Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційно-технологічні принципи інформаційного маркетингу

До інформаційно-технологічних принципів інформаційного маркетингу належать принцип автоматизації документообігу, принцип динамічної цілісності інформації об'єкта управління, принцип модуля побудови технічного, інформаційного та програмного забезпечення, принцип інтерактивності, принцип інтелектуалізації, принцип адаптивності, принцип дружності, принцип інтегральної інформаційної бази і одноразового введення інформації.

Принцип автоматизації документообігу Впровадження безпаперової технології. Це характерна особливість нової технології організаційного управління, суть якої полягає в тому, що всі або, принаймні, переважна більшість інформаційних потоків проходять безпосередньо через ЕОМ.

Обмін інформацією між органами управління, а також між ними і об'єктами управління повинен здійснюватися через електронні канали зв'язку. Можливості безпаперової технології забезпечують одноразовість уведення, зберігання інформації в ЕОМ, оперативність, достовірність і багатократність її використання, а також захист від несанкціонованого доступу.

Принцип динамічної цілісності інформації об'єкта управління – ще один інформаційно-технологічний принцип. Модель повинна відображати не тільки теперішній стан об'єкта, але і його майбутнє, окреслене в планах розвитку. Внесення тих або інших змін в яку-небудь частину моделі повинне автоматично ініціювати процедури корекції всіх інших частин, які залежать від неї.

Принцип модуля побудови технічного, інформаційного та програмного забезпечення допомагає легко адаптувати МІС до змінних зовнішніх і внутрішніх умов, здійснювати її модульний розвиток та вдосконалення. Користуючись принципом модуля, можна впроваджувати окремі підсистеми роботи щодо створення всієї системи.

Принцип інтерактивності дозволяє будувати маркетингову інформаційну систему як діалогову. Особа, яка ухвалює рішення, постійно обмінюється інформацією з комп'ютером. При цьому мусить діяти добре спроектована система меню, крім того, повинні широко використовуватися діалогові методи розв'язання завдань і опрацьовування управлінських рішень.

Принцип інтелектуалізації полягає в розробці такої інформаційної підтримки особи, котра ухвалює рішення, яке охоплювало б елементи, що імітують інтелектуальну діяльність людини експертні системи, бази знань тощо.

Принцип адаптивноті означає, що система, яка проектується, повинна легко пристосовуватися до змін ринкової кон'юнктури, до нових умов господарської діяльності, до нових правових актів тощо. Адаптивність тісно межує з принципом модуля побудови інформаційного та програмного забезпечення

Принцип дружності вимагає орієнтації системи на користувача. Останній повинен мати можливість у будь-який момент часу звернутися за допомогою до системи і одержати всю необхідну інформацію про роботу з нею. Допомога з боку системи може бути надана у вигляді інструкцій, демонстраційних прикладів, підказок, попередження про помилки і тощо.

Принцип інтегральної інформаційної бази і одноразового введення інформації полягає в єдності інформаційної бази, що виключає невиправдане дублювання інформації. При цьому зміни в системі управління, які відбуваються на підприємстві, повинні вводитися в базу даних за мінімально короткі терміни [146].

На мал. 4.4. подана зведена схема груп принципів розробки та впровадження маркетингових інформаційних систем, дотримання яких сприятиме створенню високоефективної системи підприємства.

Зведена схема груп принципів розробки та впроваджений маркетингових інформаційних систем

Мал. 4.4. Зведена схема груп принципів розробки та впроваджений маркетингових інформаційних систем

 
<<   ЗМІСТ   >>