Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функція логістичного контролінгу

Динамічність логістичних процесів є базовою передумовою прийняття управлінських рішень відносно слабких сигналів та змін. Такий характер менеджменту називають сельсин менеджментом.

Логістичний аудит - регулярні періодичні перевірки стану окремих компонентів логістичної системи та ефективності виконання окремих функцій та операцій. Метою таких перевірок є.

 • а)отримання об'єктивних даних щодо економічних показників та їх динаміки - фінансовий і економічний аудит;
 • б)оцінка відповідності проміжних результатів до кінцевих показників у логістичному ланцюзі в цілому;
 • в)виявлення сильних та слабких сторін логістичної системи;
 • г)виявлення прихованих логістичних витрат підприємства,
 • д)управління інтеграцією та взаємодією впродовж усього ланцюга постачання.

До типових завдань логістичного аудиту відносять такі:

 • 1)виявлення слабких сигналів про негативні зміни компонентів логістичної системи;
 • 2)аналіз ефективності виконання окремих логістичних функцій логістичної системи;
 • 3)складання прогнозів стратегічних і тактичних змін під час формування логістичного плану;
 • 4)оцінка рівня відповідності логістичного плану до виробничого та маркетингового,
 • 5)виявлення рівня координації та інтеграції підприємства та логістичних посередників;
 • 6)розробка рекомендацій щодо ефективного використання ресурсів, покращення якості продукції та логістичного сервісу;
 • 7)дослідження впливу логістичної стратегії на конкурентні позиції підприємства на ринку;
 • 8)аналіз логістичних ризиків та прийняття (розробка) заходів щодо їх зниження;
 • 9)дослідження можливостей постачальників, посередників та споживачів з позиції логістичної концепції підприємства;
 • 10)аналіз ступеня задоволення запитів споживачів та заявок замовників.

За результатами вирішення наведених завдань виявляють наявність проблеми в основних логістичних підсистемах підприємства (управління складами, транспортом, виробництвом, замовленнями, закупівлями, взаємодією відповідних підрозділів, взаємодією з постачальниками та партнерами).

Основою для логістичного аудиту є дані бухгалтерського та корпоративного обліку, фінансова і статистична звітність, а також лоті стичні звіти (рис. 6.6), зокрема:

Складові інформаційної бази логістичного аналізу

Рис. 6.6. Складові інформаційної бази логістичного аналізу

 • - Звіт про витрати і сервіс (cost-service statement) в основних функціональних галузях логістики (дані звіту використовують для виявлення напрямків усунення витрат);
 • - Звіт про продуктивність ресурсовіддачі (productivity report) - оцінюють витрати на транспортні перевезення, обертовість запасів, на обробку замовлень, використання складських площ.

У процесі аналізу розраховують наступні показники: логістичні витрати відносно обсягу продажів, окремі складові логістичних витрат у загальних витратах, індекс логістичних витрат до середнього рівня витрат галузі, логістичні ресурси бюджету підприємства відносно прогнозованих логістичних витрат.

- Аналіз (діаграма) виконання логістичного плану (performance chart) для контролю дотримання якості сервісу, управління запасами тощо.

Основні види логістичного аудиту подані в табл. 6.3, при чому варто звернути увагу, що будь-які види логістичного аудиту можуть проводити позапланово у випадку нагальної потреби.

Таблиця 6.3

Види логістичного аудиту

№ з/п

Вид аудиту

Частота

виконання

1

Загальний функціональний аудит оцінки якості виконання логістичним персоналом своїх функцій

Раз на рік

2

Спеціальний функціональний аудит оцінки відповідності стратегії підприємства корпоративній стратегії, виявлення рівня потреби споживачів, відповідності логістичного сервісу очікуванням замовників і споживачів

Щомісячно

3

Спеціальний аудит запасів для контролю ефективності управління запасами

Що квартально

4

Аудит транспортної документації та витрат ресурсів на транспортування товарів

Щомісячно

5

Фінансовий аудит традиційних технологій, але за участю сторонніх аудиторів (перевірка показників витрат, цін, ліквідності, стійкості тощо)

Щорічно

Головними принципами логістичного аудиту є такі:

 • - аналіз за схемою від загального до часткового, тобто від загальних цілей узагальнених показників до конкретних причин низьких низької ефективності продуктивності;
 • - прийняття управлінських рішень на основі загального бачення всього ланцюга постачання,
 • - чітка координація дій та планів-графіків роботи функціональних спеціалістів (координатор логістичного процесу впродовж усього ланцюга постачання);
 • - основними галузями аудиторської перевірки є: обслуговування клієнтів виконанням замовлення, вхідне та вихідне транспортування, між складські внутрішні переміщення, складування впродовж усього ланцюга, управління запасами та прогнозування, планування операцій з продажу, виробництва, закупівель (логістичне диспетчерування), продаж та маркетинг, фінанси та логістика, взаємодія топ менеджменту з логістичним менеджментом.

