Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства Ч.2

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ, ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

План викладу і засвоєння матеріалу

  • 1.1 Концептуальні засади стратегічного аналізу
  • 1.2 Економічна стратегія як сукупність господарських та аналітичних дій
  • 1.3 Місце стратегічного аналізу в управлінні економікою підприємства
  • 1.4 Методи прогнозування в стратегічному аналізі

Концептуальні засади стратегічного аналізу

Стратегічний аналіз – це спосіб дослідження і перетворення бази даних, одержаних унаслідок аналізу середовища, на стратегію підприємства. У цілому, стратегія – це план управління підприємством, спрямований на зміцнення його позицій, задоволення потреб споживачів та досягнення передбачених цілей. Стратегічний аналіз є початковим етапом розробки стратегії діяльності підприємства, яка ґрунтується на дослідженні та оцінюванні внутрішнього та зовнішнього середовища, у якому знаходиться підприємство, і дає можливість виявити: "Які в дійсності стратегічні можливості підприємства? Яка стратегія найкраща?".

Дослідження проводяться у двох основних напрямах:

  • • вивчається ситуація та умови конкуренції в галузі, де функціонує підприємство;
  • • вивчається ситуація всередині самого підприємства.

Перший напрям належить до макросередовища підприємства, а другий – до його мікросередовища. Ключові питання стратегічного аналізу наведено на рис. 1.1. Діюче підприємство здійснює свою господарську діяльність у певному середовищі. Його внутрішнє середовище є джерелом життєвої сили. Воно містить у собі той потенціал, який дає можливість підприємству існувати та виживати у відповідному інтервалі часу. Внутрішнє середовище може бути також джерелом різних проблем і навіть загибелі підприємства у тому випадку, якщо воно не забезпечує його необхідного функціонування.

Зовнішнє середовище постачає підприємству необхідні матеріальні, трудові, фінансові та інші ресурси, споживає його готову продукцію, роботи та послуги. Підприємство постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем і забезпечує тим самим можливість свого виживання.

Стратегічний аналіз підприємства – це процес визначення критично важливих ключових понять зовнішнього і внутрішнього середовищ, які можуть вплинути на здатність підприємства досягати своїх цілей як у коротко-, так і довготерміновій перспективі.

У процесі стратегічного аналізу необхідно звернути увагу на логічний перехід від аналізу мікро- і макросередовища підприємства до розробки альтернатив і вибору з них оптимальної стратегії. Схематично цей процес зображено на рис. 1.2.

Ключові питання стратегічного аналізу макро- і мікросередовища підприємства

Рис. 1.1. Ключові питання стратегічного аналізу макро- і мікросередовища підприємства

Менеджери підприємства повинні мати чітке уявлення про роль мікро- і макросередовища підприємства для того, щоб правильно визначити його стратегічні перспективи, сформулювати цілі та завдання, виробити стратегію розвитку підприємства, націлену на посилення його позиції на ринку.

 
<<   ЗМІСТ   >>