Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Склад ІТ-послуги

Сегментація ринку комп'ютерних технологій показує, що найбільш прийнятною є чотирьохрівнева система споживачів програмних продуктів:

Рівень

Споживачі програмних продуктів

Перший

Користувач

Другий

Інженерно-технічний склад (програмісти- розробники)

Третій

Провідні фахівці підрозділів

Четвертий

Керівники підприємств, їхні заступники за напрямками

Надаючи послуги, IT-консалтингова організація аналізує бізнес-завдання (потреби) клієнта крізь "призму" інформаційних технологій.

Після цього вона допомагає йому розв'язати існуючі проблеми шляхом побудови інформаційно-технічної платформи для поліпшення та підтримки динамічних змін, яких потребує сучасне бізнес-середовище.

Ця платформа має спиратись на надійну, гнучку і потужну IT-інфраструктуру, що складається з таких компонентів:

IT-консалтинг дозволяє виявити проблеми, що накопичилися в IT-інфраструктурі організації, автоматизації бізнес-процесів, програмному забезпеченні, і оптимізувати витрати організації за рахунок більш ефективного використання сучасних ІТ-рішень.

У результаті IT-консалтингу організація-замовник отримує детальний звіт, що містить виявлені проблеми у сфері інформаційних технологій та пропозиції щодо оптимізації витрат, підвищення конкурентоспроможності і автоматизації бізнес-про- цесів організації за рахунок упровадження нових та більш ефективного використання вже наявних інформаційних технологій.

Оскільки проблеми одного підприємства відрізняються від проблем іншого, детальний склад послуги IT-консалтингу залежить від конкретної ситуації. Незважаючи на це, послуги ІТ- консалтингу містять декілька обов'язкових етапів, які для наочності зведено в таблицю 7.15.

Таблиця 7.15.

Складові IT- послуги

Складові послуги IT- консалтингу

1.

Експрес-аудит існуючих інформаційних систем, потоків, процесів керування та взаємодії IT- підрозділу з функціональними одиницями компанії-клієнта

2.

Аналіз технологій і обладнання, що використовуються у компанії

3.

Планування та розгортання інформаційної системи у тестовому середовищі

4.

Тестова експлуатація й уточнення вимог до інформаційної системи

5.

Розгортання нової системи в промисловому середовищі та міграція користувачів зі старих систем

6.

"Пілотна" експлуатація і супровід, під час яких користувачі фактично працюють у новій системі, але стару систему ще не видалено

7.

Складання відповідної документації; організація навчання персоналу

8.

Передача інформаційної системи у промислову експлуатацію

Аудит інформаційних систем (ІС) проводиться з метою оптимізації витрат у IT сфері підприємства. Складається з аудиту ПЗ та аудиту матеріальної частини (комп'ютерна техніка, мережеве обладнання і т.п.).

Аудит ІС підприємства являє собою ревізію наявних ІС та визначення відповідності їх вимогам бізнесу й включає такі етапи: S Консультації з питань можливості експлуатації відкритого та ліцензійно вільного ПЗ.

  • • Розробка плану міграції на ліцензійно вільне ПЗ.
  • • Опис існуючої інформаційної системи (опис технічних характеристик наявних ІС, підрахунок вартості наявних ІС, визначення доцільності подальшого використання ІС, виявлення ризиків, що пов'язані з використанням ІС).
  • • Комплексний опис того, що замовник бажає отримати, яке ПЗ необхідне.
  • • Складання разом із замовником плану впровадження ПЗ, (передбачаються питання, які можуть виникнути, і варіанти їх рішень).
  • • Рекомендації з впровадження ліцензійно вільного ПЗ. Опис технічних характеристик рекомендованого ПЗ; підрахунок вартості ліцензій на пропоноване ПЗ; підрахунок вартості впровадження ПЗ; створення календарного плану впровадження; підрахунок економічної ефективності на строк до трьох років [138].

Послуги консалтингу у сфері інформаційних технологій вирішують дві проблеми:

Перша

Аналіз та передбачення результатів створеної ІТ- інфраструктури, визначення її життєвих циклів і план дій з реакції на зміни, що містить необхідну модернізацію та перехід на нові технології

Друга

Створення систем й інтегрованих комплексів для вирішення перспективних бізнес-завдань із максимально ефективним використанням уже наявної ІТ-інфраструктури

Успішне розв'язання вказаних проблем дає можливість керівникам вищої ланки максимально знизити ризик прийняття неправильних рішень.

Швидкість як морального, так і фізичного старіння інформаційних технологій постійно збільшується, а отже, скорочуються життєві цикли вже побудованих систем. Передбачення неминучих змін та застосуваня новітніх технологій – об'єктивна вимога часу.

 
<<   ЗМІСТ   >>