Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація проведення бенчмаркінгових досліджень

Основний зміст та мета проведення бенчмаркінгових досліджень полягають в ідентифікації відмінностей з порівнюваним аналогом (еталоном), визначення причин цих відмінностей і виявлення можливостей щодо вдосконалення об'єктів бенчмаркінгу.

Об'єкти бенчмаркінгу зоображено на мал. 6.5.

Об'єкти бенчмаркінгу

Мал. 6.5. Об'єкти бенчмаркінгу

Досліджуючи виробничі процеси, методи чи технології виробництва і збуту продукції, головну увагу необхідно приділяти пошуку резервів зниження витрат виробництва та підвищенню конкурентоспроможності продукції.

Сутність сучасного розуміння бенчмаркінгу зводиться до безперервного систематичного аналізу пошуку і запровадження найперспективніших практик, що ведуть підприємство до більш довершених форм його роботи.

При використанні бенчмаркінгового підходу керівникам підприємства, насамперед, необхідно точно знати, що вони роблять і наскільки добре вони це роблять; по-друге, треба зфокусувати організацію на кращому зовнішньому досвіді.

Бенчмаркінг проводиться за певною технологією: компанія повинна здійснити ряд послідовних кроків, які приведуть її до бажаного результату. Кількість кроків буває різного, оскільки процес можна розбити на більш дрібні етапи. Наприклад, у IBM таких етапів 15, в інших фірмах їх може бути менше. Одну з найбільш загальних схем здійснення бенчмаркінгу подано на мал. 6.6.

Схема здійснення бенчмаркінгу

Мал. 6.6. Схема здійснення бенчмаркінгу

Складові етапів здійснення бенчмаркінгу розмістимо в таблиці 6.9.

Таблиця 6.9.

Складові етапів здійснення бенчмаркінгу

Етапи

Складові етапів

1.

Планування

Вибір сфери бенчмаркінгу і його цілей

Встановлення пріоритетів для вдосконалювання

Визначення основних чинників, що впливають на ефективність

Ідентифікація ресурсів

Виділення основних показників ефективності, за якими буде здійснюватися порівняння

Визначення методології збору даних для аналізу

2.

Збір даних

Вибір групи (галузі, регіону) компаній для порівняння

Збір даних про компанії обраної групи, їхніх процесах (продукції)

Збір даних про власні процеси (продукцію) компанії

Визначення методології для аналізу даних

3.

Порівняльний аналіз

Оцінка рівня ефективності власної й порівнюваних компаній

Ідентифікація розриву в рівні ефективності за основними процесами (продуктами), що аналізуються

Аналіз причин (чинників) розриву в рівні ефективності

Пошук шляхів і розробка рекомендацій з усунення розриву в рівні ефективності

4.

Реалізація

Здійснення змін у процесах (продукції) компанії з метою підвищення ефективності. Може включати окремі заходи, що мають управлінський, організаційний, фінансовий, технічний, маркетинговий характер

5.

Контроль і оцінка

Полягає в моніторингу результатів реалізації заходів плану бенчмаркінгу та його впливу на основні процеси шляхом обчислення відповідних показників ефективності. У випадку досягнення мети виявляються проблеми для їх майбутнього рішення, і процес бенчмаркінгу повторюється

Таким чином, процес бенчмаркінгу замикається, утворюючи цикл, тим самим забезпечуючи постійність і безперервність процесу вдосконалення компанії.

Основні види порівняльного аналізу зведено в таблицю 6.10.

Таблиця 6.10.

Основні види порівняльного аналізу

Види аналізу

Особливості процесу

1.

Внутрішній аналіз

Порівняння відбувається в межах самого підприємства, наприклад, між відділами, підрозділами або товарними групами

2.

Зовнішній аналіз

Порівняння відбувається в межах споріднених видів діяльності в різних галузях, наприклад, між конкурентами або колегами, що працюють на різних ринках;

3.

Функціональний

аналіз

Відбувається порівняння в межах подібних функцій або процесів у різних галузях; сутність полягає в тому, щоб виявити найкращі показники там, де це тільки можливо

Американський дослідник Роберт Кемп [101] виділяє 10 кроків процесу бенчмаркінгу.

