Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Навчальна дисципліна "Логістичний менеджмент" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, які формують профіль фахівця в області логістики.

Метою викладання дисципліни перш за все є оволодіння філософією логістичного підходу до управління.

Це філософія глобального управління єдиною системою цілеспрямованих взаємопов'язаних потокових процесів створення, виробництва, реалізації та використання конкретних виробів чи послуг від початкового етапу зародження потреби до кінцевого етапу логістичного ланцюга - завершення користування чи утилізації об'єкта.

Освоєння теоретичних знань з питань логістичного менеджменту, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання принципів і методів логістичного менеджменту спрямоване на підвищення конкурентоспроможної стійкості підприємства, координації партнерської взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій, що виникають в логістичних потоках руху об'єктів постачань. Основними завданнями, які мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:

  • - набуття теоретичних знань з логістичного менеджменту, які системи логістичного адміністрування та партнерства;
  • - організація роботи служби логістики на підприємстві;
  • - розуміння завдань щодо проектування, планування, регулювання, контролювання в логістичних системах;
  • - формування навичок щодо організації координації діяльності структурних підрозділів компанії, а також взаємодії з бізнес-партнерами.

Базовими знаннями сучасних менеджерів з логістики є розуміння відповідної термінології та складових, у тому числі й інструментарію логістичних систем і процесів. Головним завданням є формування "логістичної філософії бізнес-мислення" для того, щоб менеджери навчилися мислити і діяти виходячи із понять "інтегровані зусилля" та "системна економічність".


Логістичний менеджмент являє собою управлінські процеси в ланцюгах постачання відносно планування, реалізації та контролю ефективного потоку товарів, запасів, ресурсів, ідей, інновацій, робіт, операцій, сервісу та пов'язаної з ними інформації від точки зародження до точки їх споживання, з метою задоволення потреб споживачів. Призначенням цієї сфери є підтримка корпоративної стратегії підприємства з оптимальними витратами ресурсів, забезпечення його системної стійкості на ринку за рахунок розвитку взаємодії і згладжування протиріч між підрозділами (закупівель, виробництва, маркетингу, фінансів та продажу) а також знаходження компромісу інтересів та оптимізації між організаційних взаємовідносин з постачальниками, споживачами і логістичними посередниками.

Предметом дисципліни "Логістичний менеджмент" є система та процес логістичного менеджменту підприємства, логістичне адміністрування, прогнозування, планування, контроль та аудит логістичної системи підприємства.

Метою викладання дисципліни є оволодіння слухачами основами теоретичних знань з питань логістичного менеджменту - активним інтегруючим потенціалом, здатним поєднати і підсилити взаємодію між базовими функціональними сферами підприємства (постачанням, виробництвом, маркетингом, дистрибуцією, організацією продажу) та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання цих знань для підвищення стійкості підприємства, координації дій та вирішення конфліктних ситуацій.

 
<<   ЗМІСТ   >>