Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функція логістичного цільополягання

Виходячи із теорії цільополягання логістичної діяльності, для досягнення цілей необхідно побудувати ієрархію цілей (дерево цілей). На онові такої побудови виявляють цілі, деталізовані з позиції окремих проблем.

В управлінні будь-якою організацією, що включає різні структурні підрозділи і має декілька рівнів управління, складається ієрархія цілей, яка являє собою декомпозицію більш високого рівня до цілей нижчого рівня.

Функція логістичного цільополягання містить підсистему формування логістичних цілей будь-якої складної соціально-економічної системи. Основними принципами функціонування такої системи є наступні.

По-перше, формування комплексу логістичних цілей (інтегрованої цілі логістики), який містить інтегровану ціль, тобто поєднання маркетингового (4Р продукт, ціна, просування та місце) та логістичного мікст, при чому логістичними цілями виступають:

  • а) виконання замовлення у повному обсязі та вчасно,
  • б) якість, безпека та схоронність постачання,
  • в) компроміс загальних логістичних витрат.

Інтегрований логістичний ланцюг формує економічну

корисність товару (частина споживчої вартості товару утворювальної в результаті своєчасного постачання товарів у потрібне місце):

де К1 - комплексний логістичний критерій, яким є "потрібний товар", "необхідна кількість", "очікувана якість", "мінімальні сукупні витрати".

По-друге, економічною метою логістики є створення додаткової цінності товару за рахунок своєчасності, якості та безпеки постачання, у потрібні замовникові часові інтервали. При цьому підвищення споживчої вартості товару не спричиняють ріст фактичної його вартості.

По-третє, формування дерева логістичних цілей за схемою поданою на рис. 4.1 є:

  • - частиною цільової системи функціонування та розвитку підприємства;
  • - диференційованим методами горизонтального

дезагрегування стосовно кожної виробничої функції логістики, а також методами вертикального дезагрегування для кожного рівня управління окремими фазами логістики.

Складовими логістичного цільополягання є планування різних форм, зокрема, оперативно-календарне, стратегічне, сюжетне. Перелічені види логістичного планування будуть розглянуті у даному розділі. Планування логістичної діяльності Планування — вид управлінської діяльності (трудових процесів), який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення В розділі буде розглянуто такі види планування логістики: стратегічне, оперативно-календарне і бюджетне (табл. 6.2).

Таблиця 6.2.

Коротка характеристика видів планування

Часто тактичне й оперативне планування об'єднують під загальною назвою "планування реалізації стратегії", що властиве, наприклад, західному менеджменту.

 
<<   ЗМІСТ   >>