 • 1. Ідентифікація предмета бенчмаркїнгу.
 • 2. Ідентифікація партнера із бенчмаркінгу.
 • 3. Визначення методу збору даних; збір даних.
 • 4. Визначення розбіжностей, важливих з погляду конкурентоздатності.
 • 5. Планування майбутніх показників ефективності.
 • 6. Повідомлення результатів.
 • 7. Визначення функціональних цілей.
 • 8. Розробка плану дій.
 • 9. Утілення планів і моніторинг результатів.
 • 10. Повторна перевірка контрольних відміток проведення бенчмаркінгу.

В більш узагальненому плані дані кроки процесу бенчмаркінгу можна включити в ті ж самі п'ять етапів процесу бенч маркінгу, як це подано в таблиці 6.11.

Таблиця 6.11.

Технологічні аспекти етапів бенчмаркінгу

Етапи

Назва

етапу

Складові етапу

Технологічні аспекти

1.

Планування

Ідентифікація предмета бенчмаркінгу

Необхідно визначити, стосовно чого і до кого проводити бенчмакінг. Далі варто спланувати дослідження і провести його шляхом збору необхідних даних та інформації, проведення огляду кращих методів організації процесів

Ідентифікація партнера по бенчмаркінгу

Визначення методу збору даних; збір даних

2.

Аналіз

Визначення розбіжностей, важливих для забезпечення конкурентоздатності

Досліджуються розбіжності між реальними і плановими показниками; планується майбутній рівень ефективності діяльності підприємства

Планування показників ефективності

3.

Інтеграція

Повідомлення результатів

Необхідно довести результати до відома тих, хто повинен мати дану інформацію, і розробити нові цілі. Важливим є одержання ухвали й у разі потреби перегляд цілей стосовно ефективності

Визначення

функціональних

цілей

4.

Дії

Розробка плану дій

Необхідно почати дії, здійснювати моніторинг прогресу і переглянути контрольні точки бенчмаркінгу в міру необхідності.

На цьому етапі кращі методи вже впроваджені і періодично, у міру необхідності, під даються переоцінці. 3 цією метою необхідно розробити план дій, упровадити дії, здійснювати моніторинг, повторно перевіряти етапи впровадження бенчмаркінг

Утілення планів і моніторинг результатів

Повторна перевірка контрольних відміток бенчмаркінгу

5.

Результати

Проведення підсумкової оцінки

Можливе досягнення лідерства. Для цього необхідно визначити, коли досягається положення лідерства, провести оцінку бенчмаркінгу як діючого процесу

Бенчмаркінг є досить універсальним методом, який може бути використаний для задоволення широкого діапазону вимог для вдосконалення у багатьох напрямках. Тому перед початком проведення бенчмаркінгу важливим є чітке визначення того, чого хоче досягти підприємство внаслідок його застосування, після чого переходити до вибору відповідного підходу. Порівняння підходів бенчмаркінгу і конкурентного аналізу подано в табл. 6.12

Таблиця 6.12

Порівняння підходів бенчмаркінгу і конкурентного аналізу [2]

Характеристики процесу

Аналіз конкурентів

Бенчмаркінг

Загальна мета

Аналіз стратегії конкурентів

Аналіз того, чому і як дооре роблять конкуренти або лідируючі підприємства підрозділи

Предмет вивчення

Стратегії конкурентів

Методи ведення бізнесу, що задовольняють потреби покупців

Об'єкт вивчення

Товари і ринки

Методика, процеси ведення бізнесу

Основні обмеження

Діяльність на ринку

Необмежений

Значення для ухвалення рішення

Певне

Дуже велике

Основні джерела інформації

Галузеві експерти п аналітики

Підприємства – лідери в галузі, поза галуззю. конкуренти, внутрішні підрозділи і т. ін.

Бенчмаркінговий підхід надає підприємству можливість запозичити кращий досвід інших компаній. Культура підприємницької діяльності в організації буде орієнтована на такі цінності, як здатність працівників до навчання, підвищення рівня власного потенціалу, що, у свою чергу, слугує поштовхом для розвитку організації. У підсумку підприємство зможе зміцнити свою конкурентну позицію, а також досягти підвищення ступеня задоволеності покупців.

Результативність бенчмаркінгу досягається за умови впровадження передового досвіду з урахуванням місії підприємства, масштабів та інших особливостей бізнесу. В умовах конкуренції бенчмаркінг може мати вигляд безперервної оцінки товарів, послуг і процесів підприємства відносно стандартів, що прийняті в успішніших підприємствах, які визнані лідерами у своїй галузі.

