Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства Ч.2

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФІНАНСОВИМ МЕНЕДЖМЕНТ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

План викладу і засвоєння матеріалу

 • 1.1 Сутність фінансового менеджменту
 • 1.2 Об'єкт та суб'єкт фінансового менеджменту
 • 1.3 Мета, задачі та функції фінансового менеджменту
 • 1.4 Механізм реалізації фінансового менеджменту

Сутність фінансового менеджменту

Поняття "менеджмент" можна розглядати з трьох сторін: як систему економічного управління, як орган управління (апарат управління), як форму підприємницької діяльності.

Фінансовий менеджмент – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарюючого суб'єкта та оптимізації обороту його грошових коштів.

Фінансовий менеджмент – це система принципів, засобів та форма організації грошових відносин підприємства, спрямована на управління його фінансово-господарською діяльністю.

Фінансовий менеджмент – форма управління процесами фінансування діяльності підприємства за допомогою методів та важелів фінансового механізму або мистецтво управління фінансовою діяльністю.

З метою управління фінансами підприємств застосовується фінансовий механізм.

Фінансовий механізм підприємств – це система управління фінансами підприємств, яка призначається для організації взаємодії фінансових відносин і фондів грошових коштів з метою ефективного їх впливу на кінцеві результати роботи.

Загальна модель фінансового механізму представлена на рис. 1.1.

До основних принципів фінансового менеджменту відносять:

 • • інтегрованість із загальною системою управління підприємством;
 • • комплексний характер формування управлінських рішень;
 • • високий динамізм управління;
 • • варіантність підходів до розробки окремих управлінських рішень;
 • • орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.

Фінансовий менеджмент являє собою систему управління фінансовими ресурсами та оборотом грошових засобів підприємства. І як кожну управлінську систему його потрібно розглядати у двох аспектах. З одного боку, складовою фінансового менеджменту є суб'єкт управління (тобто підсистема, що управляє), з іншого боку об'єкт управління (тобто підсистема, якою управляють).

Об'єкт та суб'єкт фінансового менеджменту

Як суб'єкт управління фінансовий менеджмент підприємства включає:

Загальна модель фінансового механізму

Рис. 1.1. Загальна модель фінансового механізму

 • • органи державного управління;
 • • фінансові й податкові органи;
 • • власника;
 • • апарат управління підприємством.

Тобто фінансовий менеджмент як суб'єкт управління охоплює всі рівні управління. Безпосередньо на підприємстві управління здійснює апарат управління підприємством (служба фінансового менеджера) та власник (засновники, збори акціонерів).

Як об'єкт управління фінансовий менеджмент піддається впливу потоків управлінських рішень, реалізація яких дозволяє підтримувати підприємство у стані ділової активності.

Об'єктами фінансового менеджменту є фінанси підприємств та його фінансова діяльність, тобто економічні відносини, які опосередковані грошовим обігом, зміна розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошові потоки підприємства, які втілюються в реальному грошовому обігу, викликаному рухом вартості.

Фінансовий менеджменте невід'ємною складовою загального менеджменту підприємства. Він дозволяє більш ефективно вирішувати виробничі (програма виробництва і збуту, якість виробничих, матеріальних, фінансових ресурсів, місце розміщення виробництва, його потужність), економічні (оборот і його структура, структура втрат, прибуток, рентабельність, дивіденди), фінансові цілі (платоспроможність, ліквідність, інвестування, фінансування, фінансова структура) господарюючого суб'єкта.

Крім того, фінансовий менеджмент дозволяє виявляти й аналізувати взаємозв'язки між цілями підприємства та координувати їх.

 
<<   ЗМІСТ   >>