Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні витрати підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Значущі чинники існування різних підходів до побудови класифікації логістичних витрат

Наведений вище опис класифікацій логістичних витрат вказує на досить різні підходи авторів до формування останніх. Це, безумовно, викликано наступними чинниками:

 • 1) відсутністю узгодженості термінології щодо логістичних втрат у менеджменті, економіці й бухгалтерському обліку;
 • 2) недостатніми знаннями авторів теорії і практики вітчизняної економіки підприємства, у тому числі діючих нормативних документів;
 • 3) відмінністю систем і методів обліку витрат (у тому числі й на виробництві) і оподаткуванням у різних країнах;
 • 4) некоректністю перекладу зарубіжної літератури з логістики на російську та українську мови;
 • 5) невиокремленням авторами сфери використання запроваджуваних категорій і показників витрат і результатів господарчої діяльності господарюючих суб'єктів - для вибору альтернативного варіанту інвестування капі галу або для послідуючої практичної облікової і планової роботи.

Доцільно подати коментар до останньої причини.

Перед тим як з'ясовувати склад логістичних витрат і належність втраченої вигоди до їх числа, необхідно чітко визначиш цілі (а можливо і умови), для яких складається перелік логістичних витрат:

 • 1) для вибору інвестиційної альтернативи;
 • 2) для визначення реальних значень логістичних витрат, що змінюються у зв'язку з прийняттям конкретного логістичного рішення і знаходять своє відображення в планово-облікових документах. У зв'язку з цим слід вказати на різне трактування видів витрат і їх змісту в економічній теорії і в прикладній економіці. Загальний підхід: у названих сферах витрати підприємства трактуються як сума витрат на виробництво і реалізацію продукції, а також існує їх поділ на змінні й умовно-постійні. При цьому відмінності в економічному розумінні й в складі поточних витрат такі:
 • 1) у мікроекономіці використовуються терміни "альтернативна вартість, явні й неявні витрати" й ін., що не використовуються в обліково-плановій роботі підприємства;
 • 2) ні один із нормативних документів з обліку або планування показників діяльності (вітчизняні й міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, методики з калькулювання собівартості продукції, послуг) не включають в склад поточних витрат втрачену вигоду тому, що вона являє собою розрахункову, гіпотетичну величину, що визначається при порівнянні варіантів вкладу капіталу [5].

Окрім того, нечіткість класифікації логістичних витрат можна пояснити ще й не виокремленням в їх складі капітальних і поточних витрат, помилковим включенням в їх склад складових, які не є логістичними витратами за своїм економічним змістом (наприклад, втрачена вигода).

 
<<   ЗМІСТ   >>