Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Концепція розвитку підприємства

 • 1. Орієнтація на стратегію.
 • 2. Орієнтація на своєчасну адаптацію до змін у зовнішньому середовищі та впливу на неї.
 • 3. Найважливіший ресурс – люди.
 • 4. Оптимальне групування робіт, широкі багатоаспектні спеціальності.
 • 5. Самоконтроль (саморегулююча система), самодисципліна.
 • 6. Горизонтальна та гнучка організаційна структура,
 • 7. Демократичний стиль, оснований на зацікавленості всіх робітників у загальному успіху організації.
 • 8. Співробітництво, колегіальность.
 • 9. Висока зацікавленість низових працівників у загальному успіху.

На основі оцінок умов конкуренції підприємству необхідно провести прогноз ступеню небезпеки з боку своїх конкурентів, проаналізувати конкурентоспроможність технологій, загальний економічний потенціал, можливість подальших комерційних ризиків.

Розробка комплексу маркетингу передбачає відбір контролюючих змінних, за допомогою яких підприємство забезпечує потрібну реакцію ринку (досягнення очікуваного прибутку та споживчого ефекту). Комплекс таких змінних включає: товар (послугу), ціну, методи продажу, методи стимулювання попиту і збуту та інше.

Реалізація комплексу маркетингу охоплює в один ланцюг усі комерційні, а в необхідних випадках також виробничі, фінансові, організаційно-управлінські й інші служби підприємства за допомогою стратегічного планування та планування комплексу маркетингу, а також організаційно-фінансового контролю за виконанням планів.

Функції маркетингу, які потрібні підприємству і доцільні для використання, подано на мал. 5.5.

Основні функції маркетингу

Мал. 5.5. Основні функції маркетингу

Стратегічне планування розробляється строком на три роки. Розробкою займається відділ маркетингу разом із заступником керівника підприємства, під загальним керівництвом першого керівника. Участь у розробці приймають керівники підрозділів підприємства та провідні фахівці.

Тактичне (оперативне) планування ведеться також відділом

маркетингу разом із керівниками підрозділів підприємства на основі стратегічного плану. Керівники підрозділів уносять свої корективи і пропозиції до плану оперативного планування.

Просування товарів та послуг є головною ланкою для отримання прибутку підприємства. Це пошук нових видів послуг, застосування нових видів реклами для просування послуг покупцям, освоєння та впровадження нових послуг, пропаганда, паблік рілейшен, участь у виставках та конференціях з даного виду діяльності.

Просування торговельної марки. Торговельна марка – обіцянка продавця постійно надавати споживачу специфічний набір цінностей, послуг. Але торгівельна марка – більш комплексний, багаторівневий символ.Jlepiu за все торговельна марка викликає в пам'яті визначені характеристики.

Торговельна марка також є відображенням системи цінностей виробника, являє собою конкретну культуру, визначає конкретну індивідуальність, передбачає визначений тип споживача, який купляє та використовує даний товар. Споживачі поважають цінності, культуру й індивідуальність притаманні товару.

Аналіз та дослідження ринку необхідно використовувати для того, щоб виявити місткість ринку, визначити "свого" споживача, конкурентів, та інше.

Сучасний підхід до організації являє собою збалансоване співвідношення людських цінностей, організаційних змін та безперервних адаптацій до змін зовнішнього середовища. Важливе значення для прийняття маркетологами правильного рішення має відповідна та якісна інформація. Інформація може бути стосовно економічного становища взагалі в країні, економічного стану ринку, економічного стану підприємства, його фінансового стану тощо. Така інформація дозволяє враховувати всі можливі чинники, що впливають на ефективну діяльність підприємства в цілому.

Облік витрат на маркетинг. Облік ефективності маркетингових зусиль, свідчить про те, чи є маркетингові зусилля ефективними, чи є від них користь та інше.

В деяких фірмах є посади маркетингових контролерів чи інспекторів, які допомагають маркетологам підвищити ефективність роботи. Вони не працюють в офісах, але спеціалізуються саме на маркетинговій складовій бізнесу, виконують усебічний фінансовий аналіз маркетингових витрат і отриманих результатів. Вони слідкують за виконанням планів прибутку, допомагають у складанні бюджетів менеджерам товарів, вимірюють ефективність просування, аналізують витрати на рекламу і публікації в різних засобах масової інформації, оцінюють прибутковість різних груп покупців і географічних регіонів, навчають маркетингових працівників застосуванню фінансових показників.

Перед розробкою рекламного бюджету обов'язково необхідно брати до уваги дані про кошти, виділені на рекламу компаніями-конкурентами.

Розробку бюджету реклами інформаційного підприємства доцільно здійснювати за допомогою підходу з урахуванням цілей та завдань. Особливістю цього методу є те, що необхідно періодично переглядати бюджет. Якщо рекламна компанія на перших етапах її проведення забезпечила віддачу більше очікуваної, витрати можна скоротити. Якщо результати виявилися нижче очікуваних, бюджет треба збільшити.

 
<<   ЗМІСТ   >>