Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності

Коло питань: передумови виникнення інформаційного консалтингу; основні поняття, мета і функції інформаційного консалтингу, принципи інформаційного консалтингу

Передумови виникнення інформаційного консалтингу

Керівники сучасних організацій, установ чи підприємств постійно зайняті вирішенням повсякденних завдань й далеко не завжди можуть об'єктивно оцінити ту або іншу ситуацію, що створилася в їх підрозділах. Крім того, вони постійно експлуатують свої, отримані в минулому знання, навички, тоді як консультант у процесі своєї фахової роботи у тій чи іншій організації накопичує нові навички, досвід і знання.

За допомогою все більш зростаючого багажу знань та досвіду в конкретній сфері консультант може надати менеджерові неоціниму допомогу, виконуючи роль не просто радника, але і співробітника, співтовариша щодо вирішення управлінських проблем. Тому консультант має бути здатним оцінити будь-яку ситуацію, в якій опинилася консультована організація, запропонувати відверті та об'єктивні рекомендації відносно дій клієнтів.

Зародження і становлення консалтингу нерозривно пов'язані з розвитком виробничих сил та урізноманітненням у зв'язку з цим процесів виробництва і просування товарів. Ускладнення виробництва породило потребу в людях, здатних компетентно керувати його процесами, долати проблеми, які неминуче при цьому виникають.

Консультування як самостійна професійна діяльність започаткувало менеджмент як науку. Американський інженер Ф. Тейлор (1856-1915), керівник великої французької компанії А. Файоль (1841-1925), британський консультант з питань управління Л. Урвік (1891-1983), американський соціолог і психолог Е. Мейо (1880-1949) та інші дослідники вивчали проблеми, що виникли на конкретних підприємствах, а потім теоретично узагальнювали їх, започаткувавши науку управління як самостійну сферу досліджень, умотивувавши можливість ефективного використання наукових методів і підходів у практиці досягнення цілей організації [156].

Перші консультаційні організації виникли у США: Foster Higgins (1845), Sedgwick (1858), Arthur D. Little (1886), A.T. Kearney і Me Kinsey&Company (1925). Ці компанії надавали переважно бухгалтерські та інженерні консультаційні послуги. Розвиток консультаційного бізнесу в сучасній формі пов'язують з діяльністю Me Kinsey&Company, яку було засновано для надання консультаційних послуг із менеджменту і фінансової діяльності. Ця компанія стала залучати фахівців із різних галузей економіки, які могли надавати високоякісні консультації завдяки особистому професійному досвіду, а з 1933 р. організувала підготовку консультантів усередині фірми.

У 20-30-ті роки XX ст., після "великої депресії", управлінський консалтинг було визнано в усіх промислово розвинених країнах. Проте його обсяги і сфери застосування залишалися обмеженими. Послугами зовнішніх консультантів користувалися переважно великі промислові фірми, з'явився попит на консультування державного сектора і військового комплексу, що відіграло важливу роль під час Другої світової війни.

Після Другої світової війни попит на консультаційні послуги став перевищувати їх пропозицію. Такі провідні консультаційні організації, як Arthur D. Little, Me Kinsey&Company, A.T. Kearney, створили широку мережу регіональних представництв, що сприяло поширенню консультаційної діяльності у світовому масштабі.

До 1980-х pp. основним виробником інформаційно-консультаційних послуг були наукові установи і вищі навчальні заклади, більшість з яких працювала на некомерційній основі. Асортимент їх послуг був досить вузький: поширювані за передплатою інформаційні видання, бібліотечне обслуговування, підбір за запитами копій першоджерел, періодичні консультації.

В кінці минулого століття численість зайнятих у сфері інформаційних послуг, виявившись надмірною, відчутно скоротилася. Проте всередині цієї сфери високими темпами зросло число фахівців нових професій, пов'язаних із консультаційними послугами.

На початок XXI ст. неформаційний консалтинг стає у низці найбільш значимих і затребуваних інструментів ефективного ведення бізнесу. Його поява надає право говорити про позитивні тенденіції в розвитку управління соціально-культурними процесами в нашій країні.

 
<<   ЗМІСТ   >>