Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Протималярійні засоби

Протималярійні препарати – група антипротозойних засобів для профілактики і лікування малярії.

Збудниками малярії є плазмодії. У залежності від виду плазмодія (Р), який викликає захворювання, а значить, і зміни термінів внутрішньоеритроцитарного циклу його розвитку, розрізняють триденну малярію – (Р. vivax), чотириденну – (Р. malariae) і тропічну – (Р. falciparum), різноманітної триденної малярії – (Р. ovale).

Будь-який вид плазмодія проходить два цикли розвитку: безстатевий цикл (шизогонія) в організмі людини та статевий (спорогонія) – у тілі самки комара роду Anopheles.

Фармакомаркетинг

Кількість у світі

Перелік нових препаратів

INN

Торговельні

марки

Поновлення за INN (останні 5 років)

% поновлення в групі

21

170

1

4,8

Мефлохін (Ларіам)

Класифікація та препарати

Препарати, що впливають на шизогонію

Препарати, що впливають

Комбіновані на спорогонію

Тканинний цикл (печінка)

Еригроцитарний цикл (еритроцит)

Шизонтотропні

Гамонтотропні

Гістошизонто

тропні

Гематошизонтотропні

Піриметамін

Прокванілу г/х

Квіноцид

Примаквін

Піриметамін

Прокванілу г/х

Хлорохін

Хінін

Гідроксихлорохін

Мефлохін

Піриметамін

Прокванілу г/х

Квіноцид

Примаквін

Піриметамін+сульфамегапіразин

(Метакельфін)

Піриметамін

+сульфааоксин

(Фансидар)

За хімічною будовою протималярійні засоби поділяють на групи:

 • 1. Похідні хіноліну:
  • - 4- заміщені хіноліни – хлорохін, хінін, гідроксихлорохін,
  • - 8-амінохіноліни- примаквін, квіноцид.
 • 2. Похідні діамінопіримідину – піриметамін.
 • 3. Бігуаніди – прокваніл.
 • 4. Сульфаніпаміди – сульфатен, сульфадиметоксин; сульфапіридазин.
 • 5. Тетрацикліни – доксициклін.

Протималярійні засоби відрізняються один від одного тропністю по відношенню до певних форм розвитку плазмодія в організмі людини.

Механізм дії

За механізмом дії протималярійні препарати поділяють на дві групи:

І. Препарати з сильною шизонтоцидною дією (хлорохін, примаквін, хінін). Механізм їх дії малоспецифічний.

Хлорохін, хінін мають схожість з нуклеопротеїдами, у зв'язку з чим вони інгібують включення фосфору в РНК і ДНК плазмодіїв, порушують редуплікацію (синтез нової макромолекули) ДНК, синтез РНК.

Хінін першкоджає проникненню шизонтів через оболонку еритроцитів.

Хінгамін порушує засвоєння гемоглобіну внутрішньоеритроцигарними формами плазмодіїв.

За дією на синтез нуклеїнових кислот ці препарати відносяться до інтеркалюючих агентів, які призводять до втручання чужорідної молекули між сусідніми парами основи подвійної спіралі ДНК.

ІІ. Препарати з поступовою шизонтоцидною дією і високою специфічністю (прокваніл, піриметамін, сульфаніламіди). Діють на основі конкурентного антагонізму з ПАБК.

Прокваніл в організмі людини перетворюється на циклічний триазиновий метаболіт, який порушує відновлення фолієвої кислоти в організмі комара. У зв'язку з цим порушується синтез нуклеїнових кислот і припиняється еритроцитарна шизогонія.

Піриметамін є інгібітором дигідрофолатредуктази – життєво важливого ферменту малярійного плазмодія.

Всі сульфаніламіди запобігають перетворенню ПАБК у фолієву кислоту. Дія протималярійних засобів спочатку проявляється припиненням розвитку плазмодія (шизонто-, гамонтостатичний ефект), а потім завершується його загибеллю (шизонто-, гамонтоцвдний ефект).

Фармакодинаміка

Основним ефектом для протималярійних засобів є антипротозойний (усі протималярійні засоби).

Паразитоццдну дію мають квіноцид, примаквін, хлорохін, хінін, гідроксихлорохін, метакельфін, фансидар, а паразитостатичну – піриметамін, прокванілу г/х.

Шизонтотропні препарати діють на безстатеві форми паразита. У цю групу входять гематошизонтспропні засоби, які діють на еритроцитарні безстатеві стадії паразита і гістошизонтотропні засоби, які діють на тканинні стадії збудника. У свою чергу гістошизотропні засоби впливають на: а) прееритроцигарні (первинні тканинні) форми; б) параеритроцитарні (вторинні тканинні) форми.

