Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Підрозділи:

  • 4.1. Побудова маркетингової інформаційної системи.
  • 4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем.
  • 4.3. Методи й моделі ухвалення маркетингових рішень.

Побудова маркетингової інформаційної системи

Коло питань: визначення, мета і завдання системи, розробка та впровадження системи, базисні компоненти системи, види маркетингових інформаційних систем, забезпечувальна та функціональна складові інформаційних систем, підсистеми МІС, ав- томатизовані маркетингові інформаційні системи

Визначення, мета і завдання системи

Роль інформації в процесах управління, зростання вимог спеціалістів із маркетингу до оперативності, якості та форм подання інформації зумовили необхідність використання сучасних апаратних, програмних, інформаційних і технологічних засобів для її обробки.

Найпоширенішим варіантом системного застосування цих засобів у складних економічних об'єктах є організація маркетингових інформаційних систем [97].

Маркетингова інформаційна система (МІС) це сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікацій, баз та банків даних, методів і процедур, персоналу й управління, які реалізують функції збору, передачі, обробки та накопичування інформації для підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень у маркетингу.

Мета функціонування МІС – підвищення якості управління маркетингом, забезпечення спеціалістів необхідною інформацією для прийняття маркетингових рішень та виконання в її межах чотирьох основних функцій – збирання даних, аналіз, їх накопичення і поширення.

Завдання функціонування МІС. На МІС покладаються складні завдання серед яких: постійний пошук, збір і зберігання маркетингової інформації; обробка, тлумачення й аналіз даних, розробка на їх підставі гіпотез; розв'язання математичних задач; створення, зберігання, обробка і представлення рядів динаміки; систематизація інформації, її фільтрація, виявлення корисних даних; самооцінка.

Призначення інформаційних систем. Спираючись на функціональні можливості МІС, можна визначити її призначення:

  • – попередження можливих труднощів і проблем у діяльності інформаційного підприємства й виявлення сприятливих тенденцій і можливостей;
  • – визначення й оцінки стратегій та заходів маркетингової діяльності;
  • – оцінювання рівня виконання планів і реалізації стратегій маркетингу шляхом статичного аналізу та моделювання.

Результат функціонування МІС доведення до кожного користувача (керівника, спеціаліста) інформації, яка за змістом, часом представлення й методами відображення дає змогу ефективно виконувати функції і процедури управління. Це зумовлює певні вимоги до формування бази даних, установлення актуальності й цінності інформації, форм передачі, методів агрегування з мінімальними витратами на технологію перетворення даних.

МІС дозволяє розв'язати комплекс взаємозв'язаних завдань, реалізація яких на базі використання сучасних методів управління, застосування економіко-математичних методів і моделей, комплексу технічних засобів та інформаційних технологій забезпечує автоматизацію виконання функцій і процедур управління маркетингом.

В МІС циркулюють значні обсяги різнобічної інформації, але мета функціонування МІС – надання маркетологам достатньої для прийняття рішень інформації. МІС забезпечує обробку та фільтрацію інформації, вибір необхідних показників і варіантів розрахунків; при використанні систем підтримки прийняття рішень можна отримати й обґрунтувати альтернативний варіант. Водночас можна скористатися базою даних для деталізації окремих розрахунків, для зміни вхідних даних чи методів розв'язання завдань.

 
<<   ЗМІСТ   >>