Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Взаємозв'язок функцій бізнесу

Між функціями бізнесу існують досить тісні та складні взаємозв'язки. Завдання полягає у забезпеченні ефективного управління цими зв'язками.

Так, від інженерної функції залежать всі операції інформаційного бізнесу. Саме вона забезпечує проектування нових видів інформаційних продуктів і послуг (ІПП), виробничих потужностей і процесів. Інженерна функція забезпечує отримання від виробництва інформації з проблем, пов'язаних з удосконаленням технологічного процесу оброблення інформації і про можливості вдосконалення операційної системи.

Маркетингова функція забезпечує надійний прогноз попиту та реальні замовлення клієнтів на ІПП, тобто на виходи операційної системи дає необхідну інформацію про зміну потреб в ІПП і вимог споживачів до їх якості та термінів надання. З іншого боку, маркетинг залежить від виробництва в частині надання інформації про наявність ІПП і можливості своєчасного виготовлення їх для задоволення попиту споживачів.

Для того, щоб надати кошти в потрібний час і в потрібних обсягах, фінансовій службі треба отримати від виробничих підрозділів інформацію про плани виробництва і розвитку. Функція ведення фінансів та обліку потребує даних, необхідних для того, щоб оплатити працю працівників, заплатити постачальникам, виставити рахунки споживачам, вести облік наявних матеріально-технічних запасів і фінансову звітність.

Виробнича функція в свою чергу залежить від фінансової в частині капіталів, необхідних для розширення потужностей і підтримки поточної роботи.

Кадрова функція (функція управління трудовими ресурсами) несе відповідальність за набір, відбір, адаптацію, а іноді й навчання кадрів для роботи в операційній системі. У свою чергу, операційні підрозділи повинні інформувати кадрову службу про потреби в робочій силі як за кількістю, так і за кваліфікацією.

Така залежність між операціями та іншими функціями часто призводить до виникнення конфліктів.

Наприклад, служба маркетингу може бути невдоволена, що виробництво недостатньо гнучко реагує на зміни в інформаційних потребах користувачів. У свою чергу, виробничники можуть дорікати службі маркетингу за те, що вона обіцяє клієнтам все що їм заманеться, без перевірки можливостей виробництва. Або: виробництво вимагає виділення фондів для придбання нового обладнання, а фінансова служба вважає, що необхідно нагромадити капітали за рахунок економії на витратах.

Основними причинами конфліктів між сферами інформаційного бізнесу може бути спільне користування ресурсами; взаємозв'язок завдань; відмінності цілей та сприйняття цінностей; несумісність характерів; неякісний комунікаційний зв'язок. Для досягнення успіху в роботі менеджеру з виробництва необхідно вирішувати проблеми розв'язання конфліктів.

 
<<   ЗМІСТ   >>