Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація просування інформаційних товарів та послуг

Розглянемо основні елементи комплексу просування продуктів і послуг. Підприємство ретельно опрацьовує план використання рекламних засобів у рекламній кампанії і передбачає визначення: де, коли, як часто, протягом якого часу публікується (або транслюється) рекламне звернення. При цьому вибір засобів і носіїв реклами тісно пов'язаний з іміджем підприємства і рейтинговими характеристиками.

При розробці планів проведення рекламної кампанії інформаційному підприємству необхідно використовувати інновації в сучасних інформаційних технологіях та системах, засобах Internet, комп'ютерних локальних мережах, електронній оргтехніці, успіх у бізнесі без яких нині неможливий.

Проведення Інтернет-реклами. Особливу увагу необхідно привернути до такого засобу реклами, як реклама в Інтернет. Мережа Інтернет – ефективний маркетинговий канал. Розміщуючи в ньому Web-сторінку, підприємство отримує можливість доступу до тисяч потенційних клієнтів, виходу на нові ринки при мінімальних витратах; безпосереднього і оперативного спілкування із замовником; цілодобового доступу до інформації, проведення соціологічних опитувань.

Реклама в Інтернеті орієнтована на цільову аудиторію, тобто, на тих відвідувачів, які придбали й хочуть надалі продовжити придбання товарів чи послуг. У цільову аудиторію для реклами в інтернет можна включити і просто користувачів, що цікавляться тематикою рекламованого сайта.

Функції Інтернет-реклами є наступними: залучення на сайт відвідувачів; іміджева функція – підвищення впізнаваності сайта, торгової марки чи фірмової символіки фірми-власника сайта; реклама інформаційних товарів та послуг.

До способів організації проведення Інтернет-реклами належать: банерна реклама, контекстна реклама, рекламна стаття (текстова реклама) з відгуками в цільових форумах, обмін посиланнями на сайти, інтернет-маркетинг, залучення цільової аудиторії з конспектуванням доступу.

Банерна реклама – це розміщення рекламної заставки на сторінках сайтів відповідно до їх тематики. Анімація банера привертає увагу й дозволяє за допомогою кадрів обігрувати рекламні сюжети (питання-відповідь, проблема-рішення і т.д.). Вартість розміщення банерів вище вартості розміщення текстових блоків, що цілком зрозуміло: графіка набагато більш ефектно представляє об'єкт реклами, формує і просуває імідж.

Контекстна реклама – це розміщення на сторінках сайтів рекламного блоку (текстової інформації). Контекстова реклама – це практично повний аналог банерної реклами, але замість графічного банера використовується текстовий блок. У текстовому блоці фірми використовуються різні шрифти, посилання, виділення.

Текстовий блок не має стандартного розміру, у зв'язку з чим рекламні блоки розміщають внизу сторінки, що, природно, дещо істотно знижує ефективність цього виду реклами. Ефективність контекстної реклами визначається: меншою вартістю відвідування; більш високою ефективністю за рахунок того, що рекламний блок демонструється тільки зацікавленому відвідувачу, можливістю залучення на сайт вузької цільової аудиторії.

Директ-маркетинг з використанням технологічного механізму персональної "електронної" Інтернет-реклами. Більшість західних фахівців із реклами сходиться в думці, що в найближчі роки директ-маркетинг потіснить усі інші види рекламної діяльності і стане домінуючим у сфері маркетингових комунікацій.

На світовому ринку директ-маркетинг розвивається втроє ефективніше, ніж реклама в засобах масової інформації, і в порівнянні з нею для рекламних агентств удвічі прибутковіше. Одна з причин цього феномена полягає в тому, що завдяки повсюдній комп'ютеризації стало можливим вирішити раніш нерозв'язне завдання– з'єднати в рекламній кампанії масове охоплення з індивідуальним підходом до кожного окремого споживача. Крім того, відбулася "демасифікація", що принесла нову ідеологію у виробництво, збут, комунікації і скасувала універсальний підхід в галузі маркетингу.

Розробка спеціалізованих презентаційних видань. Ефективним рішенням для інформаційного підприємства може стати розробка спеціалізованих презентаційних видань (проспекти, буклети, брошури, листівки та каталоги).

