Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства Ч.1

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Напрями допомоги міжнародних корпорацій

Залучення міжнародної технічної допомоги може здійснюватися за такими напрямами:

 • 1) підвищення конкурентоспроможності національної економіки, забезпечення сталих темпів економічного зростання, впровадження інноваційної моделі її розвитку;
 • 2) створення сприятливого підприємницького середовища, розвиток малого та середнього бізнесу;
 • 3) поглиблення демократичних перетворень, формування інститутів розвинутого громадянського суспільства;
 • 4) досягнення цілей розвитку, визначених у Декларації тисячоліття ООН, зокрема поліпшення соціальних умов та здоров'я громадян України, гуманітарний розвиток;
 • 5) підвищення рівня екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та соціально-економічна реабілітація забруднених регіонів;
 • 6) гарантування безпеки та захисту держави і громадян;
 • 7) розвиток державної регіональної політики, проведення адміністративно- територіальної реформи.

Завдання, що передбачається розв'язати із залученням міжнародної технічної допомоги

За визначеними напрямами залучення міжнародної технічної допомоги передбачається розв'язання таких завдань:

І. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки, забезпечення сталих темпів економічного зростання, впровадження інноваційної моделі її розвитку:

 • • перехід до економіки, що грунтується на наукоємних технологіях:
  • – забезпечення розвитку сприятливого для інновацій середовища, створення ринкової інноваційної інфраструктури;
  • – розроблення та впровадження високих наукоємних конкурентоспроможних технологій у промисловості, обмін новітніми технологіями в агропромисловому комплексі;
  • – посилення спроможності до генерування та розповсюдження знань шляхом поліпшення якості та забезпечення рівного доступу всіх верств населення до освіти, післядипломного навчання;
  • – активізація технологічного переоснащення всіх галузей виробництва шляхом застосування нових форм та механізмів, об'єднання зусиль науки, освіти та бізнесу, комерціалізації нових технологій, у тому числі використання лізингу, франчайзингу, венчурного фінансування та розвиток електронної комерції;
 • • у сфері макроекономіки і фінансів:
 • – запровадження стратегічного планування у практику діяльності органів виконавчої влади, удосконалення системи державного прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку;
 • – запровадження середньострокового бюджетного планування;
 • – реформування податкової системи та модернізація державної податкової служби;
 • – проведення аналізу впливу податкової системи на економіку держави, сектор виробництва, підприємництво, інвестування та інноваційну сферу, визначення оптимального податкового навантаження;
 • – забезпечення розвитку ринку фінансових послуг, удосконалення системи його регулювання та моніторингу;
 • – перехід небанківських фінансових установ на ведення фінансової звітності за міжнародними стандартами;
 • – створення інформаційної бази даних про небанківські фінансові установи;
 • – правове забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг;
 • – забезпечення розвитку корпоративного управління, вивчення досвіду ЄС та розроблення Кодексу корпоративного управління відповідно до принципів і стандартів ЄС;
 • – удосконалення системи регулювання ринку цінних паперів, похідних фінансових інструментів;
 • – розроблення нормативно-правової бази, що регулює питання захисту прав міноритарних акціонерів;
 • – запровадження прозорих ефективних процедур продажу об'єктів різних груп;
 • – поліпшення технічних умов ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності;
 • – створення кредитної інформаційної компанії;
 • • у сфері структурної перебудови:
 
<<   ЗМІСТ   >>