Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Удосконалення інформаційної техніки та технологій, розширення сфер їх застосування, індустріалізація виробництва інформаційних продуктів та послуг спричинили бурхливий розвиток інформаційного бізнесу. Його зародження можна віднести на кінець 60-х років минулого століття, формування як самостійної галузі – на 70-і роки, а у 80-і роки він перетворився на великий багатогалузевий комплекс зі своєю інфраструктурою.

Розвитку інформаційного бізнесу сприяв розвиток технічної бази, передусім ЕОМ і засобів зв'язку, а також ставлення до інформації як до товару і стратегічного ресурсу виробничої та комерційної діяльності. Все це сприяло переведенню інформаційної діяльності на індустріальні рейки.

У сфері інформаційного бізнесу створюються інформаційні моделі подій, людей, дій та інших об'єктів. Зазначені інформаційні "еквіваленти" можуть бути використані будь-якою установою, організацією, юридичною чи фізичною особою для прийняття управлінського рішення, що має величезне значення для сучасного соціально-економічного розвитку, особливо за умов переходу до інформаційного суспільства.

Інформаційний бізнес, як нова технологічна база управління, у своєму розвиненому вигляді виступає як мережа сполучених між собою каналами зв'язку різноманітних інформаційних структур, що акумулюють та постійно оновлюють інформаційні ресурси різних видів, виробляють інформаційні продукти і послуги з метою задоволення інформаційних потреб користувачів, а також мають розвинену систему програм, що забезпечує вирішення практично всіх завдань економічного і соціального управління. Концепція інформаційного бізнесу передбачає досягнення головної цілі організації через задоволення конкретних інформаційних потреб споживачів. Такий підхід відповідає тенденціям розвитку загальної теорії менеджменту: виробляти не те, що організація може виробляти, а потім збувати в будь-який спосіб, а виробляти тільки те, що необхідно споживачеві.

Основними складовими інформаційного бізнесу в широкому розумінні являються: маркетинг інформаційних продуктів і послуг, організація рекламної компанії, інформаційно-консультаційна діяльність, побудова IT-консалтингу, безпосереднє виробництво інформаційної продукції та електронна комерція.

Подальший розвиток інформаційного бізнесу неможливий без розвитку інформаційних технологій, ретельного аналізу ринкової ситуації, перегляду можливостей інформаційних структур, прогнозування потреб потенційних споживачів інформаційного ринку.

Метою підручника є ознайомлення читачів з організаційними формами ведення інформаційного бізнесу, особливостями структури інформаційного ринку, його сегментацією, видами інформаційних продуктів та послуг, проведенням маркетингових досліджень, побудовою стратегії боротьби за споживачів.

В підручнику розкрито теоретичні засади управління рекламною діяльністю, основи організації проведення рекламної кампанії, особливості проведення інформаційним підприємством рекламної політики, питання контролю її ефективності та результатів. Окремий розділ підручника присвячено теоретичним аспектам бенчмаркінгу в управлінні бізнес-процесами та питанням його застосування.

Значна увага в підручнику відведена поняттям і методам консультативної діяльності, класифікації інформаційно-консультативних служб, розкрита організація їх діяльності; виділено основні засади інформаційного бізнесу та побудова IT-консалтингу. В підручнику проаналізовані також теоретичні основи електронної комерції, як основа успіху подано інтернет-маркетинг, розкрита суть міжнародної електронної комерції на сучасному етапі розвитку інформаційного бізнесу та особливості його еволюції в Україні.

Автори будуть вдячні всім, хто висловить зауваження і зважать на них при підготовці наступного перевидання.

Автори

Маркетинг – це одночасно філософія бізнесу й активний процес

Жан Жак Аамбен

 
<<   ЗМІСТ   >>