Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Дослідження конкурентного середовища на ринку

Коло питань: види маркетингових досліджень ринку, види визначення конкуренції на ринку, оцінка стратегії основних конкурентів

Види маркетингових досліджень ринку

Інституційний аналіз ринку ІПП включає всебічне вивчення поведінки покупців, споживачів, їхніх мотивів, ефективності організації збуту, коливань попиту, реклами, діяльності конкурентів. Систематичне і комплексне вивчення ринку дає основу для стабільної реалізації продукції.

Комплексне дослідження ринку ІПП передбачає розгляд таких питань:

  • • визначення місткості ринку;
  • • виявлення тенденцій розвитку конкретного ринку;
  • • дослідження тенденцій розвитку галузі.

Найпріоритетніші за оцінками фахівців види маркетингових досліджень ринку подані на мал. 3.7.

Види маркетингових досліджень ринку

Мал. 3.7. Види маркетингових досліджень ринку

Визначення розмірів ринку дає змогу керівництву організації встановити, яку частку ринку вона завоювала для кожного своїх ІПП і що являють собою тенденції ринку.

Не знаючи розмірів ринку, торговельна організація не повинна орієнтуватися на простий приріст свого продажу. Який на графіку крива продажу іде донизу, це може стурбувати, хоча в дійсності спад у галузі в цілому може відбуватися швидшими темпами, забезпечуючи таким чином збільшення частки ринку, зайнятої нею.

Дослідження ринку завершується розробкою прогнозу його розвитку. Підприємець повинен знати перспективи розвитку ринку і галузі, щоб відповідно орієнтувати діяльність своїх виробничих підрозділів, збутової мережі, підприємств технічного, наукового і консультаційного обслуговування. Один із засобів дослідження ринку – пошук вторинних джерел даних. Це дані про загальні характеристики, розміри та розташування ринку збуту (наприклад, кількість учених, інженерів, юристів, бібліотекарів, інформаційних брокерів та ін.), відомості про прогнози зростання ринку, про кількість БД тощо.

Для отримання первинної інформації використовуються групове глибинне інтерв'ю, групові опитування та обстеження тощо. Особливо це корисно для оцінювання нових ІПП.

Для компаній-споживачів краще проводити не суцільне, а групове обстеження (найбільших груп). Як правило, найбільші компанії-споживачі охоплюються повним обстеженням, середні та дрібні досліджуються вибірково; збирання даних проводиться як із вторинних джерел інформації, так і з первинних. Крім того, з метою вивчення закономірності поведінки, здійснення купівель (періодичність, черговість, мотивація вибору й ін.), а також з метою оцінювання рекламної діяльності фірми використовуються індивідуальні інтерв'ю, телефонні інтерв'ю, анкетування, панельне обстеження та опитування. Обстеження та опитування можуть виявляти потенційних споживачів – осіб, не обізнаних щодо тих чи інших ІПП. Визначивши їх характеристики, можна точно націлити збут, адресну рекламу, стимулювання на потенційний ринок. Для оброблення результатів обстеження ринку використовуються статистичні методи та експертні оцінки.

 
<<   ЗМІСТ   >>