Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості маркетингової діяльності інформаційних структур

Особливості маркетингової діяльності інформаційних структур зумовлені особливостями інформації як предмета праці та товару, розглянутими раніше, і впливом цих особливостей на вирішення організаційно-економічних і виробничих завдань.

 • 1. Як зазначалось раніше, інформація не має речовинного змісту, але завжди має речовинне відображення і зафіксована у вигляді конкретних матеріальних носіїв, тому в процесі споживання вона не утилізується, а накопичені дані не втрачаються. Існує можливість багаторазового використання, а отже, можливість бути предметом повторної угоди.
 • 2. Користувачі ІПП не завжди усвідомлюють і можуть сформулювати свої потреби, що ускладнює маркетингову діяльність, зокрема вивчення інформаційних потреб. Тому важливо враховувати особливості тих або інших груп користувачів, їх індивідуальні потреби. Інформаційна фірма мусить виявити власні "цільові ринки", вивчити їх ключові інформаційні потреби.
 • 3. Одна з найважливіших характеристик ІПП – актуальність, втрата якої означає повну втрату споживчої вартості.
 • 4. Важливою характеристикою ІПП є адресність. Кожний користувач має своє уявлення про предметну область, інформація має для нього виключно "індивідуальну цінність". Отже, завдяки адресності та старінню (втраті актуальності) задовольнити потреби в ІПП один раз і назавжди неможливо.
 • 5. Порівняльна оцінка ІПП ускладнена через відсутність для користувача інструментарію для вибору того або іншого продукту, який задовольняє його запити. Необхідно розробити спеціальні методи оцінювання ІПП.
 • 6. Інформаційний маркетинг охоплює значно менше число споживачів – їх тисячі, а не мільйони, як у випадку зі споживчим маркетингом.
 • 7. Взаємозв'язок між виробниками і споживачами ІПП має довгостроковий характер, оскільки заміна контрагента пов'язана із заміною технічної бази, що є не завжди можливим і дорого коштує.
 • 8. У більшості випадків початковою фазою діяльності інформаційних структур є місіонерський маркетинг. Це зумовлено швидкою зміною поколінь ІПП і тим, що переваги різних ІПП здебільшого не є очевидними.
 • 9. Застосування нових інформаційних технологій до традиційних інформаційних продуктів, спонукає до створення принципово нових ІПП. Необхідні принципово нові методи стимулювання збуту та ціноутворення.
 • 10. За визначення ціни на інформаційні продукти/послуги враховують матеріальний виграш, який буде отримано в разі їх використання, а не тільки затрати праці, пов'язані з їх виробництвом і наданням.
 • 11. Інформаційний продукт тісно пов'язаний з технологією його доставки користувачеві. Тому особливої ваги набуває комплексність послуг, що включають надання як самої інформації, так і програмного та технічного забезпечення процедур пошуку і передавання інформації споживачеві, тобто надання стратегічних ІПП.
 • 12. У зв'язку із тим, що ті ж самі інформаційні продукти можуть розповсюджуватися в різні способи, інформаційні структури стикаються з конфліктним маркетингом власних ІПП. Необхідно вибирати найбільш конкурентоспроможний спосіб і форми надання інформаційного продукту.
 • 13. Важливим завданням інформаційного маркетингу є диференціація ІПП. у сполученні з розробленням послуг, які додають вартості існуючим продуктам, полегшують користувачам доступ до інформаційних систем.
 • 14. Стратегія інформаційного маркетингу багато в чому залежить від типу ІПП: науково-технічні, фінансово-економічні, управлінські, соціальні.
 • 15. Необхідна орієнтація на ринки інших галузей інформаційної індустрії. Наприклад, урахування тенденцій у виробництві ПК, термінальних пристроїв, засобів зв'язку, програмного забезпечення тощо.

Варто наголосити, що в інформаційний бізнес втягуються не тільки комерційні інформаційні структури, які мають прибуток зі своїх операцій, а й неприбуткові, некомерційні структури: міністерства, відомства, підприємства тощо, які створюють або мають у своєму складі інформаційні підрозділи.

По справжньому жити – це означає жити маючи правильну інформацію

Н. Вінер

 
<<   ЗМІСТ   >>