Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства Ч.2

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

План викладу і засвоєння матеріалу

 • 10.1 Показники та індикатори економічної безпеки підприємства
 • 10.2 Методика діагностики економічної безпеки підприємства

Показники та індикатори економічної безпеки підприємства

Під економічною безпекою підприємства (господарюючого суб'єкта) слід розуміти захищеність його науково-технічного, технологічного, виробничого і кадрового потенціалу від прямих (активних) або непрямих (пасивних) економічних загроз, наприклад, пов'язаних з неефективною науково-промисловою політикою держави або формуванням несприятливого зовнішнього середовища, і здатність до його відтворення.

З усіх можливих видів загроз економічній безпеці підприємства – катастрофічних (природних і техногенних), інформаційних, конкурентних, кримінальних, пов'язаних з некомпетентністю власника у виробничо- фінансових та інституційних питаннях, організаційних і ряду інших, – особливо виділяються і розглядаються ті, що безпосередньо спрямовані на руйнування або послаблення вказаного потенціалу під впливом зовнішніх (екзогенних) чинників, які визначаються недоліками або слабкістю науково-промислової політики держави в реальному секторі економіки.

Від точної ідентифікації загроз, від правильного вибору вимірників їх виявлення, тобто системи показників для моніторингу (їх ще називають індикаторами), залежить ступінь адекватності оцінки економічної безпеки підприємства. В систему кількісних і якісних показників економічної безпеки на рівні підприємства необхідно включити наступні індикатори:

 • а) індикатори виробництва:
  • • динаміка виробництва (зростання, спад, стабільний стан, темп зміни);
  • • реальний рівень завантаження виробничих потужностей;
  • • частка НДДКР у загальному обсязі робіт;
  • • темп оновлення основних виробничих фондів (тобто маються на увазі реновації);
  • • стабільність виробничого процесу (ритмічність, рівень завантаженості протягом певного часу);
  • • питома вага виробництва у ВВП (для особливо великих підприємств- монополістів);
  • • оцінка конкурентоспроможності продукції;
  • • вікова структура і технічний ресурс парку машин і устаткування;
 • б) фінансові індикатори:
  • • обсяг "портфеля" замовлень (загальний обсяг передбачуваних продажів);
  • • фактичний і необхідний обсяг інвестицій (для підтримки і розвитку наявного потенціалу);
  • • рівень інноваційної активності (обсяг інвестицій у нововведення, інвестиції в основні засоби);
  • • рівень рентабельності виробництва;
  • • фондовіддача (капіталоэмність) виробництва;
  • • прострочена заборгованість (дебіторська і кредиторська);
  • • частка забезпеченості власними джерелами фінансування оборотних коштів, матеріалів, енергоносіїв для виробництва;
 • в) соціальні індикатори:
  • • рівень оплати праці відносно середнього показника по промисловості або економіці в цілому;
  • • рівень заборгованості із зарплати;
  • • втрати робочого часу;
  • • структура кадрового потенціалу (вікова, кваліфікаційна, освітньо- професійна).
 
<<   ЗМІСТ   >>