Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Принципи розробки та впровадження інформаційних систем

Коло питань: основні принципи інформаційного маркетингу, організаційно-економічні принципи інформаційного маркетингу, інформаційно-технологічні принципи розробки та впровадження маркетингових інформаційного маркетингу

Всі принципи розробки та впровадження МІС у сфері інформаційної діяльності розподілені на три групи: основні принципи організаційно-економічні принципи, інформаційно-технологічні принципи інформаційного маркетингу [76].

Основні принципи інформаційного маркетингу

Перша група охоплює основні принципи інформаційного маркетингу, якими керуються менеджери туристичних компаній, які вибрали концепцію маркетингу, а саме принцип орієнтації на клієнта, принцип зіставлення можливостей інформаційної установи з потребами ринку, принцип відстежування змін, принцип дослідження стану і динаміки споживчого попиту на даний інформаційний продукт [97].

Принцип орієнтації на клієнта є основним принципом маркетингу, який передбачає глибоке та всебічне науково-практичне вивчення потреб ринку інформації, ринкової та загальногосподарської кон'юнктури. Аналізу підлягають місткість і частка ринку, споживчі властивості інформації, динаміка цін, методи роботи конкурентів – інформаційних підприємств і дотичних до них установ, стимулювання продажу тощо. Отримана інформація використовується в процесі розробки та ухвалення управлінських рішень, завдяки чому розширюються обсяги продажу інформації і надання її, відбуваються оволодіння новими ринками, поліпшується фінансовий стан підприємства. Все це повинно знайти відображення в МІС, яка впроваджується.

Принцип зіставлення можливостей інформаційної установи з потребами ринку дозволяє визначити стратегію і тактику її діяльності на цільовому ринку та забезпечити їй успіх порівняно з конкурентами. Згідно з цим принципом, інформаційна діяльність повинна бути максимально наближеною до вимог ринку з метою підвищення своєї ефективності.

Принцип відстежування змін, які відбуваються в зовнішньому середовищі, і гнучке реагування на них є не менш важливим принципом маркетингової діяльності.

Всі зміни, що відбуваються, слід фіксувати, оцінювати й аналізувати, а в разі виникнення несприятливих зовнішніх обставин повинні бути розроблені контрзаходи для забезпечення виживання підприємства. Особливе значення тут має конкурентна боротьба, досягти переваг в якій можна за рахунок гнучкої цінової політики, підвищення якості інформації або надання клієнтам додаткових послуг.

Під постійністю інноваційної діяльності мається на увазі постійна модернізація та оновлення інформації, створення нових продуктів, впровадження передових технологій інформаційної діяльності. До неї належать також освоєння нових форм і методів виходу на ринок інформації, інновації в стимулюванні просування та продажу інформаційних продуктів і рекламної діяльності, вдосконалення системи управління, зокрема, й за рахунок створення і розвитку МІС.

Принцип дослідження стану та динаміки споживчого попиту наданий інформаційний продукт ще не забезпечує ефективної роботи підприємства. Щоб підтримувати попит на необхідному рівні або збільшувати його, слід впливати на ринок і споживчий попит за допомогою всіх можливих засобів та, зокрема, реклами і стимулювання просування й продажу інформаційного продукту.

 
<<   ЗМІСТ   >>