Критика конструктивізму, або: нація – міф чи реальність? Визначення поняття “нація” Націєгенеза та етногенезаВисновки Радянський народ, його “численні” нації та їхня “державність” “Національний” – це “етнічний” чи “державний”? Національність” – це етнічна чи державна належність? Вступ до проблеми Загальнолюдська цінність етнічного Етноси перед лицем людства Багатоявленість єдиної сутності Виважено оцінюючи етнічне Зберігаючи етнічне Етнічне як спільнотно-суспільна цінність (у контексті етнічного ренесансу) Припущення безетнічності Феномени напіветнічності та деетнізованості Індустріалізація та ідея безетнічності Радянські теорії і практики знищення етнічного Американський етнічний ренесанс Резюме Етнічне як індивідуально-особистісна цінність Відчуття ціннісної втрати Етнізація як стрижень соціалізації Сімейне виховання як основа етнізації Резюме Політична нація як цінність українського народуВисновкиЛекція 5. Етнонаціональна самосвідомість Вступ до теми лекції Феномен і поняття самосвідомості Діяльнісно-рефлексивна природа самосвідомості Соціологічний аспект самосвідомості Психологічний аспект самосвідомості Особистісно-індивідуальнісний вимір самосвідомості Регулятивно-дійова функція самосвідомості Визначення самосвідомості Етнічна самосвідомість Поняття етнічних самосвідомості та ідентичності Суб'єкти етнічної самосвідомості Загальний погляд на історичну еволюцію самосвідомості етнофора Механізми поставання індивідуальної етнічної самосвідомості Об'єктивні детермінанти гіпертрофованості етнічної самосвідомості Парадокс “немаргіналізації” етнічної самосвідомості Почуття Батьківщини як феномен етнонаціональної самосвідомості Структура почуття Батьківщини як феномену самосвідомості Усвідомлене почуття етнічної Батьківщини Соціальні почуття краю осілості та “країни дитинства” Почуття політично-національної Вітчизни-УкраїниВисновкиЛекція 6. Етнонаціональна самоідентифікація Вступ до теми лекції Уточнення підходів Уточнення понять “Географічний” підхід до практик етнічної і національної самоідентифікації Етнічна самоідентифікація Національна самоідентифікація Ставлення до етнічної ідентичності як “пробний камінь” розуміння ідентичності національної Позиція знецінення етнічної ідентичності Позиція ототожнення етнічної ідентичності з національною Негативне ставлення до етнічної ідентичності Юрген Габермас: національна ідентичність Місце національної ідентичності у соціології Юргена Габермаса Народ і національна ідентичність Етнічна опосередкованість національної ідентичності Концепція національної ідентичності у термінологічних тенетах Юрген Габермас: від національної до космополітичної ідентичності Передумови організаційних зрушень у Західній Європі Прогнози змін, або про минущість націй і національної ідентичності Об'єднана Європа як наступник сучасних націй і національних ідентичностей “Постнаціональна” ідентичність Мультикультурна чи поліетнічна ідентичність – майбутнє Європи? Імміграція як перспектива перетворення “етноядерної” національної ідентичності на мультикультурну Космополітична ідентичність “регіону” ЗемляВисновки Ірраціональні засади етнічного й національногоЛекція 7. Етнічне й національне у ментальному вимірі Вступ до теми: етнічне у протиріччі культури і цивілізації 1 Пошуки духовно-ментальних підвалин світобуття Потреба в ментальному Пошуки у фізичному світі Пошуки представниками школи “Анналів” Етнічна ментальність Етноментальне як інтеріоризація соціальним природного Етнічна ментальність як колективне неусвідомлюване Феномен етнонаціональної ментальності Західні реалії і українські перспективи Зумовленість національної ментальності етнічною Зіставлення етнічної і національної ментальностей Єдність етнічної і національної ментальностейВисновкиЛекція 8. Етнічне й національне як колективне підсвідоме Пошуки доглибних засад індивідуальної та колективної людської душі Особистісне несвідоме у психоаналізі З. Фрейда Колективне несвідоме, архетип і душа в аналітичній психології Юнга Феномен колективного підсвідомого: сучасне прочитання К. Юнга Первісно-інстинктивні архетипи Юнга Юнгова концептуальна домінанта Архетип “Здоланого душевного мороку” Архетип “Психічно цілісної людини” первісних соціумів Етнічні архетипи Етнічні архетипи як зміст колективного підсвідомого Формування, функціонування, значення та зміст етнічних архетипів Національно-суспільне підсвідоме Не “національні архетгаїи”, а “національно-суспільне підсвідоме” Свідоме формування національно-суспільного підсвідомого як сучасна міфотворчістьВисновки Особистісне несвідоме. – Колективне несвідоме. – Етноспільнотне підсвідоме. – Національно-суспільне підсвідоме Ментально-архетипний зміст етнічногоЛекція 9. Історичні механізми самозбереження та усталені ознаки