Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сегменти ринку інформаційних продуктів і послуг

Ринок інформаційних продуктів та послуг складається з безлічі типів споживачів, безлічі товарів, безлічі нестатків.

Групи споживачів ринку інформаційних продуктів і послуг можуть формуватися за [86]:

 • • географічними ознаками (регіони, міста);
 • • демографічними ознаками (стать, вік, рівень доходів, рівень утворення);
 • • соціографічними ознаками (приналежність до суспільного класу, спосіб життя);
 • • поведінковими ознаками (приводи для покупок, шукані вигоди, інтенсивність споживання).

Сегментуванням ринку – процес розподілу споживачів на групи на основі розходжень у нестатках, характеристиках і/чи поведінці.

Не всі прийоми сегментування ринку однаково корисні. Наприклад, немає ніякої необхідності проводити розбіжність між чоловіками й жінками, що користуються засобами від головного болю, якщо обидві ці групи споживачів однаково реагують на спонукальні стимули маркетингу.

Сегмент ринку – споживачі, які однаково реагують на той самий набір спонукальних стимулів маркетингу.

Споживачі, що вибирають найбільш сильнодіючий засіб незалежно від його ціни, складають один сегмент ринку В іншому сегменті виявляться ті, хто насамперед звертає увагу на ціну.

Навряд чи всі споживачі зупинять свій перший вибір на одній і тій же марці болезаспокійливого. Тому фірми завбачливо концентрують свої зусилля на задоволенні специфічних недоліків одного чи декількох сегментів ринку.

Необхідно скласти профіль усіх цільових сегментів ринку, описавши їх на основі різних властивих їм ознак, щоб оцінити привабливість кожного з них як маркетингову можливість для фірми.

Фірма може вирішити вийти на один чи кілька сегментів конкретного ринку. Можливі шляхи виходу на ринок ІΠП та їх характеристика видно в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5.

Шляхи виходу на ринок ІПП

Назва шляху

Характеристика

1.

Концентрація на єдиному сегменті

Компанія може прийняти рішення обслуговувати тільки один сегмент ринку

2.

Орієнтація на купівельну потребу

Компанія може зосередитися на задоволенні якоїсь однієї купівельної потреби

3.

Орієнтація на групу споживачів

Компанія може прийняти рішення робити всі типи інформаційних продуктів, необхідних для конкретної групи споживачів.

4.

Обслуговування декількох не зв'язаних сегментів

Компанія може прийняти рішення обслуговувати кілька сегментів ринку, неміцно зв'язаних між собою, за винятком того, що кожен із них відкриває для фірми привабливу можливість

5.

Охоплення всього ринку

Компанія може прийняти рішення про виробництво всього асортименту інформ. продуктів, щоб обслуговувати всі сегменти ринку

Структура ринку інформаційних продуктів і послуг подана на мал. 3.6.

Структура ринку інформаційних продуктів і послуг

Мал. 3.6. Структура ринку інформаційних продуктів і послуг

Принципи сегментації ринку інформаційних продуктів і послуг.

Головні принципи сегментації ринку:

 • • географічний;
 • • психографічний;
 • • поведінковий;
 • • демографічний.
 • 1. Географічний принцип. Географічний принцип передбачає розбиття ринку з урахуванням географічних відмінностей – країна, регіон (Західний, Полісся, Південь України), область, місто, район міста, село тощо. Розташування регіону відображає відмінності в доходах, культурі, традиціях, релігійних переконаннях.

Регіон характеризується кліматом, чисельністю та густотою населення, певним співвідношенням міського і сільського населення, чоловіків та жінок. Регіони відрізняються також рельєфом місцевості. Специфічна для кожного з них і транспортна мережа. Різняться вони й структурою комерційної діяльності (банки, підприємства, туристичні комплекси, народні художні промисли, рівень конкуренції).

Динаміка регіону, рівень інфляції, тобто усе те, що становить регіональний принцип, нерозривно пов'язано з політично-економічним принципом. Ще однією прикметною рисою є діючі в ньому юридичні обмеження щодо ввозу-вивозу товару, забруднення навколишнього середовища тощо.

2. Психографічний принцип. Сегментацію ринку за психографічним принципом орієнтовано на розподіл покупців за належністю до суспільного класу, за способом життя, типами особистості.

Сегментація покупців за належністю до суспільного класу. Соціологи виділяють шість суспільних класів, які подано в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6.

Сегменти покупців за належністю до суспільного класу

Назва сегмента

%

Назва сегмента

1.

Вищий вищого класу

1

Еліта суспільства, що походить від іменитих сімей і живе за рахунок передусім успадкованого багатства

2.

Нижчий вищого класу

2

Особи вільних професій та бізнесмени, які одержують великі прибутки через свої виняткові здібності

3.

Вищий середнього класу

12

Особи вільних професій, які роблять кар'єру, – менеджери, бізнесмени

4.

Нижчий середнього класу

30

Службовці, дрібні підприємці, "робітнича аристократія"

5.

Вищий нижчого класу

35

Дрібні службовці, кваліфіковані та напівкваліфіковані робітники

6.

Нижній клас

20

Некваліфіковані робітники

Суспільний клас – це порівняно стабільні групи в суспільстві, розташовані в ієрархічному порядку. Вони характеризуються наявністю у їхніх членів споріднених ціннісних уявлень, інтересів та поведінки.

Суспільним класам властиві такі характеристики [109]

 • – особи одного класу поводять себе порівняно однаково;
 • – займають вони відповідне становище в суспільстві;
 • – належність до суспільного класу визначається на підставі їхніх занять, прибутків, багатства, освіти, ціннісних уявлень;
 • – належність до того чи іншого класу не є цілком постійною і може змінюватись внаслідок цілого ряду обставин.

Більш-менш тісний зв'язок можна встановити між тим чи іншим класом в суспільстві через надання переваги в товарах та марках одягу, організації проведення дозвілля, місці проживання тощо.

 
<<   ЗМІСТ   >>