У художньому оформленні всіх рекламно-католожних матеріалів повинні помітно виділятися різні елементи фірмової символіки організації-замовника, вказуватися його поштова адреса, схема проїзду, номери телефаксу, телефонів, електронної пошти і т.д.

Рекламний засіб обов'язково може видаватися в декількох варіантах.

Варіант 1. "Оглядовий презентаційний буклет". У ньому повинна висвітлюватися історія створення підприємства, розкриті основні його переваги, огляд досягнутих результатів, гарантії для клієнта, перелік та короткий опис усіх послуг, що надаються. Такий ознайомчий буклет про сутність діяльності підприємства повинен легко доноситися до свідомості потенційного клієнта. При розробці оригінал-макета буклета можна скористатись системою "Питання-відповідь", за допомогою якої навіть необізнаний у тонкощах справи клієнт відразу ж знайде на хвилюючі його питання вичерпну відповідь.

Варіант 2. "Спеціалізований проспект". У цьому виданні повинна докладно розкриватися сутність кожної окремої послуги, її юридичний аспект, перелік вигід для клієнта. Цей варіант стане у нагоді якщо новий клієнт вже точно знає якою послугою він бажає скористатися.

Каталоги та брошури повинні мати персоналізований характер, тобто розраховані на конкретного споживача, в таких презентаційних виданнях можна повністю розкрити сутність кожного виду послуг та надати клієнтові вичерпну інформацію стосовно кожної з них, такі засоби необхідно розповсюджувати за допомогою як методу прямої поштової розсилки, так і на виставках, конференціях, презентаціях, а також під час переговорів, за умов персонального продажу.

Реклама у пресі. Ефективним засобом стимулювання продажу продукції є реклама у пресі. Це ідеальний вид реклами для інформайіних підприємств, які хочуть мати широке коло клієнтів. Зазначений вид рекламного звернення дозволяє передати споживачам конкретну інформацію про знижки, ціни, характеристику конкретного товару або їх групи.

Рекламні матеріали в пресі можна умовно розділити на дві групи:

  • 1. Рекламні оголошення;
  • 2. Публікації оглядово-рекламного характеру, до яких належать різні статті, репортажі, огляди, що несуть іноді пряму, а іноді і непряму рекламу.

Реклама в газетах і журналах набула значного поширення і володіє найбільшою ефективністю – реклама в пресі займає приблизно 70% ринку рекламних оголошень. За обсягом витрат реклама в пресі поступається тільки телебаченню. Друкована сторінка дає в руки рекламодавця своєрідний гнучкий засіб для вираження творчих потреб.

Газета є інформаційним засобом, яким користується майже кожен, вона має велику гнучкість, а думка, виражена в письмовому вигляді, краще запам'ятовується. Однак у газет є свої недоліки, до яких належать: відсутність вибірковості аудиторії, порівняно коротке життя, низька якість друку та репродукції, жорстка рекламна конкуренція, неможливість гарантованого розміщення реклами в заданому друкованому просторі, обмежений тираж. Незважаючи на це, газета залишається одним із провідних провідником новин і реклами для населення.

Реклама в пресі найбільш поширена серед малих та середніх підприємств завдяки великим накладом видань і невеликій вартості. Завдяки розміщенню реклами в пресі підприємство може отримати ряд переваг:

  • • широкий обсяг цільової аудиторії за тематикою та географічним розташуванням;
  • • особливості сприйняття інформації – в письмовому вигляді інформація сприймається набагато краще і швидше запам'ятовується;
  • • необмежений час контакту з рекламним оголошенням;
  • • широкий вибір рекламного повідомлення: від короткого текстового оголошення до інформативної ілюстрованої етапі або огляду, що несуть непряму рекламну інформацію.

Публікації у пресі мають пряме або непряме рекламне навантаження. Але читач, як правило, цього не помічає і ставиться до таких матеріалів з високою довірою. Ефективність реклами в пресі залежить від правильного вибору: видань, обсягу публікацій, інтенсивності рекламування, його термінів, дизайнерського рішення. Важливим чинником є частота виходу рекламних повідомлень.

