Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційні ресурси, продукти і послуги

Інформаційний ресурс – увесь обсяг знань, відчужених від їхніх творців, зафіксованих на матеріальних носіях і призначених для суспільного використання. В українському законодавстві визначено, що до інформаційних ресурсів України входить уся належна їй інформація, незалежно від змісту, форм, часу і місця створення (ст. 54 Закону України "Про інформацію").

Інформаційним ресурсам притаманні специфічні властивості, які суттєво відрізняють їх від інших чинників виробництва. Основні з них зведені в таблицю 1.2.

Таблиця 1.2.

№ п.п

Специфічні властивості інформаційних ресурсів

1.

Споживання інформаційних ресурсів не веде до їх зменшення

2.

Взаємний обмін інформацією збільшує інформаційний потенціал усіх учасників обміну

3.

Тиражування й поширення інформації стають відносно простішими та дешевшими

4.

Споживання інформаційних ресурсів не призводить до зростання невизначеності господарської ситуації і сприяє її впорядкованості та прогнозованості

Разом із тим, інформаційні ресурси, подібно до матеріальних, мають відповідну цінність і можуть бути оцінені [28].

Наслідком поєднання інформаційних ресурсів та інформаційних технологій є створення певної нової інформації або ін-

формації у новій формі. Це продукція інформаційної діяльності, яка називається інформаційними продуктами і послугами.

Офіційне тлумачення цих термінів наведене в ст. 40, 41 Закону України "Про інформацію" [186].

Інформаційна продукція – це матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, установ та організацій

Інформаційна послуга – це здійснення інформаційної діяльності у визначений час і визначеній законом формі з доведення інформаційної продукції до споживачів із метою задоволення їхніх інформаційних потреб

Інформаційний продукт – це сукупність даних, сформована виробником для поширення в матеріальній або нематеріальній формах. Якщо він пропонується ринку з метою його придбання, використання чи споживання, його варто розглядати як товар, що має певні особливості.

Особливості інформації як товару зведені в таблицю 1.3.

Таблиця 1.3.

№ п.п

Особливості інформації як товару

1.

Інформацію можна продати, залишивши її у попереднього власника

2.

Ціна інформації прямо не залежить від місця, часу та способу її використання

3.

Володіння інформацією не є гарантією абсолютного права на її використання

4.

Цінність інформації на момент її створення та в час продажу здебільшого невідома і зазвичай визначається після використання

5.

Цінність однієї інформації може бути різною для різних користувачів

6.

Інформація здатна приносити користь, функціонально не пов'язану з витратами на її виробництв

7/

Інформація не втрачається в процесі використанні, але морально застаріває

На відміну від товарного ринку, на якому присутня не лише готова продукція, а й сировина, напівфабрикати тощо, інформаційний продукт набуває вартості тільки в готовому вигляді – це інформація, що пройшла процеси впорядкування, структуризації, оцінювання та придатна для прийняття управлінських рішень [109].

Переваги інформаційного продукту в порівнянні з іншими продуктами зведено в таблицю 1.4.

Таблиця 1.4.

№ п.п

Переваги інформаційного продукту

1.

Всі чотири "Р" (товар (product), ціна (price),розподіл (place) і просування (promotion) мають свої особливості та суттєві відмінності від інших продуктів

2.

Обсяг ринку ІПП перевищує обсяги ринків інших товарів, темпи його приросту вищі, ніж в інших галузях

3.

ІПП більш динамічний, найбільш перспективний, оскільки інформацією неможливо задовольнитися назавжди, неможливо запастися нею на майбутнє

4.

Інформація завжди залишатиметься потрібною, хоча можуть змінюватися форми її подання, носії, технології збирання, зберігання, обробки, передавання та використання

5.

Під час пошуку та вибору інформаційних продуктів користувач повинен застосовувати ті ж методи та прийоми маркетингу, як і їхній виробник, знати які саме інформаційні продукти чи послуги найефективніше можуть задовольнити його потреби

6.

Цінність інформаційних продуктів заснована на часовій сутності, оскільки інформація є найціннішою в момент її створення, при тиражуванні цінність її значно знижується

7

Використання сучасних інформаційних продуктів у матеріальному виробництві сприяє здешевленню готової продукції, багато в чому зумовлює цінність товару для споживача

Інформаційний продукт можна поширювати в такі само способи, що й будь-який інший матеріальний продукт – за допомогою послуг.

Інформаційна послуга – це отримання і надання в розпорядження користувача інформаційних продуктів. Головним видом інформаційних продуктів є інформація.

У практичній діяльності потрібно розрізняти власне інформацію та її носіїв.

 
<<   ЗМІСТ   >>