функціонування української ментальності Вступ до теми Історичні механізми ментального самозбереження українства “Зшляхетнення” київсько-руської княжої еліти як нищівна загроза українській ментальності Інтелігентність (духовний аристократизм) як компенсаторно-зберігальна ментальна ознака українства Оборона православ'я – етнорелігійний засіб ментального самозбереження українства Хмельниччина як чинник остаточного перетворення українства з етнографічної маси на ментально піднесену етнічну цілісність “Здворянщення” козацької старшини, духовний занепад та друге ментальне відродження українства Психологічно-соціальні ознаки української ментальності Гуманність Демократизм Індивідуалізм як визначальна двоїста ознака української ментальності Позитивні ментальні похідні українського індивідуалізму Роз'єднаність українства як ментальна похідна надмірності індивідуалізму Селянськість як псевдоментальна ознака українстваВисновкиЛекція 10. Етнічна мова як засадова ознака функціонування української ментальності: основні змісто-вияви Вступ: основні змісто-вияви мовноїознаки етноментальності українців Легендарний змісто-вияв, або “санскритський шлейф” мовної складової етноментальності українців Прадавня Україна – батьківщина аріїв, відтак – усіх сучасних індоєвропейськомовних етносів Санскрит – праукраїнська мова Сучасна українська мова і санскрит Трипільсько-санскритські засади унікальності мовної ознаки етноментальності сучасних українців 1917-1953 pp.: Підпресинговий змісто-вияв, або мовна складова української етноментальності у лещатах брутальної політики масового фізичного винищування Динаміка змін у чисельності етнічних українців і етнічних меншин та зміни у виявах мовної складової української етноментальності (за спорадичними статистичними даними 1926-1939 pp.) Динаміка змін у чисельності етнічних українців і етнічних меншин та зміни у виявах мовної складової української етноментальності (за наявними статистичними даними 1939-1959 pp.) Загальні етномовно-ментальні наслідки змін у чисельності етнічних українців і росіян (за наявними статистичними даними 1926-1959 pp.) 1953-1991 pp.: “Гуманний” змісто-вияв, або руйнування мовної складової української етноментальності шляхом російщення Динаміка змін у чисельності етнічних українців і росіян та зміни у виявах мовної складової української етноментальності (за статистичними даними 1959-1989 pp.) Російщення територіального сегмента українського етнічного простору протягом 1959-1989 pp. як засадова умова здійснення всіх інших напрямів російщення Російщення освітянсько-мовного, видавничо-мовного та культурно-мовного сегментів українського етнічного простору на відтинку 1959-1989 pp.: роль міст Російщення української етнічної писемності, або лінгвоцид Російщення мовної складової ментальності етнічних українців у спосіб “двомовних” та “рідномовних” маніпулювань їхньою свідомістю 1991-2015 pp.: Функціонування етномовної складової української ментальності за умов новітньої української державності Динаміка змін у чисельності етнічних українців і росіян та зміни у виявах мовної складової української етноментальності (за статистичними даними 1989-2001 pp.) Зміни у теоретичному розумінні та у практичних виявах мовної складової української етноментальності на відтинку 2001-2015 pp.ВисновкиЛекція 11. Українство як носій колективного підсвідомого Вступ до теми Українська Козацькість: від етноментального до етносимволічного виміру Виникнення, постання та легітимізація козаччини Особливі місце, функції та роль козаччини у формуванні Козацькості як визначальної етноментальної риси українства Перетворення Козацькості з дієво-визначальної етноментальної ознаки на колективний підсвідомий образ-символ українства “Власна Держава” – омріяний образ-символ українства Смисло-зміст “ Дійсно Українська Держава” Смисло-зміст “Соборна Держава” Смисло-змістовна для-себе-інтенція “Очікування (жадання) Здатного Політичного Лідера” Смисло-зміст “Сучасна Козацька Держава” Легендарний образ-символ “Трипільсько-Санскритська Праукраїна” Етнічна обраність: “за” та “проти” Відцентрові міграції з Трипілля як концептуальна засада пояснення появи індоєвропейськомовних етносів Резюме Основні напрями формування у колективній підсвідомості сучасних українців фальшивих образів-символів їхнього історичного минулого Передподання Фальшувальний проект “Місцеві археологічні культури” (усатівська, ямна, катакомбна та зрубна). Вплив на підсвідомість Фальшувальний проект “Чужомовні прийшлі етноси на теренах України” (кімерійці, скіфи, сармати, “германські готи” та “тюркомовні гуни”). Вплив на підсвідомість Фальшувальний проект “Українці – прийшлий етнос” versus образ-символ “Українці – споконвічний етнос на споконвічно своїй землі”Висновки
 
>>