У разі розміщення реклами в засобах масової інформації, потрібно пам'ятати про певні моменти. Наприклад, при виборі друкованою видання для реклами не завжди таким уже важливим є наклад.

Рекламувати продукти для розробників програмного забезпечення у популярних газетах – неефективно. В цьому разі краще обрати фахове комп'ютерне видання. Водночас, реклама у комп'ютерних виданнях бухгалтерських систем буде на порядок менш ефективною, ніж в економічних. А отже, прикладні пакети програм рекламують у спеціалізованих професійних виданнях відповідної предметної галузі.

Аудіовізуальна реклама. Аудіовізуальна реклама включає рекламні кінофільми, відеофільми та слайд-фільми. Рекламні кінофільми та кінофільми можна класифікувати наступним чином: рекламні ролики; рекламно-технічні фільми; рекламно- престижні фільми; рекламно-технічні та рекламно-престижні фільми, близькі за жанром до науково-популярних.

Радіо- і телереклама є наймасовішими за охопленням засобами реклами. Найпоширенішими видами її на радіо є радіо- оголошення, радіоролики, різні радіожурнали і рекламні радіорепортажі. Серед найпоширеніших видів телевізійної реклами можна виділити рекламні ролики, рекламні оголошення, рекламні телерепортажі і телепередачі, рекламні телезаставки між передачами.

Незважаючи на те, що телереклама періодично піддається жорстким нападкам, ніхто вже не заперечує творчий потенціал телебачення. Телеефір надає рекламодавцям: можливості масового охоплення аудиторії, жоден засіб масової інформації поки що не може з ним зрівнятися – комбінація звуку, візуального зображення і руху, можливість демонстрації продукту, потенціал використання спецефектів, фактор довіри, коли все відбувається прямо перед вашими очима, ефект присутності.

Існує кілька форм телереклами: телемережа, регіональне телебачення, синдикати й місцеве телебачення. Для придбання ефірного часу в тій чи іншій програмі спеціалісту необхідно визначити, які програми є найбільш ефективними з точки зору охоплення саме його цільової аудиторії.

Найбільшою перевагою радіо є його здатність забезпечити широке охоплення та частоту, поряд із великою вибірковістю аудиторії і дуже високою рентабельністю вкладеного капіталу.

Недоліки: радіо є тільки аудіозасобом і в процесі сприйняття рекламних повідомлень, трансльованих по радіо, не бере участь зір, за допомогою якого краще засвоюється інформація. Крім того, радіореклама ускладнює встановлення двосторонніх комунікацій із споживачем, часто у нього немає ручки, щоб зафіксувати передані в оголошенні адресу, телефон, назва фірми або товару. Недоліком також є те, що аудиторія високосегментована, радіореклама не запам'ятовується надовго, а часто слухається лише на половину, до того ж, у радіорекламі присутня гостра конкуренція.

Участь у виставках. Одним із засобів рекламування товарів і послуг інформаційного підприємства є участь у виставках. Завдання виставок – знайти нових покупців. Для ефективного проведення виставки необхідно проведення маркетингових заходів.

Виставкова діяльність є одним із найбільш поширених методів рекламної діяльності компанії, на них часто укладаються різні довгострокові угоди. Прикладами виставок у сфері інформаційних продуктів і послуг є "Міжнародна виставка інформаційних технологій для EnterEX", Міжнародна спеціалізована виставка "Логістика", виставка-форум "Банк розвитку", виставка- конференція "Інтелектуальні карти та системи захисту інформаційних технологій", "Корпоративні та банківські системи", Міжнародна виставка-конференція "Управління підприємством" та інші.

Рекламна кампанія таких виставок включає обов'язкове факсове адресне розсилання інформаційних повідомлень /прес-релізів (обов'язково у відділ інформації і конкретному журналісту, що займається висвітленням даної проблеми) за існуючою на підприємстві базою даних засобів масової інформації, що повинна актуалізуватись раз у півроку.

Розсилання інформаційних повідомлень. Розсилання інформаційних повідомлень проводиться в порядку одержання інформації з виставочного відділу компанії, але не рідше одного разу на місяць на початковій стадії і раз у два тижні безпосередньо перед виставкою.

 
<<   ЗМІСТ   >>