Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства Ч.1

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Тенденції розвитку загального керівництва

Загальне керівництво являє собою сукупність керівників, які очолюють різноманітні структурні підрозділи підприємства. Кожен керівник не є самостійною ланкою в системі управління, адже будь-який структурний підрозділ має безліч взаємозв'язків з іншими аналогічними об'єктами.

Тенденції розвитку загального керівництва характеризуються наступними рисами:

 • 1) різні умови, ситуації вимагають від загального керівництва різних підходів та методів розв'язання проблем;
 • 2) зміни в потенціалі загального керівництва мають прогнозуватися, плануватися, випереджаючи зміни зовнішніх факторів;
 • 3) якість загального керівництва набуває особливого значення для виживання та розвитку фірми в період постійних змін;
 • 4) серед найважливіших факторів успіху – швидкість реакції загального керівництва, чого потребує нова стратегія;
 • 5) успіх діяльності вищого керівництва значною мірою визначається рівнем стабільності довкілля;
 • 6) наявність керівника-ініціатора змін – це перша складова потенціалу загального керівництва поряд із структурою, системою прийняття рішень, інформаційною системою, організаційним кліматом;
 • 7) професійна придатність керівника не є універсальною і мас свою межу.

Потенціал загального керівництва включає:

 • – контроль;
 • – організаційна культура;
 • – розподіл повноважень між групами з різними організаційними культурами;
 • – повноваження;
 • – часова перспектива: опора на сучасне – орієнтація;
 • – здатність до виправданого ризику: водночас до уникнення прямих конфліктів з конкурентами;
 • – цілі поведінки: намагання стабілізувати техніко-економічну ефективність, домогтися зростання виробництва, запровадження нововведень.

Отже, розвиток загального керівництва має неабияке значення для підприємства, адже, безпосередньо визначає подальші орієнтири розвитку та управління.

Компетенція та характеристика поведінки керівника

Керівник – це особа, яка має повний набір лідерських якостей, знання, вміння та навички у певній сфері діяльності та має здатність використовувати владу за для досягнення впливу на людей.

Керівник має володіти такими якостями:

 • – ініціативність;
 • – відповідальність;
 • – цілеспрямованість;
 • – пунктуальність;
 • – комунікабельність;
 • – досвідченість тощо.

Керівник по суті є лідером підприємства, установи, організації та мас компетенцію щодо виконання наступних функцій:

 • – підбір кадрів; своєчасне призначення на ключові посади ініціативних та здібних фахівців, інформування колективу про стан справ; створення сприятливого соціально-економічного клімату в колективі, удосконалення системи мотивації;
 • – визначення поточних та перспективних цілей, контроль за виконанням цілей, формування стратегічних планів, розробка маркетингової, збутової, організаційної, соціально-економічної тактики дії;
 • – створення діючих виконавчих структур, делегування повноважень, скорочення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • – забезпечення, організація, об'єднання ресурсів та засобів для досягнення цілей, стратегій; узгодження виробничих програм; визначення обсягу необхідних ресурсів відповідно до нормативів; контроль за витратами ресурсів.
 
<<   ЗМІСТ   >>