Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні витрати підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Висновки до розділу

З позиції бухгалтерського обліку при аналізі (дослідженні) логістичних процесів (операцій, функцій) доцільно використовувати термін логістичні витрати, оскільки вони є за своїм змістом об'єктом бухгалтерського обліку, регулюються П(С)БО 16 "Витрати" і відображуються в фінансовій звітності підприємства. Таким чином, під логістичними витратами слід розуміти зменшення економічних вигід у вигляді вибуття матеріальних, фінансових, трудових й інформаційних ресурсів, що забезпечують просування матеріальних активів у межах логістичної системи або ланцюга поставок.

Як облікова категорія, логістичні витрати є елементом економічної вигоди, величина якої залежить від рівня та грамотності управління останніми.

На основі систематизації та аналізу матеріалу, що представлений в розділі, можна зробити наступні висновки.

  • 1. Найбільш поширеним методом управління витратами є метод визначення витрат за функціями, що виконуються в будь-якій організації. Він може використовуватися і для управління логістичними витратами. Але цей метод не дозволяє виділити витрати за окремими логістичними процесами (операціями), формувати інформацію про найбільш значимі витрати та характер їх взаємодії. Крім того, логістичні витрати поєднуються у великі агрегати, а це не дозволяє провести детальний аналіз різних за походженням витрат, урахувати в деталях всі наслідки прийняття управлінських рішень. Тому для управління логістичними витратами і їх грамотного обліку слід використовувати метод визначення витрат за процесно- функціональною ознакою. Він є особливо актуальним для управління логістичними витратами тому, що наочно показує механізм формування логістичних витрат по кожній логістичній активності для конкретного бізнес-процесу. Основна увага при застосуванні методу визначення логістичних витрат за процесно-функціональною ознакою повинна приділятися скороченню останніх, які мають найбільші частки в сумі всіх логістичних витрат за процесом. Однак для його використання в умовах сучасності необхідним є розробка відповідних систем обліку логістичних витрат, які сприятимуть одержанню точної, оперативної й достовірної інформації для оперативного контролю й аналізу логістичних витрат окремих видів продукції й процесів.
  • 2. Нажаль, методики ідентифікації витрат, пов'язаних із логістичними процесами, на сьогодення відсутні. Як результат ці витрати відображаються у звітності по-різному. А тому проблема обліку логістичних витрат полягає не в розробці якихось універсальних методик збору корисної для управління інформації та її нагромадження, а в раціональному виділенні її з існуючих інформаційних потоків. При цьому виникає ситуація, пов'язана з розробкою нових методик і схем руху інформації всередині підприємства. Налагодження збору та формування логістичної інформації повинно відповідати принципу мінімальних витрат, відповідно до розроблених принципів і завдань. Ефективно побудована логістична система підприємства повинна працювати в автономному режимі як окрема підсистема управлінського обліку.
  • 3. Аналіз логістичної діяльності підприємств дозволяє вказати на необхідність розробки управлінської системи обліку логістичних витрат, яка у загальному плані повинна складатися, щонайменше, із трьох основних підсистем. - облікової, бюджетної і. контрольної.
 
<<   ЗМІСТ   >>