Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Чинники впливу на формування інформаційних потреб

Передумовою дослідження суспільних потреб у сфері інформації є розкриття, пізнання і оцінка комплексу об'єктивних тенденцій, що впливають на суспільний розвиток та водночас на розвиток суспільних потреб.

Мова йде про тенденції соціального, гуманітарного, екологічного, науково-технічного і політичного розвитку, які мають вплив на процес інформатизації суспільства, і отже, прямо чи опосередковано діють на ринок відповідних продуктів та послуг.

Інформатизація суспільства суттєво впливає на розвиток суспільних інформаційних потреб. Сьогодні це глобальний процес, пов'язаний із кардинальними змінами структури і характеру світового економічного й соціального розвитку з переходом до науко- місткого виробництва і нових видів інформаційного обміну [100].

Основні чинники, що об'єктивно впливають на формування суспільних інформаційних потреб, зведені в таблицю 1.10.

Таблиця 1.10

Напрямки впливу на формування суспільних інформаційних потреб

Сфера

Напрямки впливу

1

2

3

1

Соціальна

Потреба швидко реагувати на зміну попиту для задоволення запитів суспільства в товарах і послугах

Підтримка реалізації принципів соціальної справедливості в розв'язанні проблем розподілу соціальних благ

Важливість моделювання наслідків великомасштабних соціальних проектів до їх реалізації

2.

Гуманітарна

Зміцнення здоров'я і підвищення активності творчого життя членів суспільства за умови широкого використання в системі охорони здоров'я і побуті інформаційних технологій, засобів інформатики та пов'язаних з ними ІПП

Створення умов для інтелектуальної високопродуктивної науково-організаційної діяльності, скорочення і повне використання тяжкої фізичної праці, розкриття й реалізація творчих здібностей членів суспільства

Підвищення рівня культури і якості освіти на основі створення та впровадження відповідних інформ. технологій навчання, розвитку нових форм дозвілля населення

3.

Економічна

Інформаційне забезпечення структурного перетворення сфери мат. виробництва на основі розвитку наукомістких галузей, упровадження ресурсозберігаючих технологій і використання сучасних методів управління, аналізу й прогнозування. Вдосконалення міжрегіональних і міжгалузевих господарських зв'язків

4.

Науково-

технічна

Забезпечення динамічного розвитку суспільного виробництва на основі наукомістких технологій, широкого впровадження технічних та організаційних нововведень

Прискорення інноваційних процесів у суспільному виробництві, підвищення рівня, скорочення строків виконання і впровадження в промисловість НДР

Сприяння зміцненню політичних інструментів суспільства через демократизацію і гласність

5.

Політична

Вільний обмін інформацією допомагає зближенню й консолідації людей, їхній взаємній довірі, зниженню напруженості міжнаціональних та інших соціальних відносин

Створення умов для оперативного доступу широких мас до інформації

6

Екологічна

Забезпечення моніторингу стану навколишнього середовища для оперативного інформування населення

Моделювання наслідків великомасштабних технічних проектів для передбачення можливих негативних наслідків впливу на навколишнє середовище

Інформатизація охоплює практично все світове суспільство, впливає на більшість сфер діяльності, суттєво змінюючи характер його розвитку, соціально-економічні відносини, рівень і якість життя всіх людей.

 
<<   ЗМІСТ   >>