Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальні засади і принципи бухгалтерського обліку в банках Сутність і види господарського обліку Характеристика видів бухгалтерського обліку в банках Організація бухгалтерського обліку в банках України Метод бухгалтерського обліку Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, особливості їх використання в банківських установах Стратегія застосування міжнародних стандартів в Україні Облікова політика банку Первинні документи, реєстри синтетичного й аналітичного обліку План рахунків банку Операційна діяльність банків Фінансова звітність банків Облік капіталу Організація обліку капіталу банку Бухгалтерський облік формування статутного капіталу банку Облік операцій з акціями власної емісії Облік операцій з формування фондів і загальних резервів банку Облік доходів і витрат Сутність і класифікація доходів і витрат банку Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат Характеристика рахунків, що використовуються для обліку доходів і витрат банку Облік процентних доходів і витрат Облік комісійних доходів і витрат Облік загальних адміністративних витрат банку Облік формування резервів під заборгованість за нарахованими доходами Порядок закриття рахунків доходів і витрат Податковий облік у банках Облік касових операцій Організація обліку касових операцій банку Правила заповнення реквізитів касових документів Облік операцій з приймання готівки операційною касою банку Облік операцій з видачі готівки операційною касою банку Обробка, формування й пакування грошових білетів і монет Облік операцій з купівлі та продажу ювілейних гривневих монет Облік операцій з приймання банкнот іноземних держав на інкасо Облік операцій з підкріплення банків готівкою Облік операцій з передавання готівки між банкамиКупівля готівки в інших банків Порядок закриття операційної каси Зберігання цінностей у грошовому сховищі Ревізія цінностей Облік розрахункових операцій Відкриття банками рахунків клієнтів та використання коштів за цими рахунками Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог та платіжних вимог-доручень Облік розрахунків із застосуванням розрахункових чеків Облік розрахунків за акредитивами Облік розрахунків з використанням банківської платіжної картки Облік грошових переказів без відкриття рахунка Облік операцій з кредитування Організація обліку операцій банку з кредитування Відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій на дату укладення кредитного договору Бухгалтерський облік наданих кредитів Бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій Бухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за наданими кредитами Бухгалтерський облік кредитних ліній та кредитів овердрафт Бухгалтерський облік факторингових операцій Бухгалтерський облік операцій репо Бухгалтерський облік авалів та операцій з урахування векселів Бухгалтерський облік формування й використання спеціальних резервів Бухгалтерський облік отриманих кредитів Облік депозитних операцій Організація обліку депозитних операцій банку Бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів) Бухгалтерський облік операцій з повернення вкладу (депозиту) Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами Бухгалтерський облік міжбанківських депозитних операцій Облік операцій з цінними паперами Організація обліку операцій з цінними паперами Облік цінних паперів у торговому портфелі банку Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення Облік фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні компанії Облік комісійних операцій банку з цінними паперамиЗберігання цінних паперів клієнтівКупівля цінних паперів за дорученням клієнтаПродаж цінних паперів за дорученням клієнта Облік боргових цінних паперів власної емісії Облік операцій в іноземній валюті Організація обліку операцій в іноземній валюті Облік операцій в іноземній валюті на дату операції Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти для власних потреб банку на дату розрахунку Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів на дату розрахунку Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті Облік операцій з основними засобами Організація обліку операцій з основними засобами Бухгалтерський облік надходження основних засобів Бухгалтерський облік поліпшення основних засобів і підтримання їх у робочому стані Обмін основних засобів Основні засоби, утримувані для продажу Бухгалтерський облік інвестиційної нерухомості Бухгалтерський облік переоцінки основних засобів Облік амортизації основних засобів Облік зменшення корисності основних засобів Облік вибуття основних засобів Реалізація основних засобівБезоплатне передавання основних засобівЛіквідація основних засобів Облік операцій застави основних засобів Інвентаризація основних засобів та відображення її результатів Облік операцій з нематеріальними активами Організація обліку операцій з нематеріальними активами Бухгалтерський облік надходження нематеріальних активів Бухгалтерський облік переоцінки нематеріальних активів Облік гудвілу Облік операцій з лізингу (оренди) Організація обліку операцій з лізингу Розрахунок мінімальних орендних платежів та витрат (доходу) за фінансовим лізингом Облік фінансового лізингуВідображення фінансового лізингу (оренди) лізингодавцемВідображення фінансового лізингу (оренди) лізингоодержувачем Облік оперативного лізингуВідображення оперативного лізингу (оренди) лізингодавцемВідображення оперативного лізингу (оренди) лізингоодержувачем
 
>>