Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Переваги і проблеми впровадження бенчмаркінгу

Розвиток бенчмаркінгової діяльності сприяє відкритості й підвищенню ефективності бізнесу, дає можливість одержати відповіді на питання, які ставить практика діяльності організації, і надає незаперечні переваги.

На відміну від традиційного методу цілеспрямування, заснованого на екстраполяції, конкурентному аналізі та маркетингових дослідженнях, бенчмаркінг має свої особливості. Перелік особливостей бенчмаркінгової діяльності і її переваги подано в табл. 6.14.

Таблиця 6.14.

Особливості впровадження бенчмаркінгу, його переваги

Особливості бенчмаркінгу

Переваги бенчмаркінгу

1.

Безперервність самовдосконалення

Досягнення провідної позиції в конкурентній боротьбі

2.

Встановлення амбіційних і реальних цілей

Розробка нових ефективних моделей управління організацією

3.

Сприяння досягненню успіху через забезпечення відповідності між функціями й результатами

Виявлення сильних і слабких сторін організації в залежності від зміни попиту, пропозиції та ринкового середовища

4.

Використання процесного та функціонального підходів

Відповідність вимогам потенційних клієнтів

5.

Дослідження практики роботи власних підрозділів та інших підприємств із оцінюванням результатів

Забезпечення організації планами перевірених коригуючих дій. Розпізнавання технологічних "проривів"

6.

Виконання як для бізнес-процесів, так і для кінцевого продукту праці

Визначення об'єктивного рівня продуктивності

7.

Застосування для будь-якого підприємства, яке має подібну практику чи продукує подібний продукт праці

Зниження ризику та скорочення витрат, пов'язаних із набуттям власного досвіду шляхом проведення експериментів

8.

Можливість виявлення лідерів

Запозичення найкращих методів роботи

9.

Визначення об'єкта дослідження за світовими стандартами

Визначення відставання рівня роботи організації від рівня її конкурентів

10.

Урахування думки споживачів

Ефективна диверсифікація фінансів у проектах

11.

Адаптація виявлених ідей для покращення власного бізнесу

Оцінка глобальних тенденцій розвитку галузі на кілька років

Використовуючи бенчмаркінг, підприємство отримує:

 • по-перше, і це, мабуть, найважливіше, бенчмаркінг дає можливість підприємству подивитись на себе з боку – об'єктивно проаналізувати свої сильні й слабкі сторони;
 • по-друге, цілеспрямоване вивчення підприємств, які є галузевими лідерами, дозволяє визначитися зі стратегічними орієнтирами для ліквідації відставання та виходу на провідні позиції;
 • по-третє, бенчмаркінг дозволяє почерпнути нові ідеї як у виробничій сфері, так і в сфері збуту;
 • по-четверте, регулярний бенчмаркінг дозволяє "тримати руку на пульсі" конкурентів та діяти активно;
 • по-п'яте, бенчмаркінг являє собою альтернативу традиційному стратегічному плануванню від досягнутого, відкриваючи можливість перейти до планування на основі аналізу показників конкурентів [29].

Використання бенчмаркінгу дає також можливість підприємству сформувати власну команду внутрішніх консультантів, напрацювати досвід проведення організаційних змін і, таким чином, створити базу для подальшого вдосконалення організації і управління, розраховуючи на власні сили.

Переваги залучення консультантів. Бенчмаркінговий підхід може бути використаний організацією як самостійно, так і із залученням консультантів.

У випадку залучення консультанта до проекту він може грати одну з трьох ролей, як це подано на мал. 6.8.

Ролі консультантів із бенчмаркінгу

Мал. 6.8. Ролі консультантів із бенчмаркінгу

У світовій практиці вважається, що найкращий результат застосування бенчмаркінгу досягається, коли компанія запрошує консультантів для здійснення проекту або для супроводження проекту, реалізованого працівниками компанії.

Залучення консультантів вважається доцільним за таких причин [41]:

 • • об'єктивне ставлення консультантів до внутрішньої політики підприємства;
 • • знання теоретичних основ концепції процесів і практичного досвіду;
 • • володіння кращими методиками інших компаній;
 • • можливість успішно діяти як сполучна ланка між працівниками організації, її лідерами, клієнтами та постачальниками.

Разом з тим, фахівці виділяють ряд проблем, що спроможні перешкоджати успішному проведенню бенчмаркінгу [194]:

 • • часові обмеження, нестача ресурсів;
 • • конкурентні бар'єри, недоступність чи важкодоступність необхідної інформації про конкурентів;
 • • нестача управлінських та професійних кадрів;
 • • супротив змінам з боку менеджменту та персоналу;
 • • недосконалість планування та короткострокові очікування.

Існує також декілька аспектів проблеми вимірювання показників, які зведено в таблицю 6.15.

Таблиця 6.15.

Проблеми вимірювання показників

1.

Остаточну оцінку завжди надає споживач, саме його сприйняття ефективності повинно мати найбільше значення

2.

Недостатньо порівняти вимірювану ефективність із ефективністю конкурентів. Необхідно порівняти себе з "кращими компаніями свого класу".

3.

Оцінювати і порівнювати слід не тільки кінцевий результат, але й процеси, які забезпечують його досягнення.

Разом з тим технології бенчмаркінгу дають змогу підприємствам об'єктивно оцінювати результати своєї поточної діяльності, ретельно вивчати досвід підприємств-конкурентів та підприємств-партнерів і визначати напрями вдосконалення власних бізнес-процесів.

 
<<   ЗМІСТ   >>