Гамонтотропні препарати діють на статеві форми плазмодіїв і можуть мати гамонтоцидну дію, тобто викликати загибель гамокгів у крові хворого або паразитоносія (примаквін, квіноцид), гамонтостатичну або споронтоцидну дію. Гамонтостатичні засоби (прокваніл, піриметамін) лише пошкоджують статеві клітини, внаслідок чого порушується процес спорогонії на різних стадіях (Рис. 1). Серед протималярійних засобів немає препаратів, які здатні діяти на зрілі спорозоіти.

Показання до застосування та взаємозамінність

 • 1. Лікування гострих проявів малярії (піриметамін, прокваніпу r/х, хлорохін, гідроксихлорохін, мефлохін, метакельфін).
 • 2. Лікування малярії, стійкої до хінгаміну та інших протималярійних препаратів (хінін, фансидар).
 • 3. Профілактика ранніх рецидивів малярії (піриметамін, прокваніпу г/х).
 • 4. Профілактика пізніх рецидивів малярії (квіноцид, примаквін).
 • 5. Масова профілактика малярії (піриметамін, прокваніпу г/х, примаквін, хлорохін, гідроксихлорохін, мефлохін).
 • 6. Особиста хіміопрофілакгика в комбінації з хінгаміном (примаквін).
 • 7. Лікування лейшманіозу, токсоплазмозу (піриметамін).
 • 8. Лікування колагенозів: системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит (хлорохін, гідроксихлорохін).
 • 9. Порушення ритму серця: екстрасистолія, миготлива аритмія та ін. (хлорохін, хінін).

Таким чином, гематошизонтотропні шизонтоциди використовують для зупинення гострих нападів малярії і для лікування у випадках хронічного перебігу хвороби. Шизонтоциди застосовують для хіміопрофілакгики малярії у хворого. Гамонтоциди та споронтоциди є засобами масової або епідеміологічної профілактики малярії.

Побічні ефекти

Протималярійні засоби хворі переносять добре. Ускладнення виникають у випадках їх тривалого застосування у високих дозах.

 • 1. Пригнічення ЦНС, стан оглушення, головний біль, дзвін у вухах, порушення зору, міорелаксантна дія, гіпотензія (хінін, хлорохін).
 • 2. Головний біль, біль в області серця, диспепсичні явища, мегалобластна анемія, лейкопенія, міорелаксантна дія, тератогенний ефект (піриметамін).
 • 3. Пригнічення секреції шлунково-кишкового трасту, анорексія (прокваніл).
 • 4. Диспепсичні явища, головний біль, судоми, тератогенна дія (мефлохін).
 • 5. Внутрішньосудинний гемоліз та гемоглобіноуріїї у хворих з дефіцитом глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази (Г-6ФДГ еритроцитів) (примаквін, хінін, квіноцид).
 • 6. Головний біль, нудота, ціаноз губ, гемоліз (квіноцид).
 • 7. Віддаленим наслідком інтенсивної терапії хініном і хпорохіном може бути втрата слуху.
 • 8. Хінін, фансндар викликають алергійні реакції.

Протипоказання

 • 1. Тяжкі хвороби серця, нирок, печінки (хлорохін).
 • 2. Захворювання кровоутворюючих органів (хлорохін, піриметамін).
 • 3. Гострі інфекційні захворювання, загострення ревматизму (примаквін).
 • 4. Хворі з підвищеною чутливістю до препарату, при дефіциті ферменту Г-6-ФДГ (хінін, квіноцид, примаквін).
 • 5. Препарати цієї групи не слід призначати у перші 3 місяці вагітності.

Фармакобезпека

Розвиток резистентності збудників малярії до препаратів значно знижує ефективність лікування.

Квіноцид не можна призначати одночасно з іншими протималярійними препаратами.

Примаквін не слід призначати з акрихіном, сульфаніламідами.

Хлорохін не можна поєднувати з сульфаніламідами, саліцилатами, ГКС.

Піриметамін – антагоніст фолієвої кислоти, порушує її обмін в організмі людини, викликає мегалооластну анемію. Препарат виділяється з молоком матері, попереджує малярію у немовлят, затримується в органомі протягом кількох днів. Це дуже цінна властивість при його використанні з профілактичною метою.

Мефпохін проявляє тератогенну дію. Під час усього строку лікування та 2 місяці після нього жінки дітородного віку повинні користуватися контрацептивними засобами.

Фансидар мас продовжену дію: ефект однієї дози продовжується до 4 тижнів.

При внутрішньовенному введенні хініну може розвиватися гіпотензія внаслідок пригнічення роботи міокарда і розширення артеріол. Після їди приймають прокванілу г/х, квіноцид, хлорохін.

