Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Психіатрія і наркологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розлади мислення за зв'язком асоціацій (формою)

Мислення резонерське (безплідне мудрування) характеризується тим, що судження хворого не грунтуються на реальних фактах. Це порожні вербальні посилання, що не відповідають темі розмови та не досягають мети, безплідні міркування, позбавлені конкретного змісту, але “вдягнуті” у правильну стилістичну форму. Спостерігають при шизофренії.

Мислення паралогічне супроводжується порушенням логіки висловлювання. Певне поняття хворий замінює символом, знаком, які зрозумілі лише йому. Пацієнт робить зовсім необгрунтовані, інколи безглузді, висновки, що не мають об'єктивних доказів, не відповідають його судженням і не зрозумілі для інших, дивує “кривою” логікою. Паралогічне мислення властиве хворим на шизофренію.

Мислення атактичне характеризується неправильним, парадоксальним поєднанням понять, думок, які не мають логічних зв'язків і мимовільно нанизуються одна на одну. Проявами його є атактичний мовленнєвий безлад, безглузді висловлювання, незрозумілі для людей, які оточують хворого, хоча конструкція речень правильна. У висловлюваннях можуть бути неологізми, аглютинація (злиття) слів тощо. Характерне для хворих на шизофренію.

Мислення незв'язне (інкогерентне) — глибокий розлад мислення у хворих з порушенням свідомості, що проявляється у непоєднаності понять, суджень. Думки хворого уривчасті, мовлення безладне. Він втратив здатність до синтезу, не орієнтується в навколишньому просторі, реальну дійсність сприймає фрагментарно. Мовлення має вигляд хаотичного набору слів або уривків речень, які інколи римуються. Незв'язне мислення спостерігають при екзогенно-органічних психозах.

Мислення розірване проявляється втратою смислових зв'язків між поняттями, хоча граматична та синтаксична форми речення збережені. У крайньому разі мовлення хворих схоже на так звану мовленнєву мішанину (шизофазія). Її різновидом є подвійне мислення, коли хворий сприймає свої думки за чужі (явища психічного автоматизму). Розірване мислення характерне для шизофренії.

Мислення символічне полягає в тому, що одне поняття стає символом іншого, іноді на підставі випадкових другорядних ознак. Характерне для шизофренії. Проявляється, наприклад, символічними позначками (цифри, геометричні фігури тощо) в листі хворого.

Мислення персевераторне характеризується тривалим застряганням, домінуванням однієї і тієї самої думки, повторенням одних і тих самих слів, фраз, виникненням одних і тих самих уявлень, образів, незалежно від зміни ситуації. Наприклад, на різні запитання хворий відповідає однаковою фразою: — “Як Вас звати?” — “Іван Іванович.” — “Скільки Вам років?” — “Іван Іванович”. Спостерігають зазначений розлад мислення при шизофренії й органічних ураженнях головного мозку, старечій і атеросклеротичній деменції, хворобах Піка й Альцгеймера.

Мислення аутистичне (дереїстичне), тобто відірване від реалій, характеризується обмеженістю кола асоціацій із навколишнім світом. Останні виникають переважно на основі ідей, уявлень, відчуттів, пов'язаних із хворобливими домінувальними переживаннями. Хворі стають відлюдкуватими, тримаються осторонь, ні з ким не спілкуються. На запитання дають формальні відповіді. Фантазію та реальність хворі не розділяють, бажане сприймають за дійсність. Аутистичне мислення характерне для шизофренії.

Мислення кататимне (кататимічне, афективне) — втрата логічного мислення внаслідок впливу афективно забарвлених уявлень, бажань, побоювань. Спостерігають при паранояльному розвитку особистості.

Мислення конкретне (формальне, примітивне), тобто обмежене конкретними, примітивними поняттями, судженнями, що не досягає рівня абстракції. Характеризується неможливістю “відірватися” від формальних ознак явищ і предметів, дістатися їхньої внутрішньої суті. Наприклад, на прохання пояснити зміст виразу “Яблуко від яблуні недалеко падає” хворий відповідає: “Яблуко, що впало з дерева, завжди лежатиме недалеко від нього”. Цей тип мислення характерний для хворих на олігофренію.

 
<<   ЗМІСТ   >>