Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Принципи інформаційного консалтингу

Кваліфікований консультант мусить будувати свою діяльність на принципах, що є сукупністю характеристик, основних правил і методів консалтингової діяльності, які слід вураховувати, консультуючи організацію.

Виокремлюються такі принципи консалтингової діяльності:

 • • компетентність і репутація;
 • • етичні норми;
 • • інтереси клієнта та широкі громадські інтереси;
 • • зміна застарілих систем;
 • • залучення персоналу;
 • • науковість, гнучкість і креативність;
 • • конкретність, об'єктивність та ефективність;
 • • хороші взаємовідносини.

Українські науковці Т. Ананьева і О. Ткалич [179] також виокремлюють принципи інформаційно-консалтингової діяльності, які зведено в таблицю 7.13.

Таблиця 7.13

Принципи інформаційно-консалтингової діяльності [77]

Принцип

Суть принципу

1.

Виробництво та маніпулювання інтелектуальним товаром

Консультант не тільки виробляє інтелектуальний продукт, але і робить його доступним усім, хто має в ньому потребу

2.

Незалежність допомоги, яка надається

Консультант за своїм особливим становищем існує поза організацією-клієнтом, не має особистих інтересів на підприємстві; стосунки з клієнтом регулюються на умовах контракту, в рамках технічного завдання і графіка виконання робіт

3.

Рекомендаційний характер діяльності

Рекомендації, надані консультантом, необов'язкові для керівника організації-клієнта, при цьому консультант не має адміністративної влади відносно до клієнта і до впровадження своїх рекомендацій

4.

Поширення передового досвіду

Консультант, використовуючи досягнення науки та передовий досвід, допомагає вирішити проблеми одного типу в різних організаціях

5.

Професійна компетентність та високий професійний рівень допомоги, яка надається

Консультант знає з питання, з якого надається консультація, більше, ніж клієнт;

 • – консультант має досвід вирішення схожих проблем в інших організаціях;
 • – консультант володіє достатньою ерудицією і знаннями у проблемній та суміжних сферах;
 • – консультант володіє найновішими знаннями, методиками й технологіями інформаційного консультування

Виявлення даних принципів дозволяє з повною впевненістю виявити їх тісний зв'язок з інформаційним консалтингом, і зробити висновок, що знання та дотримання цих принципів сприяє не тільки підвищенню ефективності результатів діяльності клієнтської організації, але й кращому розумінню консультантом своєї ролі.

 
<<   ЗМІСТ   >>