Порівняльна характеристика препаратів

Хінін має місцевоанестезуючі властивості. На серце діє хінідиноподібно: знижує збудженість і скорочення міокарда. Йому властива легка анальгезуюча, а також жарознижувальна дії за рахунок пригнічення центру терморегуляції. Він стимулює міометрій, особливо при вагітності, пригнічує ЦНС, має міорелаксантну дію по типу кураре.

Великою перевагою хініну є швидкий розвиток ефекту. Екскреція з сечею завершується за 24 год., не кумулює. Легко проникає через плацентарний бар'єр.

Хлорохін у багато разів активніший від хініну. Вбиває безстатеві еритроцитарні форми всіх видів плазмодіїв, ефективний також по відношенню до гаметоцитів Р.vivax, P.malariae, але зовсім не діє на гамонти Р. falciparum. До хлорохіну повільно розвивається стійкість плазмодіїв.

Крім впливу на шизонти препарат має амебоцидну дію, ефективний при позакишковому амебіазі, токсоплазмозі, лямбліозі. Йому властиві протизапальна, антиаритмічна і антигістамінна дії, які зумовлені стабілізуючим впливом його на клітинні мембрани. Має місцевоанестезуючі властивості, у великих дозах має міорелаксантну дію.

Гідроксихлорохін за фармакологічними властивостями, показаннями до застосування, протипоказаннями і ускладненнями аналогічний до

хлорохіну. Основною перевагою його є краща переносність у порівнянні з хлорохіном.

Піриметамін мас шпзотропну властивість, головним чином, діє на P.vivax. Активність як у хлорохіну, але діє повільно, у зв'язку з чим його використовують, в основному, з метою особистої профілактики малярії. Препарат ефективний також стосовно прееритроцитарних форм Р. falciparum. Має гамонтостатичну дію і, як прокваніл, попереджує дозрівання запліднених гаметоцитів в організмі комара.

Для препарату характерне виражене депонування в тканинах, він повільно виводиться нирками.

Прокваніл по типу дії подібний до піриметаміну, але шизонтоцидний ефект настає швидко, тому препарат може використовуватися для лікування гострих проявів малярії, яка викликана Р. vivax та Р. falciparum. Виявляє активність по відношенню до первинних прееритроцитарних форм Р. falciparum, що дозволяє застосовувати його як профілактичний засіб при тропічній малярії.

Примаквін – високоефективний препарат по відношенню до прееритроцитарних і статевих форм усіх видів малярійних паразитів. Як гамонтоцидний препарат призначають при тропічній малярії після лікування похідними 8-амінохіноліну для запобігання зараження комарів і поширення інфекції.

Квіноцид за механізмом і типом дії аналогічний примаквіну.

Мефлохін викликає загибель безстатевих еритроцитарних форм плазмодіїв. Діє більш тривало, Т1/2 > 6 днів. Забезпечує радикальне вилікування при всіх формах малярії, у тому числі при резистентності до інших протималярійних засобів.

Метакельфін та фансидар – комбіновані препарати, які забезпечують лікування і профілактику малярії.

Сульфаніламіди та сульфони активні по підношенню до хінгаміностійких штамів Р. falciparum. Широко застосовуються сульфапіридазин, сульфадиметоксин, сульфазин і діафсиілсульфон. Препарати комбінують з хініном, хпоридином або бігумалем для посилення шизотропної дії.

Тетрацикліни активні по відношенню до хінгаміностійких штамів Р. falciparum. Оскільки препарати діють повільно, то при гострих проявах тропічної малярії на початку курсу лікування їх поєднують зі швидкодіючими шизонтоцидними засобами.

Перелік препаратів

INN.( Торговельна назва)

Форма виписку

Гідроксихлорохін (Квенсил, Оксиклорин, Плаквеніл, Еркоквін)

табл. 0,2

Квіноцид (Хіноцид)

табл. вкр. об. 5; 10 мг

Метакельфін (Піриметамін+сульфамепшіразин)

табл.

Мефлохін (Ларіам)

табл. 0.25

Піриметамін (Дараприм, Малоцид. Тиндурнн. Хлоридин)

табл. 0.025; 0,01

Примаквін (Примахін)

табл. 3; 9 мг

Прокванілу г/х (Бігумаль)

табл.. драже 0.05; 0,1

Фансидар (Піримстаміїн-сульфадокснн)

р-н д/ї. табл.

Хінін (Хініну г/х. Хініну сульфат)

табл. 0.25; 0.5; р-н д/і 50%

Хлорохін (Автоклор, Арален, Арехін, Делатіл, Ларіаго, Резохін, Уміхін, Хінгамін)

табл. 0.1; 0.15:0.25; р-н д/і 4; 5; 6%: сироп 16 мг/мл

 
<<   ЗМІСТ   >>