Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні витрати підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Висновки до розділу

  • 1. Актуальність проблеми реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат для підприємств України не викликає сумнівів і потребує системних досліджень. Слід зазначити, що облік логістичних витрат повинен бути інтегрований з їх нормуванням, плануванням та аналізом у єдину інформаційну систему, що надає можливість підприємствам виявляти і усувати відхилення в процесі їх діяльності у короткострокових періодах. З метою створення на підприємствах дієвої системи реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат необхідно останні підпорядкувати конкретній класифікації, що дозволить грамотно систематизувати інформацію про витрати у відповідності до логістичних активностей, які реалізуються згідно напряму діяльності.
  • 2. Дослідження різних підходів до формування класифікації логістичних витрат, які описані в науковій та методичній літературі, показали, що більшість із них орієнтовані на потреби тільки реєстрації останніх з метою коригування логістичних рішень, спрямованих на зниження витрат виконання тієї чи іншої логістичної активності. Разом з тим розроблені й запропоновані класифікації логістичних витрат практично неприйнятні для використання їх у фінансовому та управлінському обліку.
  • 3. Для практичного використання на вітчизняних підприємствах з метою формування системи реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат запропонована модифікована багатокритеріальна класифікація логістичних витрат.

При удосконаленні класифікації логістичних витрат враховані такі основні напрямки витрачання грошових засобів у логістичних системах підприємств:

  • 1) вкладення капіталу в основні засоби: вартість транспортних засобів, будівництва і (або) розширення складських приміщень, оснащення складських приміщень (електрокари, стелажі, транспортери тощо), розрахункової техніки;
  • 2) вкладення капіталу в обігові засоби: вартість запасів усіх видів, а також інший оборотній капітал, авансуємий на поточні витрати на виконання операцій - завантаження, розвантаження, складування, утримання складів тощо.

Іншими словами, у якості авторського доповнення до означеної класифікації слід вказати на введення в неї капітальних і поточних витрат на логістику. Капітальні витрати - це витрати, що спрямовані на створення інфраструктури логістичної системи (склади, транспорт, інформаційні системи тощо); поточні витрати - це витрати на просування матеріального потоку, оплату відсотків за притягнення позикового капіталу, утримання персоналу логістичної служби і можливі додаткові поточні витрати, що пов'язані з форс-мажорними обставинами.

  • 4. На основі аналізу класифікацій логістичних витрат встановлені значущі чинники існування різних підходів до їх побудови.
  • 5. Витрати на логістику, як правило, є однією з вагомих статей витрат, пов'язаних із веденням бізнесу, поступаючись лише витратам на сировину та матеріали у виробництві або собівартості реалізованої продукції в торгівлі. Це вказує на достатньо великий потенціал логістики в формуванні додаткового прибутку підприємствами за рахунок скорочення їх внутрішньофірмових витрат і, насамперед, логістичних. Таким чином, це надає ґрунтовну підставу тон-менеджменту підприємств використовувати логістику як дієвий інструмент оптимізації логістичних витрат.
 
<<   ЗМІСТ   >>