Розрізняють внутрішній та зовнішній логістичний аудит (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Характеристики внутрішнього та зовнішнього аудиту

Логістичний аудит

Внутрішній

Зовнішній

база

інтерв'ю з керівником підприємства, керівниками підрозділів, спеціалістами (анкети розроблені відповідно функцій та містять інформацію структуровану відповідно до логістичної системи);

аналіз внутрішніх документів (файли минулих замовлень, трудових маніфестів, виплачених рахунків, транспортування, звітів про поїздки транспортного складу, карток обліку тощо),

первинна документація (листи змісту вантажів за відправками), час роботи складських працівників за видами робіт;

інформація про час виконання замовлень,

вантажні тарифи тощо

масштабний аналіз матеріалів анкета бо співбесід з клієнтами, виробниками, замовниками тощо

виконавці

внутрішня команда спеціалістів

команда спеціалістів, які працюють із зовнішніми експертами та консультантами, які діляться власним досвідом та технологіями

Критеріями оцінки логістичної системи підприємства є такі:

по-перше, ефективність обслуговування клієнтів:

 • а)час виконання замовлення в цілому та по кожному критерію робіт,
 • б)коефіцієнт задоволення попиту,
 • в)часові характеристики відхилень,
 • г)реагування на запити клієнтів,
 • д)спроможність підприємства корегувати та змінювати партії замовлень;

по-друге, ефективність логістики відносно витрат на кожну функцію;

по-третє, характеристика використання активів (запасів, складських споруд, рухомого складу тощо);

по-четверте, порівняння індексів конку рентоздатності підприємства з показниками обслуговування клієнтів, використання активів тощо.

Варто додати, що організацію, яка спроможна проводити аудит, краще обирати на основі конкурсу (тендеру), як відкритого, тобто розмістивши інформацію в Інтернеті чи періодиці, так і закритого - на основі проведеного попереднього відбору організацій та запросивши їх до обговорення проекту. Критеріями вибору у будь-якому випадку є такі:

 • - наявний у претендентів досвід виконання проектів аудиту;
 • - рекомендації та позитивні відгуки відносно їхньої діяльності;
 • - довіра, що виникла в результаті знайомства з конкретною організацією.

Таким чином, що варто знати, якщо виникла потреба скористатися послугами консалтингової фірми в галузі логістичного аудиту?

По-перше, конкретно визначитися з метою та завданнями аудиту: навіщо він потрібен, якою є кінцева мета, що буде оцінюватися:

 • - рівень прийнятих рішень, процедур, документації і технологій,
 • - оптимальність наявної інформаційної системи,.
 • - продуктивність персоналу та обладнання порівняно з іншими організаціями,
 • - відповідність динаміки зростання прибутковості порівняно з тенденціями в галузі тощо?

Залежно від відповідей на наведені запитання консалтингові компанії будуть застосовувати різні методи праці та різні обсяги консультаційних послуг.

По-друге, необхідно більше знати про консультування в галузі логістичного аудиту та консалтингові фірми.

По-третє, варто зібрати інформацію, як про організації, так і про конкретних спеціалістів-консультантів (їх компетенція, минулих клієнтах, проектах тощо), яка їх спеціалізація, які методи роботи застосовують, з ким співпрацюють, чи діляться з клієнтами власними ноу-хау, яка репутація, чи доступні розцінки тощо.

Поширеними критеріями вибору консалтингової організації є такі:

П репутація та якість надаваних послуг;

 • 1.строки реалізації проекту та обсяг надаваних послуг;
 • 2.вартість послуг;
 • 3.досвід роботи у даній сфері діяльності;
 • 4.відповідальність;
 • 5.якість пропозиції,
 • 6.штат консультантів;
 • 7.кваліфікація персоналу;
 • 8.гнучкість політики компанії;
 • 9.характеристика компанії наведена в періодиці.

Використання наведених критеріїв оцінки компетентності

консалтингових компаній сприяє значному зниженню ризиків, спричинених вибором та використанням послуг в галузі логістичного аудиту.

Таким чином, можемо підсумувати, що аналіз та ран жування проблем за методологією логістичного аудиту дозволяють сформулювати пріоритетні завдання, вирішення котрих спричинять найвідчутніший результат з мінімальними витратами та у найкоротший строк.

 
<<   ЗМІСТ   >>