Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Види конкуренції на ринку

Існують різні методи визначення конкуренції на ринку. Більше того, за видом конкуренції можна класифікувати й самі ринки: ринок вільної конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополії (олігопсонії), монопсонії (чистої монополії).

До нецінових методів конкуренції відносять також рекламу, за допомогою якої виробники формують довіру до своєї товарної, цінової та збутової політики. В економічній літературі до нецінових методів конкуренції належать також маркетингові методи управління фірмою.

Таблиця 3.7.

Види конкуренції за способом і методами задоволення потреб

Ознака

Вид

Характеристика виду конкуренції

1.

За способом задоволення потреб

Функціональна

Коли продукція інформаційного виробництва конкурує з продукцією фірм інших галузей щодо задоволення тієї самої потреби, але різними засобами (радіо, телебачення, преса )

Видова

Коли продукція має одне й те саме призначення, але існують суттєві відмінності у параметрах

Предметна

Коли пропонується ідентична продукція різними інформаційними структурами. Продукція може мати різну або однакову якість

2.

За методами задоволення потреб

Цінова

Припускає одержання вигідніших умов реалізації за рахунок маніпуляції цінами. Розрізняють пряму цінову конкуренцію за зниження ціни на запропоновану продукцію, а також приховану, коли ціни на новий або з поліпшеними властивостями товар зростають незначно

Нецінова (на основі якості)

Передбачає вищу, ніж у суперників, ціну, надійність, меншу "ціну споживання", надання комплексу послуг 1

Ринок вільної конкуренції – теоретична модель, зручна для досліджень. Насправді, поведінка суб'єктів ринку визначається абсолютною еластичністю попиту та (в короткостроковому періоді) їх граничними витратами. У довгостроковому періоді граничні витрати суб'єктів ринку прямують до середніх витрат.

Ринок вільної конкуренції – не однорідний за розвитком конкуренції та її впливом на виробництво й споживання. Економічна наука вже на цьому рівні розрізняє конкуренцію досконалу і чисту. Чиста конкуренція припускає лише відсутність монополії, що досягається за наявності великої кількості покупців та продавців однакового, в основному стандартного продукту. Досконала конкуренція включає й багато факторів рівноваги на ринку: мобільність ресурсів, достатня інформованість, спроможність швидко перебудовуватись.

Інших три типи ринків належать до ринку з недосконалою конкуренцією, і кожний з них характеризується певними особливостями ціноутворення.

Монополістична конкуренція має справу не тільки з проблемою одиничної рівноваги, а й із проблемою групової рівноваги (проблемою взаємопристосування) економічних сил усередині групи конкуруючих між собою монополістів.

Монопсонія – групова монополія небагатьох покупців, що сконцентрувалися на ринку і здатні суттєво впливати на ціну товару та інші умови функціонування ринку.

Олігополія – групова монополія небагатьох підприємств- продавців, які ведуть між собою здебільшого нецінову конкуренцію.

За способом задоволення потреб і за методами конкуренцію у сфері маркетингу можна звести в таблицю 3.7.

 
<<   ЗМІСТ   >>