Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Основи менеджменту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Сутність і роль управління та менеджменту Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності Інструменти менеджментуОрганізаційна культураРоль ринку в менеджменті Існуючі парадигми менеджментуОсобливості менеджменту у економічно розвинених країнах світуРозвиток управлінської науки в Україні Закони, закономірності та принципи менеджменту Закони та закономірності менеджментуЗакон спеціалізації управлінняЗакон інтеграції управлінняЗакон необхідної і достатньої централізації управлінняЗакон демократизації управлінняЗакон часу – закон управління часомОсновні закономірності менеджменту Суть, природа та роль принципів менеджменту Історія розвитку менеджменту Передумови виникнення науки управління Класичні теорії менеджменту школа наукового управління (1890 р.) адміністративна школа (класична теорія організації) (1935р.)Теорія ідеальної бюрократії (з 1920р.)Кількісний підхід (школа науки управління) (1950 pp. – наш час) Особливості сучасної фази розвитку науки управлінняОсобливості сучасного менеджментуВиди менеджменту Концепції сучасної науки менеджменту Процесний підхід (1950 pp. – наш час) Системний підхід (1970 pp. – наш час) Ситуаційний підхід (1980 pp. – наш час) Зародження та розвиток наукових досліджень менеджменту в УкраїніСтановлення системи управління в УкраїніОсобливості сучасного розвитку менеджменту в Україні Організації як об'єкти управління Поняття і ознаки організаціїПричини виникнення і принципи функціонування організацій Внутрішня і зовнішня середа організаціїВнутрішнє середовище організаціїЗовнішнє середовище організації Еволюція організації Класифікація виробничо-господарських організацій Функції та технологія менеджменту Функції менеджменту як види управлінської діяльності Управлінський процес: мета, учасники, предмет, засоби здійснення Управлінський цикл Управлінські процедури Планування як загальна функція менеджменту Сутність і зміст планування як функції менеджменту Етапи процесу планування. Стратегічне планування. Економіко-організаційний зміст оперативного планування Загальна характеристика бізнес-планування Поняття місії в управлінні та цілей організаціїКультура і імідж (образ) підприємстваКонцепція управління за цілями Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління Процес делегування повноважень та відповідальності. ДепартаменталізаціяВиробнича департаменталізаціяТериторіальна департаменталізаціяПроектна департаменталізаціяЗмітана департаменталізація Сутність організаційної структури управління та її роль в досягненні мети організаціїЕтапи проектування організаційної структури Характеристика основних типів організаційних структур управління Лінійний тип організаційної структури управління Функціональний тип організаційної структури управління Лінійно-функціональний (комбінований) тип організаційної структури управління Лінійно-штабний тип організаційної структури управління Дивізіональний тип організаційної структури управління Матричний тип організаційної структури управління Мотивування як загальна функція менеджменту Поняття мотивування як функції менеджменту Теорії мотивації (змістовні та процесуальні) Теорія "ієрархи потреб" А. Маслоу Теорія Клейтона Альдерфера Теорія Девіда Мак-Клеланда Теорія Девіда Мак-Клеланда Теорія Фредеріка Герцберга "Теорія X" і "теорія Υ" Дугласа Мак-Грегора Теорія очікування Віктора Врума Теорія "справедливості" Комплексна теорія мотивації Лаймана Портера й Эдварда ЛоулераЗагальна ефективність мотивації Мотиваційні засоби менеджераМатеріальна допомога Сучасні системи та форми стимулювання праці Контролювання як загальна функція менеджменту Поняття контролю та його місце в системі управління Процес контролю та його основні етапи Встановлення бажаного результату (стандарту) Вимір фактичного результату виконання Оцінка результатів виконання Коригувальні дії Види управлінського контролю Регулювання як загальна функція менеджменту Поняття регулювання та його місце в системі управлінняСтабілізуюче регулювання Функція менеджменту "оперативне регулювання" Методи менеджменту Загальні особливості та класифікація методів менеджменту Економічні методи менеджменту Організаційно-розпорядчі методи менеджменту Соціально-психологічні методи менеджменту Керівництво та лідерство Поняття та загальна характеристика керівництва Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Види та баланс владиФорми влади й впливу Теорії лідерства Автократично-демократичний стиль управління Стилі управління за Р. Лайкертом. Двомірне трактування стилів управлінняСитуаційний підхід Модель Віктора Врума і Філіпа Йстопа Відповідальність та етика у менеджменті Сутність відповідальності та етики у менеджменті Соціальна відповідальність. Юридична відповідальністьПереваги та недоліки соціальної відповідальності Етична та неетична поведінка як сукупність вчинків та дій людей Керівництво та лідерство в організації Загальна характеристика керівництва в організації Керівництво та лідерство в організації як процес Типи менеджерів Управлінські рішення Суть і класифікація управлінських рішень, вимоги до них. Запрограмовані та незапрограмовані управлінські рішення Етапи розробки і прийняття управлінських рішень Умови ефективності управлінських рішеньЛогіко-формалізовані методи прийняття рішеньТеоретико-ігрові методи Конфлікти в менеджменті Суть, умови та причини виникнення конфліктів Модель конфлікту як процесу. Наслідки конфлікту Управління конфліктами Попередження конфліктів в організації. Стратегії вирішення конфліктних ситуацій Інформація і комунікації в менеджменті Поняття та характеристика комунікацій Удосконалення організаційних комунікацій Поняття інформації, її значення в процесі менеджментуСучасні вимоги до інформації Організація праці менеджера Організація керівної праці менеджера Організація роботи з документами Організація і проведення ділових зустрічей Організація прийому відвідувачів Розвиток особистого менеджменту Планування робочого часу менеджера Швидке читання, Графічні засоби в роботі менеджераШвидке читанняГрафічні засоби в роботі менеджера Тренування пам'яті та інтелектуТренування пам'ятіВимоги до пам'яті керівника Вольові властивості керівника Управління стресом Організаційні зміни та ефективність менеджменту Сутність та основні параметри організаційних змін. Управління нимиКомплексний підхід до удосконалення управління організаціями Сутність результативності та ефективності менеджментуПідходи щодо оцінки ефективності системи управління Організаційна, економічна та соціальна ефективність управлінняОрганізаційна ефективність менеджменту Витрати в управлінні виробництвомПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗЧИК
 
>>