Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Етапи контролю результатів рекламної кампанії

 • 1. Проведення ревізії, тобто ситуаційного аналізу, який повинен дати моментальний "фотознімок" діяльності фірми, у тому числі рекламної.
 • 2. Установлення планових величин і стандартів. Операціоналізація цілей, тобто визначення того, яку рекламну дію для якого продукту, в якій цільовій групі й коли треба зробити.
 • 3. Вимірювання фактично досягнутих результатів за певний період (день, тиждень, місяць, квартал, рік).
 • 4. Порівняння фактичних величин із плановими та стандартними.
 • 5. Аналіз результатів порівняння, що дає змогу вносити зміни у планові величини і стандарти чи у хід проведення рекламної кампанії.
 • 6. Розробка рекомендацій щодо внесення змін у хід проведення рекламної кампанії.

Перевірка відбувається через порівняння планових і фактичних (реальних) значень показників та уточнення чинників відхилень. Це може бути контроль як економічних показників, так і комунікативних результатів. Базою порівняння можуть бути дані за минулі періоди, дані інших підприємств.

Контроль розділяють на претестта посттест. Предметом претесту є прогнозування показників (економічних і комунікативних). Посттестування провадиться у ході та після проведення рекламної кампанії.

За характером цілей, які ставить перед собою інформаційне підприємство, контроль поділяється на контроль результатів рекламної кампанії й ревізію.

Контроль результатів рекламної кампанії у свою чергу поділяють на поточний і тактичний. Поточний відбувається щоденно, а результати його можуть підбиватися щоденно, щотижня, кожен місяць, квартал. Тактичний контроль охоплює значну кількість показників за цілий рік [39].

Може бути також стратегічний контроль, який аналізує дані за період понад один рік. Цей контроль наближається до завдань ревізії рекламної діяльності, яка є складовою ревізії маркетингу підприємства.

Контролем маркетингу, і в тому числі рекламної діяльності повинен займатися спеціально призначений працівник з освітою маркетолога (рекламіста) або відділ (група) контролю Вони можуть діяти як самостійно, так і в складі маркетингових (рекламних) служб. їх наявність є обов'язковою в умовах цивілізованого ринку.

Контроль відіграє подвійну роль: фіксує хід реалізації і стежить за відхиленнями у ході проведення рекламної кампанії Усе це мас на меті підвищити ефективність рекламної діяльності інформаційного підприємства.

Перевірка відбувається через порівняння планових і фактичних (реальних) значень показників та уточнення чинників відхилені". Цс може бути контроль як економічних показників, так і комунікативних результатів.

Перелік питань, на які треба отримати відповіді у ході ревізії рекламної діяльності

 • 1. Наскільки узгоджені цілі рекламної кампанії з цілями маркетингу та стратегією фірми?
 • 2. Чи відповідають цілі й результати, які планувались при розробці рекламних кампаній, фактичним результатам?
 • 3. Які альтернативні заходи рекламного характеру було відкинуто й чому?
 • 4. Які недоліки є в діяльності служби реклами?
 • 5. Чи відповідає бюджет рекламної кампанії фактичним витратам?
 • 6. Наскільки систематично ведеться контролювання заходів рекламної кампанії?
 • 7. Чи достатньо інформації має служба реклами, щоб детально спланувати свою діяльність?
 • 8. Чи достатньо обгрунтовані висновки про ефективність рекламної кампанії?
 • 9. Чи достатньо тісний зв'язок існус між тими підрозділами, з якими співпрацює рекламна служба
 • 10. Чи відповідає кваліфікація працівників служби реклами тим завданням, які стоять перед нею?

Таким чином процес контролю передбачає періодичну всебічну або за окремими напрямами об'єктивну перевірку рекламної діяльності підприємства, тобто порівняння запланованих і реально одержаних показників продажу інформаційних продуктів і послуг.

Протягом усієї рекламної кампанії варто постійно стежити за ефективністю реклами, щоб вчасно відкоригувати стратегічний хід кампанії, якщо потрібно, щоб реклама у кінцевому рахунку досягла мети.

"Коли ти знаєш свого ворога й знаєш себе, тобі не страшний результат сотні війн".

Сун Тзу, китайський генерал

 
<<   ЗМІСТ   >>