Отже, бенчмаркінг – безупинний, систематичний пошук кращої практики конкурентів та підприємств із суміжних галузей, а також постійне порівняння бажаних змін і результатів бізнесу зі створеною еталонною моделлю власної організації бізнесу. На основі отриманого відбувається створення й підтримка системи безупинних покращень результативності бізнесу. Порівняння може проводитись на корпоративному, процесному рівнях і на рівні видів діяльності (мал.6.7).

Порівняння бажаних змін і результатів бізнесу в залежності від рівнів

Мал. 6.7. Порівняння бажаних змін і результатів бізнесу в залежності від рівнів

Існує низка підсистем, що дають змогу оцінити і створити на різних підприємствах програму постійних покращень результатів бізнесу ABC, CSF, QFD, ТСА, ТВС, BSC, ROI, ТТМ [38], які зведено в таблицю 6.13.

Таблиця 6. ІЗ.

Програма постійних покращень результатів бізнесу

Назва програми

Суть та призначення програми

1.

ABC (Activity Based Costing)

Управління собівартістю, що базується на ідентифікації джерел витрат, розподілі і контролі накладних витрат за видами діяльності, чіткому відстеженні й усуненні видів діяльності, що не приносять додаткової вартості клієнту. Аналіз підприємства за видами діяльності в розрізі кожного основного процесу дає змогу виявити значні резерви зниження собівартості й усунути види діяльності, що дублюються, і ті, які не приносять додаткової вартості споживачу

2.

CSF (Critical Success Factors)

Система аналізу критичних чинників успіху підприємства, що дає змогу створювати і підтримувати конкурентні переваги, що виражаються в: пропозиції реального прибутку (додаткової вартості) споживачу; створенні істотних труднощів при імітації конкурентних переваг іншими компаніями тільки самим фактом власного існування (йдеться про створення миттєво реагуючої на будь-які зовнішні зміни підприємства); доступі до диференційованих ринків

3.

QFD (Quality Function Deployment

Система розробки нового продукту/послуг, що ефективно реагує на потреби клієнтів, знижуючи час виходу підприємства на ринок і забезпечуючи збільшення частки підприємства на ринку. Система повинна бути впроваджена на кожному підприємстві.

4.

TCA (Transaction Cost Analysis)

Система оцінки витрат на координацію процесів. Застосування цієї системи дає змогу оптимізувати зв'язок між процесами

5.

ТВС (Time based Competition)

Система оцінки "тимчасової конкуренції", впровадження якої дає змогу координувати діяльність підприємства на ринку в часі

6.

BSC (Balanced Scorecard)

Комплексна система моніторингу результатів бізнесу. Застосування цієї системи дає змогу підприємству проводити моніторинг таких компонентів: ефективності операцій (з погляду якості), діяльності персоналу (з погляду перспектив підприємства), задоволення потреб клієнтів (перспективи роботи з клієнтами), фінансового стану (з погляду фінансових перспектив), довгострокової стратегії (її перспектив)

7.

ROI (Return on investment)

Оцінка окупності інвестицій, що дає змогу оцінити віддачу від внутрішніх і зовнішніх вкладень підприємства

8.

TTM (Time-to-market)

Час до виходу на ринок. Показник відстежує загальний час, витрачений підприємством на реагування на потреби, що з'явилися або змінилися на ринку, час на поставку продук- ту/послуги на ринок. 3 огляду на те, що життєвий цикл продукту стає коротшим, оцінка цього показника і прийняття відповідних дій на ринку є критичними для будь-якої організації.

Основний зміст бенчмаркінгу підприємства полягає у виявленні еталонних підприємств, що досягли значних успіхів водному або іншому напрямі, ретельному вивченні їх бізнес-процесів і адаптації отриманих знань до умов власного підприємства з метою істотного поліпшення його діяльності.

Бенчмаркінг не повинен розглядатись тільки як інструмент для збору інформації. Адже якщо в ньому задіяна значна кількість кваліфікованих співробітників підприємства, тоді вдається одержати велику кількість корисних пропозицій, використання яких може змінити не тільки тактичні, але і стратегічні установки.

Отже, бенчмаркінг сприяє формуванню іншого стилю роботи, нової стимулюючої й конкурентної внутрішньо-підприємницької культури ведення бізнесу.

 
<<   ЗМІСТ   >>