Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вибір стратегії залежно від стадії розвитку ринку

Динаміка інформаційного ринку є дестабилізуючим фактором при формуванні стратегії на ньому конкуренції.

Тому необхідною є адаптація стратегії до стадії розвитку ринку:

Розглянемо наведені особливості інформаційного ринку більш детально.

1. Новий ринок, що швидко зростає. Конкурентне середовище нового ринку має декілька особливостей, які необхідно враховувати при розробленні стратегії. Перелік особливостей середовища нового ринку зведено в таблицю 3.12.

Таблиця 3.12.

Перелік особливостей нового ринку

1.

Не існує правил функціонування ринку

2.

Більшість ноу-хау перебувають у приватній власності провідних підприємств галузі

3.

Не визначено найефективнішу технологію і переважні для покупців атрибути товару, відсутні стандарти на продукцію й технології

4.

Немає цілісної інформації про конкурентів, споживачів, стан галузі

5.

Існують можливості для зниження витрат виробництва і реалізації продукції за рахунок нових ідей щодо організації виробництва та управління, вдосконалення умов праці й підвищення її продуктивності

6.

Для нових підприємств відсутні проблеми входження в нову галузь

7.

Групи споживачів ще перебувають у стадії формування, швидко перетворюють існуючі інформаційні технології й товари у морально застарілі. Споживачам доцільно відкладати купівлі, поки не буде досягнута відповідність між дизайном, технологією і ціною нового товару

8.

Підприємство потребує значної фінансової підтримки для того, щоб отримати перший прибуток

Аналіз можливостей використання перелічених стратегій та їх комбінацій проводиться з оглядом на довгострокову перспективу. Необхідно завчасно підготуватися до умов, які виникають при переході до зрілого ринку, із сильною конкуренцією.

Завдання короткострокового зростання повинна бути збалансована з довгостроковими потребами в побудові міцних ринкових позицій.

2. Ринок періоду сповільнення зростання. Сповільнення темпів зростання ринку викликає суттєві зміни в конкурентному середовищі.

Характеристика ринку періоду сповільнення зростання наведена в таблиці 3.13.

Таблиця 3.13.

Особливості ринку періоду сповільнення зростання

1.

Сповільнюється зростання купівельного попиту, що посилює боротьбу за частку ринку шляхом зниження цін, збільшує обсяг реклами та інші агресивні заходи

2.

Скорочується зростання виробництва за рахунок насичення ринку, менші обсяги виробництва спричиняють збільшення собівартості продукції

3.

Споживачі стають вимогливішими і більше уваги приділяють ціні та рівню сервісу. Стимулювання повторних купівель (нових версій ІПП) вимагає значних витрат

4.

Можливості підприємства для фінансування інновацій обмежені, поступово вичерпується запас нових ідей

5.

Унаслідок технологічної зрілості, стандартизації товарів, здешевлення виробництва з'являється тенденція до посилення міжнародної конкуренції. Фірми, що зростають, шукають нові міжнародні ринки збуту і зацікавлені у виробництві товарів у країнах, де воно дешевше

6.

Знижується рентабельність ринку, посилюється конкуренція. Вимогливіші споживачі і потреба в зміні стратегії конкуренції призводять до зниження прибутків на ринку порівняно з періодом швидкого зростання

Наведені характеристики змушують організацію переглянути свою конкурентну стратегію і приділити особливу увагу вирішенню відповідних проблем, перелік яких наведено в таблиці 3.14.

Таблиця 3.14.

Перелік завдань які треба вирішувати в період сповільнення темпів

зростання ринку

1.

Провести детальний аналіз і скоротити витрати виробництва й реалізації продукції, спрямувати діяльність на ті групи продуктів, де підприємство має спеціальний досвід і переваги перед конкурентами

2.

В умовах уповільнення зростання збільшується еластичність попиту за цінами, тому підприємству необхідно орієнтуватися на цінову політику конкурентів, щоб не упустити цінові заходи конкурентів

  • 3.
  • 4.

Більше уваги приділяти зниженню витрат за рахунок технологічних інновацій, які мають особливу конкурентну цінність, оскільки головними об'єктами уваги на даному ринку є ціни і рівень сервісу

Збільшити обсяги продажу на своєму сегменті ринку. Пошук нових груп покупців (виборювання їх у конкурентів) може бути не таким ефективним, як збільшення обсягів продажу існуючим групам покупців. Збільшення продажу своїм покупцям може здійснюватися за рахунок постачання їм периферійного обладнання, підвищення якості та функціональних можливостей продукції, випуску модифікацій, що задовольняє конкретні запити, умов придбання, доставки і монтажу обладнання, навчання, консультування тощо

5.

Розглянути питання придбання на вигідних умовах підприємств, обладнання та інших активів слабких конкурентів, що дасть змогу збільшити прибутки і зайняти позицію великого й дешевого виробника, що в умовах сповільнення зростання ринку дає великі переваги

6.

Вихід на зовнішні ринки може принести додаткові обсяги продажу за рахунок дешевої робочої сили, сучаснішої технології та інших факторів, яка в умовах відсутності перспектив зростання на внутрішньому ринку може стати ефективним заходом

  • 3. Ринок у період застою. Навіть на ринках, де попит – послаблений або нерентабельний, прибутки – короткострокові, можна працювати й отримувати невеликі прибутки. Як показує практика бізнесу на застійному ринку, необхідно детально проаналізувати можливість використання стратегій конкуренції.
  • • Концентрація на обслуговуванні конкретного сегмента ринку, визначення, створення і використання сегментів, що

зростають усередині застійного ринку.

  • • Успішні інновації відкривають можливості недійової конкуренції. Диференціація, що базується на успішних інноваціях, має додаткові переваги – конкурентам стає складніше і дорожче копіювати товари лідера.
  • • Підвищення ефективності виробництва та збуту за рахунок зниження собівартості.

Наведені три стратегічних моменти не є взаємовиключними. Спроби створення нової інноваційної версії товару можуть привести до формування швидкозростаючого сегмента ринку. Концентрація зусиль на підвищенні ефективності виробництва може стимулювати зростання сегментів з великою чутливістю до цін.

4. Реорганізація ринку. Посилення конкуренції викликає велику кількість змін (у тому числі поглинання і злиття) серед колишніх конкурентів. Це призводить до виходу з галузі деяких підприємств та підвищення концентрації виробництва. Поширений вираз "якщо конкурент не здається, його купують" на інформаційному ринку діє майже безвідмовно [86].

Конкурентна боротьба на ринку найбільших організацій інформаційного бізнесу після їх об'єднання примушує всі інші підприємства коригувати свої стратегії, інвесторів – проводити фінансовий аналіз і прогнозувати вартість новостворених об'єднань, споживачів – вирішувати, чи доцільно й надалі користуватись їхніми продуктами і послугами.

Досить часто після заяви про поглинання чи злиття фірм обсяги їх продажу дещо скорочуються, бо покупці займають очікувальну позицію.

Щоб що-небудь зрозуміти, необхідно це зробити

Софокл

 
<<   ЗМІСТ   >>