Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційно-консультаційні служби у Росії та в Україні

Інформаційно-консультаційні служби у Росії створені у багатьох регіонах Федерації.

При цьому в країні вже склався загальноприйнятий підхід до формування консультаційної служби і виділені основні форми її організації. Основні правові форми інформаційно-консультаційних служб у Росії подано на рис. 7.4.

Правові форми інформаційно-консультаційних служб у Росії

Рис. 7.4. Правові форми інформаційно-консультаційних служб у Росії

Вибір форми організації інформаційно-консультаційної служби здійснюється безпосередньо регіоном і найбільшою мірою має відповідати завданням та функціям регіональної служби, а також місцевим умовам. Інституціональна структура на районному рівні визначається загальною регіональною організаційно-правовою формою.

Нині найбільш численними є формування, що функціонують у структурі або при органах управління. Вони повторюють наявну організаційну структуру управлінських організацій, при цьому обов'язки консультантів покладені на працівників управлінь.

Нині все більше регіонів Росії створюють консультаційні формування як некомерційні автономні організації.

У цьому випадку одному або декільком фахівцям у структурних підрозділах до назви посади додається слово "консультант" (економіст-консультант, агроном-консультант і т.п.).

Види консультаційних служб в Україні. Історичний досвід свідчить, що головною причиною виникнення консультаційних служб практично була економічна криза, коли галузі нездатні самостійно без державної підтримки перейти на ефективний шлях розвитку.

І лише після того, як державна інформаційно-консультаційна служба робить свій внесок у стабілізацію економічного становища галузі (а на це, як правило, йде не одне десятиліття), з'являються передумови і необхідність поступового переходу до відшкодування витрат на консультаційні послуги й, можливо, організації приватних консультаційних служб.

Сьогодні на ринку консалтингових послуг України працює понад 600 фірм, що опосередковано вказує на рівень розвитку ділової культури в Україні (для порівняння, у Німеччині у 1993 році у різних сферах консалтингу діяли понад 9200 фірм). Разом з тим, в умовах зростаючої конкуренції, глобалізації ринків, величезної кількості нормативно-правових актів, які регулюють господарську діяльність, підприємства все частіше звертаються до професійних консультантів з тих чи інших аспектів господарської діяльності.

Основні правові форми інформаційно-консультаційних служб в Україні подано на рис. 7.5.

Правові форми інформаційно-консультаційних служб в Україні

Рис. 7.5. Правові форми інформаційно-консультаційних служб в Україні

Дорадчі служби на базі об'єднань товаровиробників зорієнтовані, перш за все, на вирішення проблем товаровиробників. Консультанти таких формувань мають високу мотивацію щодо якості консалтингових послуг, досить хороші можливості для використання індивідуальних і групових методів у дорадчій діяльності.

Консультаційні служби в складі комерційних фірм займаються питаннями надання консультацій потенційним клієнтам з питань ефективного використання ресурсів чи технологій, що пропонуються.

Приватні консультаційні служби успішно функціонують за обставин, коли в країні вже створена інфраструктура державних консалтингових служб, і діяльність товаровиробників є прибутковою. Вважається, що поради приватних консультантів є більш практичними й ефективними, ніж поради державних службовців.

 
<<   ЗМІСТ   >>