Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Визначення конкурентоспроможності

Слід ураховувати, що конкурентоспроможність залежить від конкретного ринку та часу продажу.

Діапазон можливостей збуту кінцевих продуктів інформаційного виробництва залежить від багатьох факторів. Так, для успішної реалізації інформаційного продукту інформаційна структура повинна враховувати те, що споживача завжди цікавлять лише ті властивості продукту, які необхідні для задоволення його потреб. Перевищення таких вимог тягне за собою збільшення ціни продукту й зниження конкурентоспроможності.

Інформаційне підприємство не повинна ототожнювати якість інформаційного продукту та його конкурентоспроможність, бо якість – це корисність продукту, а конкурентоспроможність визначає цю корисність у конкретних умовах застосування.

Конкурентоспроможність значною мірою залежить від комплексності пов'язаних із продуктом послуг. Для виробника конкурентоспроможність продукту дасть можливість вирішити питання про збільшення обсягу виробництва (розширення та створення нових виробничих потужностей).

Конкурентоспроможність інформаційних продуктів пов'язана з рівнем збуту на стадіях їх життєвого циклу. В момент вторгнення на ринок конкурентоспроможність є найвищою. Виробники повинні забезпечити достатньо масовий вихід і постачання продуктів на ринок, щоб цілком задовольнити існуючий та зростаючий попит. У протилежному випадку виробники можуть утратити потенційних споживачів.

Щоб забезпечити належний рівень продажу, виробник повинен підтримувати вищий, ніж у конкурентів показник конкурентоспроможності товару. За однакового рівня конкурентоспроможності, коли ринок захоплений конкурентами, споживач віддає перевагу "старим" інформаційним товарам. У цьому разі рівень продажу відставатиме від даного показника конкурентів.

Поява на ринку нових інформаційних продуктів конкурентів (з високою конкурентоспроможністю) змінює тривалість стадії життєвого циклу товару. Він здатний змінювати зростання продажу кінцевого продукту даної інформаційної структури, зупинити вихід його на стадію насичення та одразу перейти до стадії спаду.

Достовірні відомості про дії та наміри конкурентів допомагають організації здійснювати успішний збут власної продукції на даному ринку. Докорінні зрушення в засобах конкурентної боротьби характеризують винятково високу активність фірм у комплексному вивченні ринку.

Визначаючи конкурентоспроможність необхідно звернути увагу на таке:

  • • є параметри постійні для конкретного інформаційного продукту, а є такі, що залежать від сегмента ринку;
  • • кожний параметр має своє абсолютне значення й відносне, що характеризує ступінь повного задоволення потреби конкретного споживача.;
  • • кожний параметр має свою вагу для споживачів кожного сегмента ринку;
  • • за кожною групою параметрів можна розрахувати узагальнений показник продуктів.

Групи параметрів, за якими характеризується конкурентоспроможність зведено в таблицю 3.8.

Таблиця 3.8.

Групи параметрів, за якими характеризується конкурентоспроможність

Від

Підвид

Характеристика параметру

1.

Технічні параметри

Класифікаційні

Дають змогу визначити конкурентоспроможність інформаційних продуктів одного класу

Конструктивні

Використовуються для класифікації порівнюваних продуктів

2.

Нормативні параметри

Дають змогу контролювати додержання вимог щодо продуктів, які регламентуються державою на міжнародному, регіональному, галузевому або іншому рівнях. Якщо продукт не відповідає хоча б одному з нормативних параметрів (стандарт, норма, закон тощо), він втрачає конкурентоспроможність. До цих параметрів належить відповідність правовим нормам країни.

3.

Економічні параметри

Відбивають напрями зниження ціни споживання, що дає змогу зацікавити споживача у продукті. Ціна споживання звичайно суттєво вища за ціну продажу, яка залежить від ринку або сегмента ринку.

Ціна споживання для кожного буде своя залежно від способу експлуатації, кваліфікації персоналу і т. ін. До неї входять такі компоненти, як витрати на доставку, монтаж або адаптацію, вартість супроводу, навчання користувача, витрати на електроенергію, комунальні та інші послуги, зарплата персоналу, витрати на після- гарантійний сервіс, податки, непередбачені витрати. Конкурентоспроможним вважається продукт не з мінімальною ціною на ринку, а з мінімальною ціною споживання

4.

Організаційні параметри

Впливають на продажну ціну продукту для кожного конкретного споживача. На інформаційному ринку, як і на будь-якому іншому, діють системи знижок залежно від обсягу продажу, кондиційності, комплексності і т. д. Значну роль відіграють умов платежу (місце, термін і спосіб платежу, валюта та ін.).

Аналіз діяльності основного конкурента включає такі питання:

 
<<   ЗМІСТ   >>