Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функція координації та синхронізації логістичної діяльності

Функції координації

 • 1.Організація логістичної діяльності у просторі та часі відповідно до цілей:
  • а)загальною ланцюга поставок (декілька ділянок);
  • б)логістичних цілей окремих господарських суб'єктів.
 • 2.Синхронізацію логістичних потоків:
  • а)основного товарно-матеріального потоку із супутніми і обслужити фінансовими, енергетичними та іншими потоками (синхронізація інтегрованого потоку);
  • б)синхронізацію внутріпотокових процесів і операцій.
 • 1.Оперативне управління переходами і стиками послідовно виконуваних логістичних операцій.
 • 2.Узгодження попиту і товарних запасів, який тягне за собою відповідні логістичні операції.
 • 3.Управління адаптацією логістичної системи зовнішнім і внутрішнім змінам в ланцюжку поставок.

Таким чином об'єктами координації є:

а)об'єкти закупівель (між відділом закупівель і складом):

 • б) обсяги запасів, резервів;
 • в)тривалість циклу задоволення замовлення,
 • г)бюджет окремих логістичних функцій (ФАС).

Бюджетування ґрунтується на функціонально-вартісному

аналізі, на якому будується формування бюджету навіть на окремі операції;

д)координується асортимент закупівель та номенклатура логістичних послуг, що надаються замовнику.

Суб'єктами координації є провідні підрозділи логістичної системи і господарюючі суб'єкти інтегрованої логістичної ланцюга, логістичного потоку.

У ринкових умовах логістична координація здійснюється методами:

 • а) формування внутрішніх і зовнішніх конкурентних відносин;
 • б)компромісу інтересів суб'єктів логістичної системи;
 • в)адаптації до умов і форм функціонування як взаємодіючих суб'єктів логістичного ланцюга, так і суміжних підрозділів і організацій супутньої сфери;
 • г)адміністративну та ієрархічне управління в межах замкнутої логістичної системи одного підприємства.
 • д)горизонтальне взаємодія суб'єктів логістичного ланцюга на основі договорів-контрактів
 • е) колегіальне, корпоративне управління логістичним потоком
 • 5. Функція логістичного управління.

Логістичний контролінгу функція контролінгу, це відособлена, коментуючи економічна функція "управління управлінням".

 • а)функція контролінгу здійснює синтез планування, обліку, моніторингу та аналізу логістичного ланцюга;
 • б)здійснює інформаційну та консультаційну підтримку прийняття управлінських рішень;
 • в)координацію управлінської діяльності при зміні умов і цілей логістичних послуг (дій);
 • г)обґрунтованість і раціональність пропонованих рекомендацій для ОПР за результатами виявлення причинно-наслідкових зв'язків і слабких сигналів про можливу втрату ефективності логістичних послуг.

Контролінг покликаний стежити за появою розривів між реальними і плановими показниками, запланованими цілями і реальними можливостями підприємства, між реальністю і перспективними еталонними можливостями логістичних підприємств у своїй діяльності.

Контролінг втручається у всі етапи логістичного управління, починаючи від встановлення цілей.

Вплив контролінгу на основні етапи логістичного управління:

 • 1.На етапі цільоокладання та планування здійснюють:
  • а)координацію структури консолідованого плану підприємства і плану логістичної діяльності;
  • б)забезпечують синхронізацію графіка складання планів, визначення їх ресурсного забезпечення, відповідності цілей і результатів планування;
  • в)взаємноузгодження і взаємопов'язування планів виробничих і функціональних підрозділів підприємства.

Ця діяльність є результатом ретельного аналізу особливостей і можливих змін зовнішнього і внутрішнього сфери логістичної діяльності

2.Організаційна діяльність.

Контролінг здійснює:

 • а)оцінку якості планів, бюджетів, цілей та результатів логістичної діяльності;
 • б)постійний моніторинг виконання логістичних операцій;
 • в)облік та аналіз організації управління стиками логістичних операцій;
 • г)ефективність функціонуючих логістичних мереж і структур (підрозділів, департаменту логістики, логістичної мережі дистрибуції, поставок).
 • 1.Координація логістичного управління на основі контролінгу здійснює:
  • а)визначення вузьких і слабких місць у логістичній діяльності;
  • б)визначення критичних зовнішніх і внутрішніх умов протікання логістичних процесів;
  • в)підвищення гнучкості, адаптації логістичних систем, зміна зовнішнього і внутрішнього середовища;
  • д)Контролінг здійснює антикризову політику підприємства у сфері логістики.
 • 2.На етапі аналізу умову планів і процедур реалізації управлінських рішень контролінг здійснює:
  • а)здійснення змін майбутніх на основі подій, що відбулися;
  • б)аналіз відхилень, з'ясування їх причин та розробку пропозицій щодо ліквідації дисбалансу плану, реальних результатів і цілей логістичної діяльності;
  • в)здійснює формування інформаційної бази прийняття коригуючи рішень і заходів, встановлення допустимих меж відхилень і змін.
 
<<   ЗМІСТ   >>