Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Сертифікати SOLE (The International Society of Logistics - Міжнародне товариство логістики)

Товариство SOLE розвиває і підтримує навчання в сфері логістики для торгівельних, промислових, оборонних, міжнародних, а також наукових і приватних установ.

На початку своєї професійної кар'єри фахівець з логістики отримує сертифікат Demonstrated Logistician, згодом Demonstrated Senior Logistician, і наприкінці Demonstrated Master Logistician. Всі ці звання присвоюються за результатами оцінки досвіду та професійного розвитку.

Наступним етапом сертифікаційного процесу є визнання в сфері управління логістичними ланцюгами, тобто видача диплому Certified Master Logistician - сертифікованого експерта з логістики.

Найвищим визнанням професійної майстерності є присвоєння диплому Certified Professional Logistician - дипломований професійний логіст, що підтверджує компетентність у всіх видах діяльності, які виконує фахівець з логістики при обслуговуванні клієнтів.

Сертифікати ELA (European Logistics Association - Європейської логістичної асоціації)

Програма підвищення кваліфікації з подальшою європейської сертифікацією розроблена Європейським сертифікаційним комітетом з логістики (ECBL), який функціонує в структурі Європейської логістичної асоціації (ELA).

З точки зору вимог і здійснення сертифікаційних процедур сертифікаційна система ELA є досить гнучкою і дозволяє розробляти національні сертифікаційні системи.

Сучасна (оновлена) система стандартів та вимог до компетенцію менеджерів з логістики (логістиків), яку впроваджену в січні 2005 року, робить процедуру атестації Європейським сертифікаційним комітетом (ECBL) об'єктивнішою, правомірною і надійною.

У системі нових кваліфікаційних вимог до логістиків значно розширена область застосування знань та навиків з управління ланцюгами постачання (Supply Chain Management - SCM). Це спричинене бурним розвитком концепцій і технологій SCM у бізнесі.

Оновлення стандартів у системі сертифікації логістиків спричинена наступними цілями:

 • - взаємне бажання країн мати один спільний рівень стандартів для логістиків з метою досягнення взаємної вигоди, мобільність логістичних навичок та компетенцій в Європі та по усьому світу;
 • - взаємне визнання стандартів усередині Європи; визначення загальних вимог до логістиків у кожній країні.

Відповідно до європейської сертифікації з логістики, усі три рівні логістиків мають відповідно такі назви / абревіатури: Strategie Level / ElogST (логіст стратегічного рівня), Senior Level / ElogSE (старший логіст);

Supervision / Operslional Level / Elog SO (контролюючий / операційний логіст).

Відповідно до ECBL, вимоги до здобувачів по кожному з рівнів / ступенів сертифікації, а також укрупнений опис управлінської ієрархії та повноважень персоналу логістики зведені у табл. 8.2.

Таблиця 8.2

Опис вимог до компетенції здобувачів за рівнями сертифікації

ECBL

Рівень

Опис вимог

1

2

 • 1 Здобувач повинен:
  • - розуміти логістичні стратегії та процеси, взаємозв'язок між логістичними системами і всередині них, роль логістики у бізнесі в цілому;
  • - володіти унікальними навичками та знаннями у галузі логістичних

стратегій,

- бути спроможним визначити і оптимізувати логістичні стратегії у сфері своєї відповідальності.

Elog ST

Вимоги:

(стратегічний

- застосування основних принципів та комплексних методів

логістики і управління ланцюгами постачання у різних непередбачуваних ситуаціях;

- відповідальність за значні людські, матеріальні та фінансові ресурси.

Персонал, старші менеджери, старші консультанти або директори зі значним досвідом роботи в галузі логістики / управління ланцюгами постачання (стратегічні менеджери). Керівники вищого рангу з інших сфер бізнесу, які взяли на себе посадові обов'язки логіста

стратегічного рівня

)

Здобувач повинен:

 • - розуміти логістичні стратегії та процеси, взаємозв'язок між 1 логістичними системами і всередині них;
 • - володіти спеціальними практичними навичками та знаннями у сфері управління логістичними процесами і проектами,
 • - бути спроможним визначити і оптимізувати логістичні процеси у

сфері своєї відповідальності.

Вимоги:

 • - спеціальні навички і різнопланові знання з логістики та управління ланцюгами постачання у різних робочих ситуаціях, де висувається багато комплексних та нестандартних завдань;
 • - відносно незалежність та відповідальність за процеси, функціональні області бізнесу,
 • - як правило, відповідальність за іншими робітників.

Elog SE

(вищий)

Elog SE

(виший)

Персонал менеджери або консультанти, які займаються плануванням, координацією або контролінгом різних компонентів логістичної системи. Координатори логістичного процесу у функціональних сферах бізнесу компанії абоу компонентах мережевої структури ланцюгів постачання. Інспектори, контролери, аудитори, аналітики, менеджери вищої ланки логістики компанії

Elog SO

(операційний)

Здобувач повинен:

 • - розуміти логістичні стратегії та процеси, взаємозв'язок між логістичними системами і всередині них (загальні знання);
 • - володіти спеціальними практичними навичками та знаннями у функціональних галузях логістики;
 • - бути спроможним оптимізувати логістичні процеси у сфері своєї відповідальності.

Вимоги

 • - знання і навички з логістики та управління ланцюгами постачання у різних робочих ситуаціях, де висувається багато комплексних та нестандартних завдань;
 • - спроможність бути відповідальним за управління чи керівництво іншими співробітниками.

Персонал: персонал операційного / функціонального рівня управління логістичними процесами і видами діяльності, у тому числі: транспортуванням, складуванням, вантажопереробкою, управлінням запасами, управлінням сервісом, управлінням замовленнями, логістичною підтримкою виробничих операцій, інформаційною підтримкою логістики та управління ланцюгами постачання.

Прийнята ECBL система компетенцій відображає вимоги роботодавців країн ЄС. Стандарти компетенцій розроблено у співпраці з підприємствами. Атестація фахівців відбувається незалежно від будь-яких освітніх програм.

Офіційний текст стандартів написаний англійською і у різних країнах переведено на інші мови. Національні сертифікаційні комітети уповноважені доповнювати стандарти, але в жодному випадку не скорочувати їх.

Як показує п'ятнадцятирічний досвід сертифікації логістів європейських країн, що проводиться ECBL, переважна більшість західних сертифікованих логістичних менеджерів мають рівень EJ Log (з 1 січня 2005 перейменований Європейським сертифікаційним комітетом з логістики в Elog SO) - залежно від галузей економіки - від 60% до 90%. Менеджери, сертифіковані на рівень Ej це в основному персонал лінійного управління підрозділів служб логістики компаній, які спеціалізуються на функціях контролю і управління закупівлями, транспортуванням, складуванням, вантажопереробкою, управління запасами, управління замовленнями і споживчим сервісом, митним оформленням вантажів, інформаційної підтримки логістики і т.п. Цей рівень сертифікації часто проходять статистики та аналітики з логістики середньої та нижчої ланки управління компаніями, інженери-логісти та деякі інші категорії персоналу служб логістики.

 
<<   ЗМІСТ